Cēsīs notiks seminārs būvniecības speciālistiem par būvkomersantu klasifikācijas jautājumiem

Aicinām Vidzemes reģiona būvniecības speciālistus šā gada 1.novembrī uz semināru Cēsīs par Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” piemērošanu. Semināru rīko Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Būvnieku asociāciju un Vidzemes plānošanas reģionu.

Seminārs notiks š.g.1.novembrī, Cēsīs, Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4 plkst. 12:00 (reģistrēšanās no plkst.11:30). Būvniecības nozarē strādājošie speciālisti seminārā varēs iepazīties ar būvkomersantu vērtēšanas tehnisko procesu un tā īstenošanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Tāpat Ekonomikas ministrijas speciālisti seminārā ar praktiskiem piemēriem skaidros atbilstošas klases piešķiršanas procesu būvkomersantam, kā arī sniegs ieteikumus īstenojamiem pasākumiem augstākas klases iegūšanai.

Aicinām būvniecības nozarē strādājošos speciālistus pieteikties dalībai seminārā šeit.

Kopumā tiek rīkoti pieci semināri - Zemgales, Latgales, Kurzemes un Vidzemes reģionā, kā arī Rīgā.


Cēsis, Pieaugušo izglītības centrs, Pieaugušo izglītības centrs, Raunas iela 4, Cēsis, 01.11.2016., Plkst. 12:00

Rīga, Ekonomikas ministrija, Rīga, Brīvības iela 55, 224.telpa, 10.11.2016., Plkst. 12:00


Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” paredz būvkomersantu klasifikācijas kritērijus un kvalifikācijas atbilstības novērtēšanas kārtību. Regulējums izstrādāts sadarbībā ar būvniecības nevalstiskajām organizācijām un Latvijas Būvniecības padomi. Klasifikācija būs viens no priekšnoteikumiem publisko būvdarbu līguma saņemšanai. Publisko iepirkumu likumprojekts paredz klasifikācijas piemērošanu publisko būvdarbu iepirkumos no 2019.gada aprīļa.