Būvspeciālistu sertificēšanā jauna kārtība

Šī gada 22.janvārī Latvijas Arhitektu savienība (LAS), Latvijas Būvinženieru savienība (LBS), Latvijas Elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācija (LEEA) un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS) no Ekonomikas ministrijas saņēma deleģēšanas līgumus “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”. Līgumi stājušies spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā trīs gadus.

Lai uzlabotu būvspeciālistu sertifikāciju un patstāvīgās būvprakses uzraudzību, 2018.gada 20.martā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.169 ,,Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, saskaņā ar kuriem MK noteikumi Nr. 610 atzīti par spēku zaudējušiem.

Jaunā kārtība paredz jaunas prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, nosakot, ka būvspeciālistam ir jāizpilda minimālā praktiskā darba pieredzes programma sertificēta speciālista uzraudzībā un jānokārto kompetences pārbaude – eksāmens.

Kas jaunajā būvspeciālistu sertificēšanas kārtībā ir būtisks? Visa kompetences pārbaudes institūciju darbība jāveic ar mērķi, lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību.

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume skaidro, ka sertificēšanās pretendentiem agrākā testa vietā tagad ir jākārto eksāmens, kura biļetēs ir jautājumi atbilstoši Būvniecības likuma 9.panta prasībām. Tās ir “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības”: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte; ilgtspējīga dabas resursu izmantošana; kvalitātes standartu pielietojums.

Visiem būvspeciālistiem būs jākļūst par Būvniecības kvalitātes Standartu bibliotēkas lasītājiem. Līgumā ir definētas būvspeciālistu un kompetences pārbaudes institūciju tiesības un atbildība.

Izpildot atbilstīgās kompetences pārbaudes institūcijas definēto minimālo būvprakses programmu, pretendenti ar atbilstošu izglītību sertificēties varēs jau pēc divu gadu būvprakses iegūšanas.

Patstāvīgās prakses uzraudzība paredz, ka līdz kārtējā gada 1.aprīlim būvspeciālistam Būvniecības informaācijas sistēmas (BIS) datu bāzē jāievada informācija par iepriekšējā kalendārajā gadā vadīto patstāvīgo būvpraksi un apgūto profesionālo pilnveidi kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā programmā un apjomā.

Ja būvspeciālists divus gadus piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav praktizējis būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālistu uzaicina uz kompetences novērtēšanu.

Ja būvspeciālistam visu piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālistu uzaicina uz profesionālās pilnveides pārbaudi.

Arhitektūras jomā, ēku konstrukciju projektēšanā vai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības darbības sfērā sertificētie būvspeciālisti no 2019.gada 1.aprīļa ievēro ēku energoefektivitātes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

Kompetences pārbaudes iestāde ne retāk kā reizi piecos gados, veicot Būvniecības likuma 13.panta 9.1 daļā minēto pārbaudi, pārbauda visus būvspeciālistus un katru gadu veic padziļinātu pārbaudi 1% kopējā būvspeciālistu skaita katrā darbības sfērā saskaņā ar Ekonomikas ministrijā apstiprinātām vadlīnijām. Tāpēc MK noteikumi Nr.169 paredz ekspertu brīvu iekļūšanu objektos pārbaužu izpildei.

Jaunā kārtība palielina kompetences pārbaudes iestādes darba apjomu un atbildību. Tāpēc pirms deleģēšanas līguma slēgšanas ar Ekonomikas ministriju kompetences pārbaudes iestādei jābūt novērtētai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”, jāsaņem akreditācijas apliecība un jāizpilda Ekonomikas ministrijas rīkojums “Vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”.

Detalizētāku informāciju par kompetences pārbaudei var iegūt katrā no speciālistus sertificējošām institūcijām: Latvijas Arhitektu savienībā, Latvijas Būvinženieru savienībā, Latvijas Elektroenerģētiķu un lektrobūvnieku asociācijā un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienībā.

Latvijas Būvinženieru savienībā jautājums var uzdot pa epastu: lbs@blbs.lv vai pa tālruni: 67845910.

Aktuāli

Būvinženieri apmeklē augstceltņu objektu Z-Torņi

Būvinženieri apmeklē augstceltņu objektu Z-Torņi

13 februāris, 2019

Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvji 12.februārī apmeklēja augstceltnes Z-Torņi, pro...

Aktuāli

CSP: Būvniecības produkcija 2018.gadā pieauga par 21,9%

CSP: Būvniecības produkcija 2018.gadā pieauga par 21,9%

11 februāris, 2019

Būvniecības produkcijas apjoms 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, pēc kalendāri izlīdzinā...

Aktuāli

Ziemeļvidzemē sāk Igaunijas–Latvijas trešā 330kV starpsavienojuma būvniecību

Ziemeļvidzemē sāk Igaunijas–Latvijas trešā 330kV starpsavienojuma būvniecību

11 februāris, 2019

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (AST) Rūjienas un Mazsalacas novadā Ziemeļvidzemē...

Aktuāli

BVKB piešķir pirmo sertifikātu saskaņā ar jauno kārtību

BVKB piešķir pirmo sertifikātu saskaņā ar jauno kārtību

11 februāris, 2019

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), no šī gada janvāra īstenojot jaunu būvs...

Aktuāli

Sāk semināru ciklu par ēku atjaunošanu

Sāk semināru ciklu par ēku atjaunošanu

08 februāris, 2019

Ekonomikas ministrijas (EM) ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmas Dzīvo si...

Aktuāli

Skates ''Gada labākā būve Latvijā 2018” žūrija vērtēs 79 objektus

Skates ''Gada labākā būve Latvijā 2018” žūrija vērtēs 79 objektus

07 februāris, 2019

Būvniecības nozares profesionālo organizāciju rīkotās skates „Gada labākā būve Latvi...

Aktuāli

Aicina uz bezmaksas semināriem par ēku projektēšanu un būvniecību

Aicina uz bezmaksas semināriem par ēku projektēšanu un būvniecību

06 februāris, 2019

Kompānijas Bauroc un Ceresit aicina būvniecības nozares speciālistus uz bezmaksas semināru...

Aktuāli

Aicina uz Baltijas Koka ēku forumu Tallinā

Aicina uz Baltijas Koka ēku forumu Tallinā

06 februāris, 2019

Latvijas būvniecības nozares dalībnieki un speciālisti aicināti uz Baltijas Koka ēku forum...

Aktuāli

Paplašina atbalstu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai

Paplašina atbalstu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai

06 februāris, 2019

Ministru kabinets apstiprinājis izmaiņas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā,...

Aktuāli

Valsts kontrole: Rīgas transporta infrastruktūras attīstība ir neefektīva

Valsts kontrole: Rīgas transporta infrastruktūras attīstība ir neefektīva

06 februāris, 2019

Rīgas pašvaldība, attīstot pilsētas transporta infrastruktūru, rīkojusies neefektīv...

Aktuāli

Rail Baltica trase kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs jāmaina

Rail Baltica trase kultūrvēsturisko vērtību dēļ nebūs jāmaina

05 februāris, 2019

Pabeigta ‘’Rail Baltica’’ trases izpēte kultūras vērtību aizsardzī...

Aktuāli

IKP kāpumā lielākā ietekme 24% pieaugumam būvniecībā

IKP kāpumā lielākā ietekme 24% pieaugumam būvniecībā

30 janvāris, 2019

Iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms 2018.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2017.gada 4...