Atjaunota LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas akreditācija

Valsts aģentūra ''Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs'' atjaunojusi un paplašinājusi Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas akreditāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Akreditācijas lēmums Nr. 262_/2018 pieņemts 2018.gada 14.decembrī pēc aģentūras uzraudzības un akreditācijas sfēras paplašināšanas novērtēšanas vizītes LBS birojā un novērtēšanas pārskata sagatavošanas.

Aģentūra apstiprina, ka LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (BSSI), adrese Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV-1012, akreditācija atbilst standartam LVS NE ISO/IEC 17024:2012 ‘’Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām’’ akreditētajā reglamentētajā sfērā. Paplašināta BSSI akreditācijas sfēra reglamentētajā jomā, iekļaujot atsauci uz MK 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr. 169 ‘’Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi'' un LBS BSSI 2018.gada 14.septembra ‘’Nolikumu par būvspeciālista sertifikāta vai būvspeciālista papildu darbības sfēras sertifikāta iegūšanu un tā piešķiršanas kārtību’’.

Izvērtējot komisijai iesniegtos dokumentus, vadošā vērtētāja ziņojumu un pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem, akreditācijas komisija secinājusi, ka LBS BSSI ir izpildījusi MK 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr. 1059 ‘’Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību’’ prasības.

LBS BSSI akreditācija nereglamentētajā sfērā:
ēku un to konstrukciju, ceļu, tiltu konstrukciju tehniskās apsekošanas, ēku un tiltu konstrukciju pārbaudes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrādes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu vadīšanas, ēku, ceļu un tiltu nojaukšanas būvspeciālistu sertificēšana;
projektu vadītāju sertificēšana; inženierakustikas ekspertu sertificēšana;
būvinženieru kompleksās kompetences sertificēšana.

LBS BSSI akreditācija reglamentētejā sfērā: ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, restaurācijas darbu vadīšanas un būvuzraudzības, inženierizpētes būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība.

LBS BSSI piešķirts akreditācijas reģistrācijas numurs LATAK-S3-176-11-2001, izsniegta akreditācijas apliecība un tās pielikums. Akreditācijas darbības laiks – līdz 2020.gada 25.februārim. Informācija par akreditāciju publicēta aģentūras tīmekļa vietnē latak.gov.lv.

Aktuāli

Būvinženieru savienība uzņem Polijas kolēģus

Būvinženieru savienība uzņem Polijas kolēģus

18 janvāris, 2019

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) šonedēļ uzņem Polijas Mazovieckas rajona civi...

Aktuāli

Žurnāla ''Būvinženieris'' padome iesaka tēmas šī gada saturam

Žurnāla ''Būvinženieris'' padome iesaka tēmas šī gada saturam

17 janvāris, 2019

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) žurnāla Būvinženieris padome 17.janvārī pulcējās uz...

Aktuāli

Mežaparka Lielajā estrādē iebetonē kapsulu nākamajām paaudzēm

Mežaparka Lielajā estrādē iebetonē kapsulu nākamajām paaudzēm

16 janvāris, 2019

Šodien, 16.janvārī, Mežaparka Lielajā estrādē, kur rit atjaunošanas darbi, s...

Aktuāli

Vidzemes skolas sacenšas par enerģijas patēriņa samazināšanu

Vidzemes skolas sacenšas par enerģijas patēriņa samazināšanu

15 janvāris, 2019

Janvārī dots starts skolu sacensībai programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš i...

Aktuāli

Graustam Kalnciema ielā 2B konservācija jāpaveic četros mēnešos

Graustam Kalnciema ielā 2B konservācija jāpaveic četros mēnešos

15 janvāris, 2019

Uzklausot pieaicināto ekspertu ziņojumus un īpašnieka paskaidrojumus, Rīgas domes P...

Aktuāli

Laureāti ceļo kopā ar Knauf

Laureāti ceļo kopā ar Knauf

13 janvāris, 2019

Moduļu koka ēka Woodcube bija pirmais piecstāvu masīvkoksnes dzīvojamais nams Vilhelmsburg...

Aktuāli

LU Zinātņu mājā – atvērta vide un oriģinālas detaļas

LU Zinātņu mājā – atvērta vide un oriģinālas detaļas

11 janvāris, 2019

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Būvniecības tehnoloģiju sekcija 10.janvārī rīkoja e...

Aktuāli

Būvinženieru saimi papildina 6 jauni speciālisti

Būvinženieru saimi papildina 6 jauni speciālisti

09 janvāris, 2019

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē 8.janvārī notika aug...

Aktuāli

Aptauja: elektroinstalācija nav pārbaudīta 71%, dūmu detektoru nav 83% mājokļu

Aptauja: elektroinstalācija nav pārbaudīta 71%, dūmu detektoru nav 83% mājokļu

03 janvāris, 2019

Ugunsdrošības pasākumi, kuros jāiegulda līdzekļi, nav īstenoti lielākajā daļā Latvi...

Aktuāli

Gunta Boles stipendija piešķirta siltuma, gāzes un ūdensapgādes specialitātes studentam

Gunta Boles stipendija piešķirta siltuma, gāzes un ūdensapgādes specialitātes studentam

28 decembris, 2018

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātē 21.decembrī pazi...

Aktuāli

Novembrī būvniecības izmaksu kāpumu visvairāk ietekmēja asfaltbetona cena

Novembrī būvniecības izmaksu kāpumu visvairāk ietekmēja asfaltbetona cena

28 decembris, 2018

Šogad novembrī, salīdzinot ar oktobri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielin...

Aktuāli

Pirmā e-būvatļauja izsniegta daudzdzīvokļu mājas jaunbūvei

Pirmā e-būvatļauja izsniegta daudzdzīvokļu mājas jaunbūvei

28 decembris, 2018

Būvniecības informācijas sistēmā 2018.gada 19.decembrī izsniegta pirmā e-būvatļauja, infor...