Būvkonstruktoram Valentīnam Cinim 90

Būvkonstruktors Valentīns Cinis dzimis Kurmenē 1927. gada 31. decembrī. Viņš pabeidzis Kurmenes pamatskolu. Kara laikā mācījies Rīgas Valsts tehnikumā. Vēlāk studējis Latvijas Universitātē, lai kļūtu par būvinženieri, bet mācības nepabeidza.

Strādāja vairākās darba vietās Rīgā, bet 1955. gadā devās uz neskartajām zemēm un strādāja Kazahijā. Līdztekus darbam studēja Saratovas būvniecības institūtā un absolvēja to divās specialitātēs: tiltu un tuneļu projektēšanā un būvniecībā, un ražošanas un civilo būvju projektēšanā. Vienlaicīgi viņš vadīja būvdarbus vienā no tā laika Padomju Savienībā lielākajiem graudu elevatoriem Aksai pilsētā. 
Latvijā Valentīns Cinis atgriezās 1966.gadā. Kā projektētājs strādāja Jelgavas, Dobeles rajonu dažādos uzņēmumos, arī zvejnieku kolhozā „1.Maijs”. Līdz 90-to gadu beigām Valentīna Ciņa darba vieta bija Jelgavas “Komunālprojekts”. Kopš 2000. gada viņš strādā kā pašnodarbinātais. Viņa objekti ir: zivju pārstrādes uzņēmums Lapmežciemā, ražošanas komplekss kūdras pārstrādes uzņēmumam „Laflora” Līvbērzes pagastā, sporta halle Jelgavas novada Vircavas skolai, ūdens slēpošanas trase Ozolnieku ezerā, noliktavas un biroju telpas Ozolniekos, kā arī neskaitāmi būvprojekti dzīvojamo māju jaunbūvēm un pārbūvēm.
2016. gadā Valentīns Cinis nokārtoja eksāmenu būvsertifikāta atjaunošanai. Tā numurs 3-01115.

Būvinženieris Felikss Jesperiņš: “Valentīns Cinis kopš 1966. gada strādājis Mērsragā, Dobeles rajonā un Jelgavā. Viņš joprojām strādā ar zīmuli un pie rasējamā dēļa pavada 4-5 stundas (agrāk 9-10 stundas). Grafika vēl joprojām ideāla. Šajā ziņā viņš ir unikāls projektētājs. Visus slodžu aprēķinus mezglos vēl joprojām rēķina pats. Ļoti punktuāls - ja solīja, tad iekļāvās laikā. Vīrs un vārds. Apbrīnojami, ka joprojām lieliskas darbaspējas, laba atmiņa, ideāla normatīvu pārzināšana. Viņa līdzgaitnieku palicis maz. Starp tiem vēl Herberts Blekte, Kārli Brakanski, ar kuru kopā strādāja "Komunālprojektā" Jelgavā. Gādīgs ģimenē. Ne skaudīgs, ne nenovīdīgs attiecībā pret kolēģiem.” 

Andris Ziemelis, Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs: “Ar Ciņa kungu esam pazīstami jau no deviņdesmito gadu beigām, kad Latvijā tika izveidotas būvvaldes un es sāku strādāt būvvaldē. Valentīns kā konstruktors iesniedza būvprojektus, ko mēs izskatījām un arī joprojām būvvaldē tiek saņemti viņa izstrādātie būvprojekti. Būvvaldē šajos gados ir iesniegti būvprojekti un dabā realizēti vairāk kā simts Valentīna Ciņa projektēto ēku, sākot no dārza mājām un beidzot ar lieliem ražošanas objektiem. Viņš ir ne tikai ļoti kompetents projektētājs, bet arī ļoti patīkams sarunu biedrs, ar lielu dzīves un darba pieredzi. Tas, ka savā ļoti cienījamā vecumā viņš vēl joprojām projektē, neskatoties uz visām likumdošanas izmaiņām un jaunām prasībām, ir ļoti apsveicami. Tas ir apbrīnas vērts. Viss būvvaldes kolektīvs sveic viņu lielajā jubilejā.”