Aicina paust viedokli par būvniecības nozares pakalpojumu kvalitāti

Ekonomikas ministrija aicina būvniecības pakalpojumu pasūtītājus un nozares dalībniekus paust viedokli par būvniecības nozares pakalpojumu kvalitāti, ar mērķi noteikt 2018. gada būvniecības nozares kvalitātes indeksu.

Lai sniegtu savu viedokli par 2018. gada laikā saņemtajiem un sniegtajiem būvniecības nozares pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējiem un dažādiem ar pakalpojumu kvalitāti saistītiem aspektiem (termiņiem, būvdarbu veicēju attieksmi u.c.) aicinām līdz šā gada 26.novembrim aizpildīt tiešsaistes aptaujas anketu šeit: http://www.visidati.lv/aptauja/1397454585/92368733/.

Aptaujā iegūtie secinājumi tiks izmantoti lai izstrādātu pamatotus uzlabojumus būvniecības regulējumam, tādējādi veicinot būvniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Publiskā iepirkuma[1] ietvaros aptauju, Ekonomikas ministrijas uzdevumā, īsteno SIA “Jaunrades laboratorija”.