Būvniecības valsts kontroles birojs šogad galvenokārt pārbaudīs izglītības iestādes

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) nodrošina tādu publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību, kurās vienlaikus paredzēts uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem. Šogad birojs ieplānojis pārbaudīt vismaz 500 ēkas un par prioritāti izvirzīta mazāk aizsargāto personu drošība, tādēļ lielākā daļa plānotās pārbaudes paredzētas izglītības iestādēm.

BVKB 2018.gadā plāno pārbaudīt aptuveni 500 ēkas, ar kuru stāvokli birojs iepriekš nav iepazinies un sabiedrības drošības vārdā, pārliecināties, ka notiek problēmu novēršana ēkās, kurās iepriekš konstatētas neatbilstības būtiskajām prasībām. Papildus tam, BVKB veiks arī ārpuskārtas pārbaudes, reaģējot uz sūdzībām un informāciju par iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai. 

Biroja tīmekļa vietnē ir atrodams saraksts ar objektiem, izglītības iestādēm, kurās šogad plānotas pārbaudes. Tomēr BVKB direktore Svetlana Mjakuškina aicina īpašniekus pārliecināties par ēku atbilstību drošības prasībām arī tad, ja tās šobrīd nav iekļautas sarakstā: “Ēku īpašnieku pienākums ir turēt būvi tādā stāvoklī, lai tā neapdraudētu sabiedrības drošību un atbilstu būtiskajām prasībām. Turklāt veicot regulāru ēkas stāvokļa apkopi ne vien pagarināsies ēkas mūžs, bet arī finansiālie ieguldījumi būs mazāki, nekā nolaistas ēkas stāvokļa uzlabošanai.”.

Kopumā, BVKB piekritībā ir ap 10 000 publisko ēku, no kurām iepriekšējajos darbības gados pārbaudīta gandrīz ceturtā daļa jeb 3873 ēkas. 2017. gadā no pirmreizēji pārbaudījām 557 ēkām 17 birojs atzina par nedrošam, pārtraucot to ekspluatāciju līdz konstatēto bīstamību novēršanas no ēku īpašnieku puses. Savukārt 22 ēkas tika atzītas par grauztiem. BVKB secina, ka pārbaudēs atklātie pārkāpumi visbiežāk saistīti ar atkāpēm no mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām, tāpat ar nesaskaņotu būvniecību. Turklāt novērojumi liecina, ka vien 25% gadījumos biroja pārbaudes atklātās neatbilstību cēlonis saistīts ar nepareizu būvprojektu vai izpildi. Pārsvarā, jeb 75% gadījumu ēku stāvoklis skaidrojams ar ēkas īpašnieku nolaidību.

Ar sarakstu iespējams iepazīties BVKB tīmekļa vietnes objektu atlases vai ēku ekspluatācijas uzraudzības sadaļā: http://bvkb.gov.lv/lv/eku-ekspluatacijas-uzraudzibas-interaktiva-karte .