Apstiprina jaunu būvekspertu un arhitektu uzraudzības maksas cenrādi

Tā kā būtiski pieaugušas prasības būvekspertu un arhitektu uzraudzībai un kompetences novērtēšanai, tajā skaitā iekļaujot arī padziļinātas plānveida pārbaudes, 2019.gada 7.maija sēdē Ministru kabinets (MK) apstiprināja Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) un Latvijas Arhitektu savienības (LAS) maksas pakalpojumu cenrādi, informē Ekonomikas ministrijas (EM) sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Rubesa-Voravko.

Līdz ar jaunā cenrāža apstiprināšanu mainītas līdzšinējo pakalpojumu cenas, kā arī iekļautas jaunas maksas pakalpojumu pozīcijas. Ar jauno BVKB un LAS maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties MK tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv .

BVKB maksas pakalpojumi attiecas uz būvekspertiem, kuri jau ir ieguvuši vai vēlas iegūt patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes specialitātē. BVKB maksas pakalpojumos ietilpst sākotnējā kompetences novērtēšana būveksperta sertifikāta saņemšanai, būvekspertu uzraudzība, tai skaitā padziļinātas pārbaudes katru gadu un būvekspertu kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana. Pašlaik būvekspertīzē sertificēto personu darbības sfēru skaits ir 126, vienam būvekspertam var būt vairākas darbības sfēras, vēsta EM.

LAS maksas pakalpojumi attieksies uz personām, kurām jau ir un kuras vēlas iegūt arhitekta sertifikātu. Paredzēts, ka LAS ik gadu būs jāveic 830 arhitektu uzraudzība, informē EM. LAS maksas pakalpojumos ietilpst sākotnējā kompetences novērtēšana arhitekta sertifikāta saņemšanai, arhitektu uzraudzība, tai skaitā padziļinātas pārbaudes, kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana, profesionālās pilnveides pārbaude, maksa par atkārtotu patstāvīgas prakses un profesionālās pilnveides pārbaudi, ārpuskārtas novērtēšana informatīvās piezīmes piešķiršanai saskaņā ar LAS praktiskās pieredzes klasifikatoru, kā arī gada maksa par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.