Aktuālais BIM

Žurnāla Būvinženierisiepriekšējā numurā tika apskatīta BIM (būvju informācijas modelēšana) no vispārīga teorētiska skatpunkta, izpētot tās informācijas dimensijas un identificējot iespējamos ieguvumus un tehnoloģisko specifiku. Tika pieminēta būtiska būvniecības informācijas integrācijas tendence, kas atrodas jau tuvāk citai BIM nozīmei – būvju informācijas vadība (Building Information Management). 

Ņemot vērā vispārīgu, bet būtisku secinājumu, ka BIM procesu aktīva izmantošana potenciāli var celt būvniecības nozares produktivitāti, ir vērts pievērst uzmanību, kādas iniciatīvas un tendences attiecībā uz to patlaban valda Latvijā.

Latvijas būvniecības nozare seko citās valstīs vērojamām būvniecības industrijas digitalizācijas tendencēm. Strauji tiek ieviestas dažādas inovācijas procesos un tās atbalstoši jauni tehnoloģiju risinājumi. Šādā situācijā īpaši spilgti iezīmējas ierobežojumu teorijas principi, kas ir tiešā veidā attiecināmi uz BIM un līdzīgu jauninājumu ieviešanu nozarēs, iestādēs vai uzņēmumos, jo ir identificējami vairāki atsevišķi attīstības faktori, kas katrs var radīt būtiskus ierobežojumus neatkarīgi cits no cita. 

Priekšnoteikumi un ierobežojumi

Priekšnoteikumi BIM attīstībai nozarē, kad kāds no tiem neizpildās, ir uzskatāmi par ierobežojošiem faktoriem. Attiecībā uz BIM attīstību pasaulē visbiežāk kā priekšnoteikumi tiek identificēti normālas tirgus konkurences faktors un piegādes ķēžu dalībnieku gatavība darbam ar BIM sistēmām. Attīstību sekmējoši vai bremzējoši faktori var būt arī valsts politika attiecībā uz nozari, tās nevalstisko organizāciju darbība un izglītības iestāžu pielāgošanās jaunajām kompetenču prasībām tirgū. 

Tāpēc šajā rakstā tiek veikts apskats par to, kāds ir pašreizējais BIM attīstības līmenis Latvijā, pastāvošās iniciatīvas iesaistīto pušu vidū un apskatīts valdošais viedoklis par konkurences faktoru.

Konkurences faktors

Būtisks priekšnoteikums, kas var būt arī ierobežojošais faktors, ir konkurence brīvā tirgus apstākļos. Teorētiski ideālā brīvā tirgus situācijā uzņēmumu konkurētspēju attiecībā uz pasūtījumiem ietekmē to produktivitāte un efektivitāte. Šie faktori nosaka, cik finansiāli pievilcīgu piedāvājumu uzņēmums spēj dot pasūtītājam, izpildot visas noteiktās kvalitātes, izpildes termiņu, ilgtspējas un citas prasības. Tas savukārt mudina uzņēmumus pastāvīgi strādāt pie šo procesu uzlabošanas, ceļot to kvalitāti, modificējot tos un ieviešot inovatīvus risinājumus...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" aprīļa numurā (Nr.61)*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Jānis Freimanis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālās maģistra programmas «Būvniecība»students