Būvspeciālistu sertifikācijas siets ir par retu

Tagadējā likumdošanas kārtība būvspeciālistu sertifikācijā un nereglamentētajās sfērās – tāmēšana, būvdarbu organizācija, ugunsdrošība, energoefektivitāte – grauj būvprojektu un būvniecības kvalitāti. Arhitektūra, būvinženierija un būvenerģētika ir reglamentētās sfēras, kam vajadzīgi sertifikāti, vienīgi būvdarbu tāmēšanai sertifikātu nevajag. Jebkurš no ielas var mierīgi teikt: es māku tāmēt, un gatavot tāmi būvprojektam, pat ja neko no tā nesaprot.

Ir vai nav būvspeciālists?

Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 239 noteikts: tāme ir būvspeciālista sagatavots izmaksu aprēķins. Būvspeciālistam jābūt sertificētam vai nu ēku būvuzraudzībā, vai citā speciālajā būvniecības jomā, vai arī sertificētam arhitektam vai būvenerģētiķim, lai varētu gatavot tāmes. Ekonomikas ministrija (EM) kā nozares likumdevējs saka: nē, tā ir nereglamentētā sfēra, tāmētājam nav jābūt sertificētam, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 610, kas noteic būvspeciālistu kvalifikācijas pārbaudi. Tikai jāatrod sabiedrotais – būvspeciālists, kurš parakstītu ielas speca sacepumu jeb apšaubāmas kvalitātes tāmi. No tā rodas neprecizitātes tāmju un projektu gatavošanā, iepirkumos un būvēšanas procesā.

Nākamais normatīvo aktu klupšanas akmens: būvprojekta ekspertīzē ekonomiskās daļas atzinumu var parakstīt tikai un vienīgi būvkonstrukciju projektētājs – būvprojektu eksperts. Tāds drīkst būt tikai sertificēts būvspeciālists, tātad saņēmis būvkonstrukciju projektētāja sertifikātu Latvijas Būvinženieru savienībā (LBS) un Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) ieguvis būvkonstrukciju eksperta sertifikātu. Taču būvkonstrukciju projektētāja kvalifikācijas eksāmenā nav neviena jautājuma par būvekonomiku, nemaz nerunājot par tāmēšanu. Tādi būvspeciālisti visā valstī pašlaik ir ne vairāk par 20, kuriem deleģēts pienākums parakstīt būvprojektu ekonomiskās daļas ekspertīzes atzinumu, kaut arī viņu zināšanas par to eksāmenā nav pārbaudītas.

Labot normatīvus vai sertificēšanu

Daudzi būvspeciālisti nemaz nezina, ka MK noteikumi Nr. 610 viņiem līdz ar tiesībām projektēt konstrukcijas piešķir tiesības ne tikai sagatavot tāmes, bet arī veikt ēku un būvju tehnisko apsekošanu. Pēdējā funkcija ir arī būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem, un daudziem no viņiem nav pietiekamas pieredzes, lai pienācīgā līmenī, nemaz nerunājot par atbilstību normatīvajām prasībām, izpildītu tik neikdienišķu pienākumu. Ir piemērs no prakses – nekompetenta speciālista sagatavots ēkas apsekojums, ko būvuzraudzības lekcijās rādu kā slikto piemēru – tā nedrīkst strādāt! Slikts ne tamdēļ, ka to izgatavojuši konkrēti autori. Slikts tamdēļ, ka atzinuma saturs velk uz iesācēja līmeni, par kvalitāti nemaz nediskutējot. Tomēr tiesības speciālistiem ir, un katrs tās izmanto, kā prot. Vai tiešām jāgaida, kamēr ēkas apsekošanā neatklātu nepilnību dēļ kaut kas sabruks, lai prasības sakārtotu?

Situāciju var mainīt divējādi – labot normatīvos aktus vai pielāgot sertificēšanu. Var ņemt piemēru no agrākās kārtības, kad LBS sertificēja ēku un būvju tehniskās apsekošanas speciālistus un tikai ar šo sertifikātu bija tiesības apsekot būves pirms projektēšanas, ja būvniecību atsāk pēc konservācijas vai citos gadījumos. Tādu sertifikātu esmu saņēmis pirms daudziem gadiem, uzturējis būvpraksi, apsekojot Rīgas pili pēc ugunsgrēka, ēku pēc daļējas avārijas Ventspilī, piedalījies lielveikala Prisma problēmu risināšanā, strādājis citos nozīmīgos objektos. Esmu sertificēts tāmēšanā, vienkāršs būvspeciālists būvuzraudzībā un ēku projektēšanā. Esmu gatavojis ekspertīzes par dažādām būvniecības projektu daļām, tostarp pilnu būvprojekta ekspertīzi līdz jaunajiem laikiem nozarē.

Likumdošanā nenoteikta prasība

Nevienā likumdošanas aktā nav rakstīts, ka būvspeciālistam jābūt dubulti sertificētam, taču viņam, lai varētu izpildīt būvprojekta kopumā vai tā atsevišķu daļu kvalitātes atbilstības pārbaudes, prasa BVKB pārsertifikāciju kā ekspertam. Strādāju ar LBS izdotu eksperta sertifikātu kopš 2005. gada. 2014. gada 1. oktobrī valsts pēkšņi noteica: tavs sertifikāts līdz ar tiesībām veikt būvprojektu ekspertīzes beidzas! Esmu gatavs salīdzināt savas zināšanas un iemaņas ar ikvienu pārsertificētāju un pārsertificēto (lasi: jaunizcepto) ekspertu (spečuku). Prasība pārsertificēties speciālistiem, kuriem ir spēkā LBS izdoti būvprojektu, būvju ekspertu sertifikāti, ir kā spļāviens sejā profesionāļiem, kuri līdz likumdošanas maiņai godprātīgi pildīja šos pienākumus...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" februāra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Guntars Liepiņš, 

Mg. ing., sertificēts būvspeciālists, būvniecības konsultants