Objekti filtrēti pēc datums: februāris 2017

LBS par nepieciešamajām izmaiņām Būvniecības likumā

Latvijas Būvinženieru savienība saklausījusi iespēju beidzot tik sadzirdētiem, Ekonomikas ministrijai atkārtoti lūdz izvērtēt iespēju veikt izmaiņas 2014. gada 1. oktobrī pieņemtā Būvniecības likuma 13. pantā un šī likuma pārejas noteikumu 3. punktā, paredzot noņemt ierobežojumu sertificētajiem būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem, kuri ieguvuši būvtehniķa profesionālo izglītību, veikt savu būvpraksi pēc 2020. gada 31. decembra, pie nosacījuma, ka pēdējos piecos gados viņiem nav konstatēti profesionālas darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi.

Veicot minētās izmaiņas, tiktu radīti priekšnosacījumi, lai darbam būvniecībā saglabātu kompetentākos būvdarbu vadītājus un būvuzraugus būvtehniķus un novērstu iespējamās tiesas prāvas par likumīgi iegūto darba attiecību piespiedu pārtraukšanu.

Informācijai:

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas (LBS BSSI) uzskaitē 2015. gada 1. janvārī bija 2425 ēku un 938 ceļu /tiltu sertificēti būvdarbu vadītāji un 1780 ēku un 662 ceļu/tiltu būvuzraugi, bet 2017. gada 1. janvārī Būvniecības informatīvās sistēmas Būvspeciālistu reģistrā (BIS BR) attiecīgi bija aktualizēti būvprakses sertifikāti 1819 ēku un 751 ceļu/tiltu būvdarbu vadītājiem,1335 ēku un 530 ceļu/tiltu būvuzraugiem. Šādu situāciju varētu izskaidrot ar faktu, ka 2016. gadā ierobežoto darba iespēju dēļ ne visi būvspeciālisti BIS BR ir aktualizējuši savus būvprakses sertifikātus.

Kritiska situācija var izveidoties sākot ar 2021. gadu, pie nosacījuma, ka Būvniecības likuma izmaiņas netiks veiktas, jo pastāvīgās prakses tiesības zaudēs ap 1250 ēku un 300 ceļu/ tiltu būvdarbu vadītāji, kā arī ap 750 ēku un 250 ceļu/tiltu būvuzraugi, apzinoties, ka Rīgas Tehniskā universitāte vidēji gadā varēs sagatavot ap 100, bet Latvijas Lauksaimniecības universitāte ap 50 jaunos būvinženierus, kuru patstāvīgās prakses tiesības aktualizēsies tikai pēc vairāku gadu atbilstošas būvprakses.

LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei