Objekti filtrēti pēc datums: marts 2017

Uzmanību būvspeciālistiem!!! 1.aprīlis nav tālu

Pamatojoties uz 2014.gada 7.oktobra MK noteikumiem Nr. 610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” ( p.31 un p.53 ), un  2016.gada 21.janvāra noteikumu grozījumu p.1.11, precizējot noteikumu 31.punktu, būvspeciālistiem, lai varētu sniegt  pakalpojumus būvniecībā, kontaktinformāciju, kā arī informāciju par būvpraksi un kvalifikācijas celšanu par iepriekšējo gadu, līdz 2017. gada 1.aprīlim ir nepieciešams ievadīt Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (BIS BR) www.bis.gov.lv un samaksāt valsts noteikto patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu 67,00 EUR apmērā par katru profesionālās darbības sfēru par tekošo gadu.


Maksājums jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:
Latvijas būvinženieru savienība
Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV 1012
PVN reģ. Nr. LV40008000225
LV74UNLA0050018462984 A/S „SEB bankas” Vecrīgas filiālē.

Elektroniski sagatavotu rēķina veidlapu Jūs varat atrast LBS Mājas lapā. Sagatavot rēķinu.


Kontaktinformācija: tālr. 67 845 910 vai 25153353, e-pasts: - liene.dusa@lbs.bssi.lv
Cerot uz Jūsu izpratni,
Jūsu LBS BSSI

Lasīt vairāk...

Salaspilī, Ādažos, Jūrmalā, Olainē un Rīgā notiks semināri par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās 

Salaspilī, Ādažos, Jūrmalā, Olainē un Rīgā notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu.  Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.

 

Uz semināriem aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos. 

 

Seminārā „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” klātesošie tiks informēti par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Seminārā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

 

Seminārs Salaspilī notiks š.g. 15. martā plkst. 17.30 (pieteikšanās šeit); Ādažos seminārs notiks š.g. 21. martā (pieteikšanās šeit); š.g. 23. martā plkst. 17.30 semināra dalībniekus gaidīs Jūrmalā (pieteikšanās šeit); seminārs Olainē notiks š.g. 29.  martā plkst. 17.30 (pieteikšanās šeit). Semināru ciklu noslēgs Rīgā un interesenti tiks gaidīti š.g. 6. aprīlī plkst. 17.30 Attīstības finanšu institūcijā Altum (pieteikšanās šeit). 

 

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

 

Kā zināms, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama Altum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Lasīt vairāk...

LATEA ievēlēta jauna valde

Latvijas energoefektivitātes asociācijas (LATEA) biedri kopsapulcē apsprieda finanšu pārskatu, ievēlēja jaunu asociācijas valdes sastāvu. LATEA biedri noklausījās novembrī dibinātās biedrības ”Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācijas” pārstāvja Aleksandra Švaikova prezentāciju par Digitalizācijas platformas kontroles programmas vīziju. Pēc debatēm tika parakstīts sadarbības līgums starp abām asociācijām.

Lasīt vairāk...

Izsludinām konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017”

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017”. Konkurss informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros notiks jau septīto gadu.

 

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

 

Pieteikumus konkursam var iesniegt piecās kategorijās:

  • Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka;
  • Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;
  • Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;
  • Energoefektīvākā vienģimenes ēka;
  • Energoefektīvākā industriālā ēka.

 

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” nolikums publicēts konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv.Papildu informāciju par konkursu var saņemt Ekonomikas ministrijā (kontaktpersona: Inese Bērziņa, inese.berzina@em.gov.lv, 67013240). 

 

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” aicinām iesniegt līdz 2017. gada 19. maijam plkst. 17.00, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv un papīra formātā nosūtot pa pastu Latvijas Būvinženieru savienībai, Kr.Barona iela 99-1a, Rīga, LV - 1012 (pasta zīmogs: 2017. gada 19. maijs).

 

Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženierusavienību, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Tehnisko ekspertu asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību. 

Konkursa atbalstītāji ir Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum, SIA “Metāldarbnīca”, AS “Lafipa” un AS “Latvenergo”. Konkursa informatīvie atbalstītāji ir laikraksts “Latvijas Avīze”, kā arī būvniecības portāli www.abc.lvwww.buvlaukums.lv,www.building.lv un www.buvbaze.lv.

Lasīt vairāk...

Aicinājums pieteikties dalībai Būvniecības dienai

Tuvojas lielais notikums būvniecībā “Būvniecības diena”: skates “Gada labākā būve Latvijā 2016” fināls.

Būvniecības diena notiks:  2017. gada 30. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Pasākuma programma trīs daļās:

·  Skates"Gada labākā būve Latvijā 2016 "finālistu prezentācijas;

·  Seminārs Atbildība un kvalifikācija būvniecībā. Apmeklējot semināru var iegūt apliecinājumu par kvalifikācijas celšanu sertifikāta uzturēšanai vai iegūšanai.

·  Dienas noslēgumā skates “Gada labākā būve Latvijā 2016” apbalvošanas ceremonija.

Visi Būvniecības dienas pasākumi ir Bezmaksas

 

Programma ŠEIT.

Tāpēc aicinām reģistrēties jau tūlīt: https://goo.gl/forms/VeXqGZ1S2CpXnUts2

Būvniecības diena notiek pateicoties ģenerālsponsoram apdrošināšanas sabiedrībai “ERGO” un atbalstītājiem “HILTI”, “KÄRCHER”, “MAPEI”, “RAMIRENT”, “FORUM AUTO”, ”CMB”, “GRANDEG”, “CEMEX” un “LAFIVENT”, kā arī skates fināla norises vietai – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Būvniecības dienas Organizatoru vārdā -

Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs

Lasīt vairāk...

Atbalstam centralizētās siltumapgādes energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami 35 miljoni eiro

Ministru kabineta šā gada 7. marta sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai. Atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros būs pieejami 35 miljoni eiro.

Atbalsts siltumapgādes komersantiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai būs pieejams kā grants (dāvinājums) 40% apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Vienam finansējuma saņēmējam un tā saistītajām personām pieejamais maksimālais publiskā finansējuma apmērs būs 8 miljoni eiro.

Atbalstu centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniegs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Projektu pieņemšanu programmā plānots uzsākt 2017. gada aprīlī. 

Lai informētu komersantus un visus interesentus par jaunās programmas nosacījumiem, Ekonomikas ministrija un CFLA ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem organizēs dažādus informatīvus pasākumus.

Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā, ieguldot vairāk, kā 84 miljonus eiro lielu līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanā centralizētajā siltumapgādes sistēmā, un īstenojot 131 projektu, tika rekonstruēta 286,70 MW liela siltumenerģijas ražošanas jauda, panākts 160 MW liels no atjaunojamiem energoresursiem ražotās jaudas pieaugums, rekonstruēti 149,53 km siltumtīklu, par 14,76% samazināti siltumenerģijas zudumi siltumtīklos.

Tomēr saskaņā ar esošās situācijas centralizētajā siltumapgādes sistēmā analīzi vidējais katlu māju lietderības koeficients joprojām ir 76%, un ir nepieciešams nomainīt lielāko daļu jeb 68,27% centralizētajā siltumapgādes sistēmā uzstādīto apkures katlu. Attiecībā uz siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmu secināts, ka vidējie siltuma zudumi pārvades sistēmā ir  936 GWh jeb 13,1%. Latvijas reģionos konstatētie siltumenerģijas zudumi ir atšķirīgi, piemēram, Rīgas reģionā tie ir 11,3%, bet mazajās pilsētās – 16%. Joprojām ir atsevišķas apdzīvotās vietas, kurās siltuma zudumi sasniedz pat 35 – 38%. Esošās situācijas analīze uzskatāmi parāda energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību un specifiku.

Detalizēti ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē un Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Evita Urpena

Lasīt vairāk...

KNAB aizdomas par liela kukuļa izspiešanu saistībā ar Siguldas sporta kompleksu

Būvuzraudzības uzņēmuma SIA «Jurēvičs un partneri» īpašnieks un vadītājs Māris Jurēvičs atteicās komentēt uzņēmuma iespējamo saistību ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sākto kriminālprocesu par, iespējams, kukuļa lielā apmērā izspiešanu saistībā ar būvobjekta nodošanu ekspluatācijā un par dokumentu viltošanu būvniecības objektā.

Jurēvičs, uzzinot, kāds ir žurnālista jautājums, divas reizes pārtrauca telefonsarunu, otrajā reizē vienīgi piebilstot «neko nekomentēšu».

Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma», atsaucoties uz savā rīcībā esošu neoficiālu informāciju, ziņoja, ka KNAB redzeslokā nonācis būvuzraudzības uzņēmums SIA «Jurēvičs un partneri» un kukulis esot prasīts saistībā ar Siguldas sporta kompleksa nodošanu ekspluatācijā.

Pēc «Panorāmas» rīcībā esošas neoficiālas informācijas, KNAB pagājušajā pagājušajā ceturtdienā aizdomās par kukuļņemšanu aizturējis kādu uzņēmuma «Jurēvičs un partneri» darbinieku. Neoficiāli zināms, ka pie viņa atrasti pāris desmiti tūkstoši eiro, bet esot aizdomas, ka lietā iesaistītā kukuļa summa ir krietni lielāka. KNAB nekomentē, vai aizdomās turamā persona ir pats uzņēmuma dibinātājs Jurēvičs vai kāds cits viņa darbinieks.

Jurēvičs būvuzraudzības uzņēmumu «Jurēvičs un partneri» dibināja vairāk nekā pirms 20 gadiem. 2015.gadā uzņēmuma apgrozījums bijis vairāk nekā pusmiljons eiro, peļņa - nepilni 40 000 eiro, bet valstij nodokļos samaksāti 186 000
eiro.

Siguldas novada domē «Panorāma» guvusi apstiprinājumu, ka KNAB darbinieki pašvaldībā bija ieradušies saistībā ar sporta kompleksa būvniecību. «Mēs varam apstiprināt, ka pagājušajā nedēļā pašvaldībā bija ieradušies KNAB pārstāvji, kuriem tika uzrādīti, izsniegti nepieciešamie dokumenti,» raidījumam teica Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (RA). Viņš apliecināja, ka KNAB apmeklējums nebija saistīts ne ar vienu Siguldas domes amatpersonu vai darbinieku.

Siguldas novada domē «Panorāmai» apstiprināja, ka KNAB interese saistīta ar vairāk nekā astoņus miljonus vērto Siguldas sporta kompleksa būvniecību un nodošanu ekspluatācijā. Kā būvnieks iepirkuma rezultātā izvēlēta personu apvienība «S.J.U.C». Arī būvuzraugs izvēlēts iepirkuma ceļā.

Siguldas sporta centrs ir pilnībā pabeigts un iekārtots jau kopš pagājušajā gada beigām. Dome meklē risinājumus, kā esošajā situācijā objektu tomēr nodot ekspluatācijā, lai to varētu sākt izmantot.

Lasīt vairāk...

30. martā „Būvniecības dienā” noteiks un apbalvos labākās būves Latvijā – skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” uzvarētājas

30. martā no pulksten 9.00 līdz 21.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notiks „Būvniecības diena”. Visu dienu nozares praktiķi, mācībspēki, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji dalīsies zināšanās, pieredzē un diskutēs par atbildību, kvalifikāciju un kvalitāti būvniecībā. „Būvniecības dienas” kulminācija būs gada notikums būvniecībā – skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” fināls un uzvarētāju apbalvošana.

Būvniecības nozares sabiedrisko organizāciju organizētajā „Būvniecības dienā” aicināts piedalīties ikviens interesents par būvniecību. „Būvniecības dienā” notiek profesionāļu dialogs par atbildību, kvalifikāciju un kvalitāti, tiek izzinātas jaunākās tehnoloģijas un svinēti svētki, jo tiek nosauktas Latvijas labākās būves un nozare godina labākos no labākajiem Latvijas būvniekiem – skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” uzvarētājus.

Prominenta žūrija, kuras sastāvā ir 33 būvniecības industrijas nevalstisko organizāciju izvirzīti pārstāvji – praktiķi un mācībspēki, jau ir izvirzījuši finālam labākās Latvijas būves piecās nominācijās.
Publiskā jaunbūve. Bērnudārzs un skola („Exupery International School”) Piņķos. Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka „Sala”. Olaines cietuma dzīvojamā korpusa ēka, resocializācijas centra pārbūve. Saieta nams (1. un 4. kārta) Lāčplēša ielā Rīgā, AS „Latvijas valsts meži” birojs Dundagā.
Pārbūve. Rīgas motormuzejs. (1. kārta). Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā. Olaines 1. vidusskolas bibliotēka. NBS kājnieku skolas kazarmas Alūksnē. Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēka. Viesnīca „Kuršu krogs” Lībagu pagastā, Talsu novadā.
Restaurācija. Rīgas doms un tornis. Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas zāles griesti un otrā stāva sienu apdares. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja dienvidu gala sienas zelmiņš, rietumu fasāde un astrolābijs. Kuldīgas vecais rātsnams.
Inženierbūve. Biķernieku kompleksās sporta bāzes sacīkšu trases posms Rīgā. Valsts galvenā autoceļa A 9 Rīga (Skulte) -  Liepāja posma km 24,40 – 38,18 segas rekonstrukcija, ieskaitot Kalnciema tilta pārbūvi. Menčupītes tilts Kocēnu novadā.
Ainava. Bērnu rotaļu laukuma pārbūve Centrālajā parkā, Daugavpilī. Lielā laukuma Ventspilī pārbūve un strūklakas „Fregate Valzivs” jaunbūve.

„Iespējams, ka šogad pirmo reizi deviņpadsmit gadu laikā, kopš notiek skate „Gada labākā būve Latvijā”, tiks piešķirta gada lielā balva, kā paredzēts konkursa nolikumā, bet to noteiks fināls. Šogad skatē piedalās patiesi izcilas būves,” spriež skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs.

Skati „Gada labākā būve Latvijā 2016” un “Būvniecības dienu” organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība ar apdrošināšanas sabiedrības “ERGO” atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienību, Latvijas Ainavu arhitektu biedrību, biedrību "Latvijas Ceļu būvētājs", Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociāciju, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju, Latvijas Ģeotehniķu savienību, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Transportbūvju inženieru asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, Būvniecības valsts kontroles biroju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultāti, kā arī Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nozares žurnālu „Būvinženieris”, ziņu aģentūru LETA, portāliem abc.lv, building.lv, buvbaze.lv, būvlaukums.lv, nozare.lv, tvnet.lv un laikrakstiem „Dienas Bizness” un „Latvijas Avīze”.

Skate „Gada labākā būve Latvijā” notiek jau deviņpadsmito reizi, bet „Būvniecības diena” – trešo. Abi šie būvniecības nozarē un visā sabiedrībā nozīmīgie notikumi var notikt tikai pateicoties visu skates dalībnieku ieinteresētībai, žūrijas nesavtīgajam darbam, skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” ģenerālsponsoram apdrošināšanas sabiedrībai “ERGO” un atbalstītājiem “HILTI”, “KÄRCHER”, “MAPEI”, “RAMIRENT”, “FORUM AUTO”, ”CMB”, “GRANDEG”, “CEMEX” un “LAFIVENT”, kā arī skates fināla norises vietai – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

„Būvniecības diena” par brīvu ir pieejama ikvienam interesentam. Tas ir nozares profesionālo organizāciju, nozares ministriju, pašvaldību un ikviena skates dalībnieka ieguldījums sabiedriskās diskusijas veicināšanā par būvniecību un Latvijas būvniecības attīstībā.

„Būvniecības diena” sāksies ar skates “Gada labākā būve Latvijā 2016” trešo kārtu - finālu. Pirmajās divās skates kārtās nozares sabiedrisko organizāciju veidota žūrija izvērtēja skates dalībnieku iesniegtos dokumentus un devās vērtēt būves klātienē. Skates trešā kārta ir publiska –  būvju komandas: pasūtītāji, projektētāji un būvnieki žūrijai un citiem interesentiem stāsta par būves tapšanas procesu un atbild uz žūrijas jautājumiem.  Tikai pēc vairākkārtīgas rūpīgas izvērtēšanas un apspriedēm žūrija apkopo rezultātus un pieņem lēmumu, kuras no būvēm ir pelnījušas godalgas.

Kamēr žūrija meklēja un izvērtēja Latvijas dārgakmeņus – labākās būves, bērni visā Latvijā, piedaloties skates organizatoru konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”, zīmēja sava ciemata un pilsētas dārgakmeņus – 2016. gadā uzbūvētās un atjaunotās skaistās būves: ceļus, tiltus, mājas, laukumus. Bērnu zīmējumi būs apskatāmi „Būvniecības dienā”, bet labākie tiks publicēti gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2016”, kuras svinīga atvēršana arī ir viens no 30. marta notikumiem.

„Būvniecības dienas” otrajā daļā būvnieki dalīsies pieredzē, notiks diskusijas, kurās piedalīsies nozares eksperti, praktiķi, mācībspēki, dažādu organizāciju pārstāvji, studenti un interesenti par būvniecību. „Tēmas ir pašas aktuālākās, ar kurām saskaras būvnieki ikdienā,” uzskata Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume.

Darbs noritēs četrās sekcijās: „Atbildība un kvalifikācija koka ēku projektēšanā un ražošanā, koksnes izmantošanas tehniskie un tehnoloģiskie aspekti, mūsdienu koka tiltu konstrukciju projektēšanā”, „Būvkonstrukciju projektēšana atbilstoši labākajai pasaules praksei un iespējām šādu praksi īstenot Latvijā, saliekamā dzelzsbetona projektēšana un metāla konstrukciju projektēšana Skandināvijā”, „Atbildība un kvalifikāciju  būvmateriālu ražotāju un piegādātāju vidū, ēku automatizācijas sistēmas”, „Pasūtītāja atbildība. Būvuzņēmēja atbildība. Atbildība vai bezatbildība apdrošināšanā”.

Aija Zūle, Latvijas Būvnieku asociācija

Lasīt vairāk...

Dalāmies bērnu priekā par būvnieku darbu!

“Esam no mazas lauku skolas un zīmējumu konkursā par labāko būvi piedalāmies tāpēc, ka savu ceļu gaidījām vairākus desmitus gadu. Mūsu ceļa asfaltēšanu vērojām katru dienu. Skatījāmies visas mašīnas un mēģinājām tās uzzīmēt. Pagājušā gada rudenī beidzot sagaidījām skaisto ceļu. Pilsētniekiem, kuri pieraduši pie asfaltētiem ceļiem, nesaprast, par ko mēs priecājamies. Mēs sakām: tā ir gadsimta būve!” Skates “Gada labākā būve Latvijā 2016” bērnu zīmējumu konkursa “Mana novada dārgakmens – gada būve” organizatoriem raksta Vecsaules pamatskolas skolotāja Inga Cepure un viņas skolēni. Šie bērni zīmējuši teju vai katru  būvnieku kustību.

Latvijas nākotne ir mūsu bērnos. Izglītotos, čaklos un atsaucīgos, kuri Latvijas labās būves izmantos vēl ilgi pēc mums. Tāpēc svarīgas ir viņu domas. Tāpēc skates “Gada labākā būve Latvijā 2016” organizatori aicināja bērnus un jauniešus vecumā līdz 16 gadiem novērtēt skaisto un noderīgo savā apkārtnē un piedalīties zīmējumu konkursā “Mana novada dārgakmens – gada būve”. Ir iesniegti 129 darbi, kurus varēs apskatīt skates “Gada labākā būve Latvijā 2016” finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 30. martā.

Labākie zīmējumu konkursa “Mana novada dārgakmens – gada būve” darbi tiks publicēti gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2016”, visi ir apskatāmi skates “Gada labākā būve” Facebook lapā www.facebook.com/gadabuve. Dzīvas, krāsainas, iedvesmas pilnas liecības no Kuldīgas, Bauskas, Jaunsilavas, Daugavpils, Jūrmalas, Vecsaules, Alojas, Līvbērzes, Ventspils un Lādezera.

Lūdzu, atbalstiet bērnus un nobalsojiet! Aiciniet balsot arī citus!

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei