CFLA izsludina ES fondu projektu atlasi praktiskiem pētījumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem, vēsta CFLA sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Luste.

Projektus var iesniegt zinātniskās institūcijas un komersanti, kuri atbalstu praktiskas nozīmes pētījumiem varēs saņemt gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan nesaistītos projektos.

Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 10,4 miljonu eiro apmērā. Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek līdz 21.oktobrim.

Ar ERAF līdzfinansējumu komersanti varēs veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, fundamentālos un rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālo izstrādi, nodrošināt tehnoloģisko tiesību aizsardzību un projektā radītās zināšanas izplatīt mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro, minimālais publiskā finansējuma apmērs – 30 000 eiro.

Paredzēts atbalstīt pētniecības projektus, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Vairāk informācijas – CFLA mājaslapā https://cfla.gov.lv/lv/ .