Noticis ikgadējais seminārs būvniecības specialitātes pēdējā kursa studentiem

28.maijā Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē notika ikgadējais seminārs būvniecības specialitātes pēdējā kursa studentiem, kuri izstrādā diplomprojektu. 

Semināra laikā tika spriests par Būvniecības likumdošanas jautājumiem, pārrunātas Būvniecības regulējuma aktualitātes un Būvspeciālistu sertificēšanas procedūra. Semināru vadīja lektore - LBS valdes priekšsēdētāja vietniece Helēna Endriksone.