25.oktobra LBS valdes sēdes darba kārtība

25.oktobra Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēdē piedalīsies AS “Inspecta Latvia” valdes locekle J.Pēkale, kas LBS valdi informēs par AS “Inspecta Latvia” aktualitātēm un darbības virzieniem. 

Tāpat LBS valdes sēdes dalībnieki iepazīsies ar Eiropas Inženieru padomes (ECCE) pieņemtajiem lēmumiem, PROVIDUS izvērtējumu “Par Zolitūdes traģēdijas izgaismotām sistemātiskām kļūdām”, konferenci “Standartizācijas attīstība Latvijā” un būtiskākajām izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Tāpat LBS valde lems par iespējamo sadarbību ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un LBS pārstāvja deleģēšanu dalībai Latvijas Būvniecības padomē.