Būvdarbu valsts kontrole šogad notiek daudz lielākā skaitā objektu

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 2018. gada I pusgadā nodrošināja valsts būvdarbu kontroli 297 būvobjektos, un patlaban būvdarbu kontrole joprojām turpinās 237 objektos. Salīdzinot ar tādu pašu laiku pērn, kontrolējamo būvobjektu skaits ir palielinājies par 50%. Kopumā 2018.gada I pusgadā ekspluatācijā tika pieņemti 60 objekti. Apjomīgākie no tiem – daudzfunkcionālais sporta un atpūtas centrs Bauskā, Līvānu 1. vidusskolas peldbaseins un sporta zāle, Liepājas vieglatlētikas manēža, Siguldas pils komplekss, Daugavas stadions Rīgā, Limbažu novada daudzfunkcionālais sporta un veselības komplekss, Dziesmu svētku estrāde Mežaparkā un ēku pārbūve Citadeles ielā 1, Rīgā.

Līdzās atbilstības normatīvajiem aktiem vērtēšanai būvobjektu pārbaudēs BVKB izmanto mērinstrumentus, lai veiktu būvniecības dalībnieku darba kvalitātes kontroli. 2018.gada I pusgadā BVKB veica dažādus mērījumus (kopumā 72 mērījumi), piemēram: 

  • dabā izbūvēto konstrukciju izvietojuma atbilstību būvprojektā norādītajiem parametriem;
  • iestrādātā betona atbilstību;
  • betonā iestrādātā stiegrojuma atbilstību;
  • iestrādāto metāla konstrukciju atbilstību (biezums, ķīmiskais sastāvs, cietība);
  • skrūvju pievilkšanas momenta vērtības;
  • augstuma atzīmju atbilstību būvprojektā norādītajām vērtībām.

Ikdienā veicot būvdarbu kontroli, BVKB būvinspektori ir secinājuši, ka uzņēmumos, kuros ir ieviesta efektīva iekšējā kvalitātes kontroles sistēma, ir mazāk neatbilstību, jo īpaši, ja kvalitātes kontroles sistēmas pamatā ir būvnormatīvos (Eirokodeksos)un tiem pakārtotajos standartos noteiktās prasības.

Būvdarbu kontroles rezultātus ir ērti aplūkot BVKB tīmekļa vietnē pieejamajā Būvdarbu kontroles interaktīvajā kartē. Kartei ir izstrādāts jauns dizains ar ērtu meklēšanas rīku. Tur iespējams meklēt BVKB pārbaudītos objektus pēc nosaukuma, adreses, īpašnieka veida, būvniecības veida, kā arī meklēt būvniecības dalībniekus. Būvdarbu kontroles rezultāti, kā līdz šim, tiek apzīmēti ar trim krāsām – zaļo, dzelteno un sarkano, kur zaļā nozīmē, ka pārkāpumi nav konstatēti, dzeltenā – pārkāpumi ir konstatēti, sarkanā – konstatēti būtiski pārkāpumi līdz ar to būvdarbi ir apturēti visā objektā vai noteiktā objekta daļā.

http://buvinzenierusavieniba.lv/6d0e07a8-450c-4dcd-a702-054161cd68ec" width="415" height="215" />

Pirms būvdarbu kontroles uzsākšanas BVKB rīko sanāksmes būvniecības procesa dalībniekiem “Konsultē vispirms” principa ietvaros, tādējādi veicinot vienotu izpratni normatīvo aktu piemērošanā. Kopumā šī gada I pusgada sanāksmēs informēti 303 būvniecības procesa dalībnieki – nozares uzņēmumu pārstāvji.