Būvniecības nedēļā diskutē par nozares izglītības jautājumiem

Būvniecības nedēļas ceturtā diena bija veltīta nozares izglītības jautājumiem.

Referenti sniedza klātesošajiem ieskatu par  būvspeciālistu sagatavošanas programmām, problēmām un izaicinājumiem gan universitāšu, gan koledžu un arodizglītības līmeņos. Programma noslēdzās ar diskusiju par uzdevumiem, kas jāveic konkurētspējīgas profesionālās izglītības turpmākai pilnveidei. Jācer, ka diskusijai sekos konkrēti un mērķtiecīgi pasākumi.

Attēlā diskusijas dalībnieki, no kreisās – Jānis Niedre (Rīgas Celtniecības koledžas Būvniecības katedras vadītājs), Edmunds Valantis (EM valsts sekretāra vietnieks), Alla Imanta (IZM Izglītības departamenta eksperte), Ināra Ostrovska (Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore), Artūrs Graudiņš ( Skonto Group personāla vadītājs).

Raimonds Eizenšmits