Bruno Otersona piemiņai

(1942. gada 17. augusts -  2017. gada 20. oktobris)

Bruno Otersons bija Latvijas Būvinženieru savienības atjaunošanas organizatoru grupas priekšsēdētājs un LBS biedrs kopš tās atjaunošanas 1989. gadā, pirmos piecus gadus – arī LBS valdes priekšsēdētāja vietnieks. No 1993. līdz 1995. gadam Bruno Otersons vadīja LBS izveidoto darba grupu, kas izstrādāja Būvniecības likuma projektu. Viņš bija viens no Latvijas Būvinženieru savienības Statūtu autoriem, tehniski labi sagatavots inženieris ar augstām darba spējām, kurš neielaidās kompromisos, savu nostāju prata argumentēt,  „dzelžaini” pastāvēja uz savu viedokli.  Ļoti aktīvs LBS Izglītības sekcijas dalībnieks.

Būvinženieris Bruno Otersons 1960.gadā absolvēja Rīgas Celtniecības tehnikumu un 1969. gadā – Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultāti, bet 1974. gadā pabeidza Centrālā lauku celtniecības Zinātniskās pētniecības un eksperimentālās projektēšanas institūta aspirantūru ar pētījumu par līmētu koka konstrukciju pielietošanas lietderību lauksaimniecības ēku būvniecībai Latvijā. No 1969. gada līdz 1993. gadam institūtā „Lauku projekts” viņš bija vecākais inženieris, grupas vadītājs, projektu galvenais inženieris un nodaļas vadītājs. Pirmajos gados kā konstruktors Bruno Otersons izstrādājis darba zīmējumus vairākām lauksaimniecības ēkās tolaik plaši lietotām konstrukcijām, piemēram, kompleksajiem dzelzsbetona-fibrolīta pārsegumiem un koka-finiera sienu un pārsegumu paneļiem. Vēlāk, būdams projektu galvenais inženieris, viņš vadīja autoru kolektīvu, kurš izstrādāja daudzus sabiedrisko, dzīvojamo un ražošanas ēku eksperimentālos, tipa un individuālos projektus laukiem. Par Jāņamuižas lauku arodvidusskolas sabiedriskā un sadzīves korpusa projekta īstenošanu 1983. gadā Bruno Otersons saņēma Ministru Padomes prēmiju. No 1993. līdz 1998. gadam viņš bija Rīgas rajona padomes izpilddirektors, bet kopš 1998. gada ir Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks. Viena no darbības nozarēm šajā amatā ir būvniecība. 

No 1989. līdz 1994. gadam Bruno Otersons bija Rīgas rajona padomes deputāts. 

Atvadīšanās no BRUNO  OTERSONA notiks sestdien, 28. oktobrī, pulksten 12.00 no 1. Meža kapu kapličas.