29.martā Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) XXXI kongress

29.martā plkst. 11.00 LBS biedri un viesi pulcēsies Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kur notiks LBS XXXI kongress. 

LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume saka: „Mēs visi Latvijas Būvinženieru savienības biedri, asociētie biedri un studenti - jaunbiedri esam būvniecības procesu  - projektēšanas, būvdarbu veikšanas un uzraudzības dalībnieki, tāpēc kongresā runāsim gan par nozari, gan LBS valdes, sekciju un reģionālo kopu darbu. Liela aktualitāte, ka laikā no 2015. gada līdz 2019. gadam būvspeciālistu skaits Latvijā sarucis par 23.4 %”

Lūk, speciālistu skaits dažādās Latvijas vietās.

Aizkraukle - 36;  Alūksne - 26; Balvi - 20; Bauska - 30;  

Cēsis - 72; Daugavpils - 137; Dobele - 24; Gulbene - 20;  

Jēkabpils - 77; Jelgava - 140; Jūrmala – 38; Krāslava - 14;  

Kuldīga - 33; Liepāja - 159; Limbaži - 45; Ludza - 13; 

Madona - 48; Ogre - 99; Preiļi - 23; Rēzekne - 89;  

Rīga - 1789; Pierīga - 354; Saldus - 38; Talsi - 51;  

Tukums - 55; Valka - 50; Valmiera - 83; Ventspils - 77.

Problēma:

Vidēji 2018. gadā būvdarbu apjoms uz vienu sertificēto būvspeciālistu: 

  • būvdarbu vadītājiem 711.4 tūkst. eiro gadā, 59.3 tūkst. eiro mēnesī,
  • būvuzraugiem - 1 352.8 tūkst. eiro gadā, 112.7 tūkst. eiro mēnesī.
  1. gadā trijiem BVKB sertificētiem ceļu ekspertiem bija jānodrošina kvalitātes pārbaudes ceļiem ~ 300 milj. eiro lielai celtniecības programmai!

         

Risinājums? Varbūt forsēti gatavot un darbā iesaistīt jaunos būvinženiersus?

Laikā no 2013. līdz 2018. gadam RTU, LLU un RCK absolvēja 1278  būvspeciālisti, bet viņi nav sertificēti, strādā par palīgiem vai nav nozarē.

  1. gadā būvniecības nozarē diplomprojektus aizstāvējuši  -  243 absolventi.

LBS būtiskākais ir inženieru kompetence un kvalifikācija. Īpaši sabiedriski aktīvie LBS biedri specializējušies un izveidojuši vairākas sekcijas, kā, piemēram, Arhitektūras un pilsētbūvniecības, Izglītības, zinātnes un jauno speciālistu, Būvniecības tehnoloģiju, Starptautisko sakaru u.c. LBS regulāri, izskatot valsts līmeņa projektus, izstrādājusi priekšlikumus. Arī par tiem tiks runāts kongresā.

Aicinām medijus piedalīties kongresa darbā un uzklausīt inženierus diskusijās. 

Tā ir iespēja:

- tiešos kontaktos diskutēt par jautājumiem, kas ir nozīmīgi būvniecības nozares sakārtošanā valstī;

- uzklausīt amatpersonu viedokļus būvniecības regulējuma pilnveidošanā.

Kongresa laikā no pulksten 13.10  - 14.10  notiks diskusija kuru vadīs moderators Juris Grīnvalds. Diskusijā piedalīsies:

 -  Edmunds Valantis (EM ) – Par aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā.

 -  Svetlana Mjakuškina (BVKB) – Par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pilnveidi.

 -  Ingars Pilmanis (Latvijas Standarts) – Par būvniecības kvalitātes standartu pieejamību.  

 -  Ingus Vircavs (Rīgas pilsētas būvvalde) – Par būvprojektu saskaņošanas pilnveidi Rīgas pilsētas būvvaldē. 

Būsiet gaidīti kongresā!

 

Informācija:

Mārīte Šperberga

Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekle

29468382

Marite.sperberga@gmail.com

www.blbs.lv;

www.lielabalva.lv

www.facebook.com/BuvinzenierisLBS;

https://twitter.com/LBS_lv