Aprīļa Latvijas Būvinženieru savienības valdes sēde

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēdē 18. aprīlī tika izvērtēta LBS 29. kongresa  norise un tika ieskicēti priekšlikumi nākamajam  XXX LBS kongresam, kurš notiks valsts 100-gades jubilejas gadā, pie tam būs arī LBS  valdes  un valdes priekšsēdētāja vēlēšanu kongress. 

Valdes sēdē tika pārrunāts par LBA un LBS organizēto skati “Gada labākā būve Latvijā 2016”, kura notika sadarbībā ar 13  nevalstiskajām organizācijām un vairākām ministrijām,  valsts institūcijām un mediju partneriem.

Klātesošie runāja par uzdevumiem, kas veicami, lai sekmīgi sagatavotos apbalvošanas ceremonijai “Būvindustrijas lielā  balva” .                        

Būtiski tika diskutēts par normatīvo aktu pilnveidošanas virzību: Būvniecības  likumu; Vispārīgiem  būvnoteikumiem ( MK noteikumi Nr. 500); Būvspeciālistu  kompetences  novērtēšanas un  patstāvīgās prakses uzraudzības  noteikumiem  (MK noteikumi Nr. 610) un Būvizmaksu noteikšanas kārtību (LBN 501-17).

Valde tika informēta par  jautājumiem, kuri  aktuāli un diskutējami Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Būvinženieru savienību pārstāvjiem tikšanās laikā 27.-28.aprīlī Klaipēdā; par tikšanos ar LLU pēdējā kursa studentiem; par  citām aktivitātēm. 

Par LBS Jelgavas reģionālās kopas vadītāju tika apstiprināta Sandra Gusta.            

Nākamā valdes sēde notiks 23. maijā Siguldā.