Aicinājums apmeklēt konferenci - Inovatīvi Materiāli, Konstrukcijas un Tehnoloģijas

Šā gada 27.-29. septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgā notiks trešā starptautiskā konference “Inovatīvi Materiāli, Konstrukcijas un Tehnoloģijas”. Pēc RTU Būvaniecības inženierzinātnes fakultātes iniciatīvas un ar Būvniecības sektora atbalstu tiks dota iespēja zinātniekiem un inženieriem  dalīties pieredzē un veicināt zinātnisko pētījumu rezultātu pārnesi praksē.  Konferencē piedalīsies 200 zinātnieki un praktizējoši inženieri no 24 pasaules valstīm. Tiks prezentēti vairak nekā 140 zinātniskie pētījumi inovatīvu būvmateriālu, konstrukciju, tehnoloģiju un citās ar būvniecības nozari saistītās jomās.  

Konference “Inovatīvi Materiāli, Konstrukcijas un Tehnoloģijas” tiek pozicionēta kā unikāla, starptautiskās sadarbības būvniecības industrijas platforma, kuras ietvaros tiks nodrošināta jauno, inovatīvo materiālu un tehnoloģiju demonstrācija, kā arī veicināta to ieviešana būvniecībā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un dalībnieku aktīvo interesi par videi draudzīgu un ilgtspējīgu būvniecību, šogad konferences dalībniekiem papildus tiks organizēti specializēti semināri par nozares aktuālajām tēmām (http://imst.rtu.lv/node/44):

  1. “Ilgtspējīga būvniecība” / “Sustainable civil engineering”
  2. “Gandrīz nulles enerģijas risinājumi neklasificētām ēkām” / “Nearly Zero Energy Solutions for Unclassified Buildings”
  3. “Energoefektīvas ēkas” / “Energoefficient buildings”
  4. “Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam” (IMATEH)  /  “Innovative materials and smart technologies for environmental safety” (IMATEH).

Konferences oficialā valoda – angļu valoda, semināri konferences ietvaros notiks latviešu un angļu valodā. Konferences programma ir pievienota pielikumā. 

Dalības maksa industrijas pārstāvjiem dod iespēju konferences laikā izvietot saliekamo reklāmas stendu (roll-up) un pie reģistrācijas galdiem izvietot reklāmas materiālus (vietu skaits ir ierobežots). 

Visi konferences dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību konferencē, kas paliecinās kvalifikācijas paaugstināšanu.

Dalības maksa 300 EUR. 

Vairāk informācijas konferences mājas lapā: http://imst.rtu.lv/

e-pasts: conference@imst-rtu.com