Objekti filtrēti pēc datums: aprīlis 2017

Vēl mēnesi var iesniegt pieteikumus dalībai konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017”

Vēl mēnesi - līdz š.g. 19. maijam var iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017”. Arī šogad energoefektivitāte tiks vērtēta atjaunotām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un industriālām ēkām.

Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un žurnāla „Būvinženieris” organizētais konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” notiek jau septīto gadu.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. 

Pieteikumus konkursam var iesniegt piecās kategorijās:

  • Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka;
  • Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve; 
  • Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;
  • Energoefektīvākā vienģimenes ēka; 
  • Energoefektīvākā industriālā ēka. 

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” aicinām iesniegt līdz 2017. gada 19. maijam plkst. 17.00, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv un papīra formātā nosūtot pa pastu Latvijas Būvinženieru savienībai, Kr.Barona iela 99-1a, Rīga, LV - 1012 (pasta zīmogs: 2017. gada 19. maijs).

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017” nolikums publicēts konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv. Papildus informāciju par konkursu var saņemt Ekonomikas ministrijā (kontaktpersona: Inese Bērziņa, inese.berzina@em.gov.lv, 67013240). 

Konkursa nolikums tika sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Tehnisko ekspertu asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību. 

Konkursa atbalstītāji ir Profine Baltic pārstāvniecība, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum, SIA “Metāldarbnīca”, AS “LAFIPA”, AS “Latvenergo” un SIA “Sika Baltic”. Konkursa informatīvie atbalstītāji ir laikraksts “Latvijas Avīze”, būvniecības portāli www.abc.lv, www.building.lv, www.buvbaze.lv un www.buvlaukums.lv.  

Evita Urpena

Lasīt vairāk...

Energoefektivitāte uzņēmumu konkurētspējas celšanai

Šā gada 11. aprīļa Ministru kabineta sēdē atbalstīti  "Noteikumi par valsts nodevu par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu (energoefektivitātes nodevu)", kas mudinās uzņēmējus efektīvāk izmantot energoresursus, sniedzot ilgtermiņa ieguvumus gan konkrētā uzņēmuma, gan Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas celšanai.

Nodeva netiks piemērota uzņēmumiem, kuri Energoefektivitātes likumā noteiktajos termiņos būs ieviesuši:

-          sertificētas energopārvaldības sistēmas;

-          vai sertificētas un ar energoefektivitātes sadaļu papildinātas vides pārvaldības sistēmas;

-          vai arī veikuši energoauditu, kas pastāvīgi nodrošinās optimāla enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu,

-          kā arī ziņos Ekonomikas ministrijai par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Uzņēmumiem, kas rūpējas par efektīvu enerģijas un resursu izmantošanu, valsts ir paredzējusi arī papildu priekšrocības.Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu sertificētas energopārvaldības sistēmas esamība ir labvēlīgs kvalificējošs kritērijs, vērtējot lielo elektroenerģijas patērētāju projektu pieteikumus dažāda veida valsts atbalstam. Savukārt energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi, kuros ieviesta energopārvaldība, drīzumā varēs pretendēt uz samazinātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti, kas aprēķināta obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kuri ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus, tādējādi mazinot savas elektroenerģijas izmaksas.  (Minēto iespēju paredz Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”, kas stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.)

Nodeva tiks piemērota tikai tiem lielajiem elektroenerģijas patērētājiem (komersantiem), kuri neīstenos energoefektivitātes pasākumus savos uzņēmumos, t.i. nepildīs Energoefektivitātes likumā noteiktās prasības.

Likums nosaka, ka lielais elektroenerģijas patērētājs ir komersants, kura gada elektroenerģijas patēriņš ir lielāks par 500 megavatstundām. Šādiem komersantiem saskaņā ar likumu ir noteiktos termiņos jāveic energoaudits vai jāievieš energopārvaldības sistēma, kā arī jāinformē Ekonomikas ministrija par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Energoefektivitātes nodeva tiks aprēķināta, pamatojoties uz komersanta iepriekšējā gada elektroenerģijas patēriņu. Nodevas  likme ir 7% apmērā no Eurostat publicētās  vidējās elektroenerģijas cenas rūpniecībā Latvijā. Nodevas likme tiks piemērota iepriekšējā gada elektroenerģijas patēriņam.

Ieņēmumi no energoefektivitātes nodevas tiks ieskaitīti energoefektivitātes fondā, kas būs viens no finanšu avotiem, lai atbalstītu energoefektivitātes iniciatīvas un finansētu valsts atbalsta programmas energoefektivitātes jomā. Fondu pārvaldīs akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”. 

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir lieli elektroenerģijas patērētāji, energoefektivitātes nodevu  piemēros no 2018. gada 1. aprīļa. Savukārt lielajiem uzņēmumiem energoefektivitātes nodevu  piemēros jau no 2017. gada  1. decembra. 

Pašlaik pirms termiņa Energoefektivitātes likuma prasības jau izpildījuši 114 uzņēmumi, kuru sniegtā informācija liecina, ka tas uzņēmumiem ik gadu ļaus ietaupīt energoresursus aptuveni 1,3 milj. EUR vērtībā. 

Energoefektivitātes nodevas administrēšanu veiks Ekonomikas ministrija, gan aprēķinot nodevas apmēru, gan pieņemot lēmumus par energoefektivitātes nodevas piemērošanu.

Detalizētāk ar MK noteikumiem "Noteikumi par valsts nodevu par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu (energoefektivitātes nodevu)" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Lasīt vairāk...

Noskaidroti profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2017 pusfināla uzvarētāji

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2017 pusfinālā sausās būves tehniķa profesijā pirmo vietu ieguvuši Valdis Prūsis un Krists Riškus no Liepājas Valsts tehnikuma. Konkursu no 30. līdz 31. martam Jelgavas tehnikumā organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Otrajā vietā ierindojās Raivis Vilciņš un Emīls Mincāns no Priekuļu tehnikuma, bet trešo vietu izcīnīja Gunārs Lavrinovičs un Agris Krušanovs no Rēzeknes tehnikuma. Tiesības piedalīties nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2017, kas notiks Rīgā no 20. līdz 22. aprīlim, ieguva arī Kristaps Aleksandrs Liepa un Jevgēnijs Martiņuks no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma.

“Iepriecina konkursantu profesionālās sagatavotības līmenis, jo sešas komandas no deviņām ieguva 70 un vairāk punktus no 100 iespējamajiem. Konkursantiem bija jābūvē vertikāla siena. Vērtīgi ir tas, ka šīs konstrukcijas izveidei tika izmantoti vietējie produkti - koks un ģipšakmens plāksnes, kas atbilst pašreizējā tirgus aktualitātēm un būvniecības nozares interesēm,” atzīst pusfināla vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, SIA „Knauf” tehniskais vadītājs Andris Veinbergs.

Divas konkursa dienas jaunie profesionāļi, strādājot pa pāriem, montēja koka karkasu ar loga aili, to apšuva ar ģipšakmens plāksnēm un veica sienas apmešanas darbus atbilstīgi konkursa darba uzdevuma aprakstam un rasējumiem.

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2017 pusfinālu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem VIAA rīkoja sadarbībā ar Jelgavas tehnikumu un SIA “Knauf”, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību, popularizētu būvniecības nozares profesijas, kā arī veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm. Konkursu atbalstīja arī SIA “Zemgales tehnoloģiskais centrs”, SIA BOSCH/SIA Kongs; Re&Re grupa, LNK  industries un SIA Sportland

Konkurss notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts.

Lasīt vairāk...

Iznācis žurnāls „Būvinženieris” NR.55, 2017. gada aprīļa numurs  

Lasītājiem kā parasti  piedāvājam aktualitātēs ziņas, reģionu vēstis, asociāciju un biedrību jaunumus, viedokļus, atbildes uz jautājumiem: Kā iesācies gads nozarē? Par kādām tendencēm tas liecina? Par valstī pieņemto vai nepieņemto lēmumu ietekmi uz procesiem nozarē? Kāds darbības veids, virziens, metode, produkcijas veids attaisnojies kā ieguvums ilgtermiņā? 

Latvijas Būvinženieru savienības biedri  24. martā tikās XXIX kongresā. Uzzināsiet kādas diskusijas, debates, priekšlikumi, lēmumi.

30. martā no pulksten 9 līdz 21 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notika Būvniecības diena. Visu dienu nozares praktiķi, mācībspēki, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji dalījās zināšanās, pieredzē un diskutēja par atbildību, kvalifikāciju un kvalitāti būvniecībā. Būvniecības dienas kulminācija bija gada notikums būvniecībā – skates Gada labākā būve Latvijā 2016 fināls un laureātu apbalvošana. Protams, ka par to visu un īpaši par laureātiem, lasiet žurnālā.

Jaunais Publisko iepirkumu likums stājās spēkā šā gada 1. martā, un iepirkumos iesaistītie vēl tikai sāk apzināties tā priekšrocības un arī iespējamās problēmas.

Novadu attīstību šoreiz pētām caur Ķekavu. Tur akcents uz skolām, bērnudārziem, sporta zālēm un laukumiem. 

Intervējam personības: LLU mācību spēku Juri Skujānu un arhitektu Juri Mitenbergu.

Būves meklējam: Mazmežotnē  - muižu, Dundagā - Latvijas Valsts meži biroju, kas ir pēdējo gadu apjomīgākais koka būvju projekts. Koks kā būvmateriāls šajā ēkā ir izmantots visās konstrukcijās – gan nesošajās, gan nenesošajās, no koka projektēti pārsegumi, veidota fasāde un veikta apdare iekštelpās. Arī citi ēkas materiāli un inženiertehniskās komunikācijas izvēlētas ar mērķi veicināt dabas resursu ekonomisku izmantošanu un videi draudzīgu ēkas ekspluatāciju. 

Izglītībā noskaidrojam, ko RTU studenti domā par mācību programmām un ne tikai. Kas notiek profesionāli tehniskajās skolās, jo bez labiem amatniekiem inženieri nevar iztikt.

Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmatā rakstām par  energoefektivitātes jaunumiem, par finansējumu un gaidāmajiem Eiropas standartiem. Energoefektivitātes projekti un ēku atjaunošana beidzot arī Latvijā vairs nav retums, pateicoties ES fondu atbalsta programmai, arvien vairāk daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji lemj par labu ēkas atjaunošanai un savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tāpēc steidz gatavot dokumentāciju un veikt nepieciešamās darbības atbalsta saņemšanai. Taču steigšanās ne vienmēr sekmējas ar ātrāku un labāku sniegumu.

Tehnoloģijās pētām kaņepju mājas; un nestingās ceļa segas aprēķinu sistēmu, jo tā tomēr ir vienīgā Baltijā un turpmāk ceļu projektētājiem nestingo segu projektēšana un aprēķinu veikšana būs paveicama daudz ātrāk, dažās minūtēs nevis pēc vairāku stundu darba kā iepriekš. Vēl rakstām par līnijveida ūdens savākšanas risinājumiem un santehnikas moduļiem.

Ārzemēs skatām infrastruktūras projektus Kanādā, ASV, Katarā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Lielbritānijā, Austrālijā, Slovākijā. Rakstām par tirgus halles “trakajiem“ būvdarbiem Roterdamā,  Nīderlandē un par koka konstrukciju izmantošanu rekonstrukcijā Itālijā.

Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Lasīt vairāk...

Knauf Grupa & Partneri organizē BIM risinājumu konferenci 2017

Cien. dāmas, god. kungi, partneri,

Knauf Grupa – Knauf & Knauf Insulation biznesa filozofija ir ilgtspējīgu ēku būvniecības sistēmu ražošana. Esot industrijas līderiem, mūsu pienākums ir skatīties nākotnes izaicinājumos.

Mēs lepojamies ar jums - mūsu biznesa partneriem un aicinām Jūs ielūkoties jaunās paaudzes ēku plānošanas, būvniecības un uzturēšanas tehnoloģijas "Ēkas Informācijas Modelēšana"  (BIM) risinājumu pasaulē, pielietojot Knauf grupas BIM risinājumus. 

Knauf Grupa izziņo "Ēkas Informācijas Modelēšana" (BIM) konferenci 2017. gada 26. aprīlī.

Knauf Grupa vēlas Jūs iepazīstināt ar industrijas tirgū jau pieejamām Knauf un Knauf Insulation BIM risinājumu priekšrocībām, kā arī izzināt Jūsu un tirgus vajadzības BIM risinājumos. Lai sasniegtu iespējami labākus mērķus, Knauf Grupa ir uzaicinājusi augstas klases lektorus, profesionāļus ar pieredzi, kā arī partnerus, kuri ir uzsākuši vai plāno sākt darbu izmantojot "Ēkas Informācijas Modelēšanu" (BIM).      

Knauf Grupa  aicina Jūs piedalīties š. g. 26. aprīlī:
"Ēkas Informācijas Modelēšana" (BIM) konferencē

Konferences dalībnieki saņems sertifikātus (Latvijas Būvinženieru Savienība 5 KP un Latvijas Arhitektu Savienība 2 KP).

Vieta: LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Torņakalns, Jelgavas ielā 1, Rīga

Laiks: 26.04.2017., plkst. 9:30 - 16:00

Konferences valoda: angļu un latviešu valoda, ar sinhrono tulkošanu no angļu uz latviešu valodu

Konferenci organizē:  Knauf SIA & Knauf Insulation

Konferences partneri: Latvijas Būvinženieru Savienība

                                      Skanstes Attīstības Aģentūra biedri

                                      BIM programmu nodrošinātāji, attīstītāji

 

Online reģistrācijas links*: http://registreties.lv/knauf 

 

*Konferences dalībnieku skaits ir limitēts. Tiešsaites reģistrācija tiks slēgta š.g. 18. aprīlī, plkst. 20:00

Lasīt vairāk...

Pirmoreiz Latvijas un RTU vēsturē – Lielais izlaidums 30. jūnijā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. jubilejas gadā pirmo reizi Latvijas un universitātes vēsturē 30. jūnijā notiks vienots visu deviņu RTU fakultāšu izlaidums. Tas notiks «Arēnā Rīga» un vienkopus pulcēs aptuveni 6000 cilvēku.

Ik gadu RTU absolvē vairāk nekā 2000 studentu, no kuriem vairākumam – gandrīz 1600 – izlaidums būs vasarā. RTU Lielais izlaidums – pirmais šāda mēroga un formāta pasākums Latvijā – šogad 30. jūnijā «Arēnā Rīga» tiek rīkots, lai jaunajiem absolventiem izlaidumu padarītu vēl īpašāku, svinīgāku un atmiņā paliekošu. Lielais izlaidums vienuviet pulcēs visu RTU deviņu fakultāšu jaunos absolventus, universitātes mācībspēkus, darbiniekus un absolventu sveicējus, parādot RTU varenību un daudzveidīgās iespējas.

«Rīgas Tehniskā universitāte šobrīd ir kļuvusi par vadošo un studentu skaita ziņā lielāko augstākās izglītības iestādi Latvijā, iegūstot jaunus partnerus visā pasaulē, kas ir gatavi sadarboties projektu realizācijā, studentu apmaiņā un kopīgu studiju programmu veidošanā. Pasākums tiek organizēts tā, lai tas paliktu atmiņā ne tikai pašiem absolventiem un viņu tuviniekiem, bet ikvienam, kurš jūt savu piederību RTU,» saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

RTU Lielajam izlaidumam būs trīs daļas – svinīgā daļa, diplomu pasniegšanas daļa, kad uz deviņām mazām skatuvēm RTU fakultāšu absolventi vienlaicīgi saņems diplomus, un nobeigumā – RTU Absolventu salidojums.

Lielā izlaiduma režisore ir Dace Pūce, absolventus un viesus ar muzikāliem sveicieniem iepriecinās grupa «DaGamba» un citi Latvijā pazīstami mākslinieki.

RTU Lielais izlaidums būs viens no universitātes 155. gadu jubilejas pasākumiem. RTU pirmsākumi rodami Rīgas Politehnikumā, kas darbu sāka 1862. gada 14. oktobrī.  

 

RTU ir moderna un dinamiska universitāte. Šajā studiju gadā RTU mācās viskuplākais studentu skaits Latvijā – 15 000.

 

Lasīt vairāk...

Rīgā notiks seminārs par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās

Namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos ceturtdien, 6. aprīlī, Ekonomikas ministrija aicina uz semināru par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu.  Pasākuma tiešraide -  Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv no pl.17.30.

Seminārā klātesošie tiks informēti par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Seminārā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Pasākums notiks š.g. 6. aprīlī plkst. 17.30 Rīgā, Attīstības finanšu institūcijas Altum telpās (Rīga, Doma laukums 4). Aicinām iepazīties ar pasākuma dienas kārtību un reģistrēties semināram Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Sīkāku informāciju par semināru var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Semināru organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. Seminārs notiks Finanšu un kapitāla tirgus komisijas organizētās Finanšu izglītības nedēļas 2017 ietvaros. Informācija par visiem pasākumiem šeit http://finansunedela.lv/notikumi.

Kā zināms, atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam pieejami 166 470 588 eiro. Atbalsta programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama  Altum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Lasīt vairāk...

LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijas sēdē lemj par jaunas darba grupas izveidi

Latvijas Būvinženieru savienības Izglītības un jauno speciālistu sekcijas kārtējā sēdē (LBS IJSS) tās dalībnieki sprieda par Būvniecības izglītības darba grupas priekšmetu bloku aprakstiem, turpinot darbu pie bloka “Būves cikls” un uzsākot bloka “Datorprogrammas” priekšlikumu izstrādi.

Klātesošie arī lēma uz kādu no nākamajām LBS IJSS sēdēm uzaicināt Baibu Rubesi, lai viņa informētu LBS par Rail baltica būviecības projektu, uzdodot sēdes dalībniekiem sagatavot iespējamos jautājumus.

LBS IJSS sēdes dalībnieki iepazinās ar OECD rekomendācijām Latvijai izglītības jomā un lēma tās izanalizēt vai tās nav pretrunā ar būvniecības izglītības nostādnēm.

Ņemot vērā, ka Būvniecības padomē ir izveidota darba grupa par izglītības jautājumiem, LBS IJSS lēma izteikt savu redzējumu ilgtermiņa stratēģijai, veidojot jaunu darba grupu.

Tāpat tika lemts aicināt būvniecības industrijas pārstāvjus sniegt idejas par būvzinātnes pētījumu iespējamiem virzieniem un aktuālām tēmām, kā arī kā izbraukuma sēdi organizēt Izglītības sekcijas ekskursiju uz Tartu.

Lasīt vairāk...

BVKB direktora pienākumus pildīs Māris Demme

No 2017. gada 3. aprīļa Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktora pienākumus pilda Māris Demme, kurš līdz šim pildījis BVKB direktora vietnieka un Kontroles departamenta direktora pienākumus.

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens tikšanās laikā ar M.Demmi norādīja, ka šā brīža prioritārie BKVK uzdevumi ir nodrošināt nepārtrauktu publisko ēku ekspluatācijas drošības kontroles procesu, būvspeciālistu kompetences novērtēšanas organizēšanu, kā arī turpināt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) pilnveidošanu, nodrošinot elektronisku būvprojektu saskaņošanu.

Aprīlī Ekonomikas ministrija izsludinās atklātu konkursu uz BVKB direktora amatu, definējot kritērijus nepieciešamajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm.

Kā zināms, BVKB iepriekšējais direktors Pēteris Druķis pagājušās nedēļas beigās ekonomikas ministram iesniedza iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu, kuru ministrs pieņēma, pārtraucot darba attiecības uz abpusējas vienošanās pamata.

 

Lasīt vairāk...

15 būvniecības profesionālās nevalstiskās organizācijas nosauc gada labākās būves Latvijā. Skate „Gada labākā būve Latvijā 2016” noslēgusies

Noslēgusies Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Būvinženieru savienības sadarbībā ar 13 būvniecības nozares lielajām profesionālajām organizācijām organizētā valsts mēroga skate „Gada labākā būve Latvijā 2016”, kas jau trešo gadu notiek ar apdrošināšanas sabiedrības ERGO atbalstu. Prominenta žūrija, kuras sastāvā ir būvniecības nozares nevalstisko organizāciju izvirzīti 30 praktiķi un mācībspēki, pēc skates trīs kārtām – iesniegto dokumentu skrupulozas analīzes, objektu novērtēšanas dabā un finālistu prezentācijām nosauca 2016. gada labākās būves Latvijā.

Balvas labākajiem no labākajiem Latvijas būvniekiem pasniedza Finanšu ministre Dana Reizniece – Ozola, Satiksmes ministrs Uldis Augulis, Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Labklājības ministrs Jānis Reirs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Linards Muciņš, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis, Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure, Kultūras ministrijas Investīciju un projektu nodaļas eksperts Jānis Dripe.

Pirmo reizi deviņpadsmit gadu laikā, kopš notiek skate „Gada labākā būve Latvijā”, tika piešķirta Gada lielā balva.

Labākās būves Latvijā 2016. gadā

Gada lielā balva. Šo balvu saņēma divas patiesi izcilas būves – AS „Latvijas valsts meži” biroja ēka Dundagā un bērnudārza un skolas „Exupéry International School” ēka Piņķos. „Latvijas valsts meži” ēka Dundagā saņēma arī „CMB” īpašo balvu. 

Nominācija „Sabiedriskā jaunbūve”

Otrā vieta. Saieta nams (1. un 4. kārta) Lāčplēša ielā Rīgā.

Trešā vieta. Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka „Sala”

Atzinība. Olaines cietuma dzīvojamā korpusa ēka un resocializācijas centra pārbūve. Latvijas Būvmateriālu ražotāju īpašā balva. 

Nominācija „Restaurācija”

Pirmā vieta. Rīgas Doms un torņa nostiprināšana.

Otrā vieta. Kuldīgas vecais rātsnams.

Trešā vieta. Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas zāles griesti un otrā stāva sienu apdares.

Atzinība. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja dienvidu gala sienas zelmiņš, rietumu fasāde un astrolābijs.

Nominācija „Pārbūve”

Pirmā vieta. Rīgas Motormuzejs. (1. kārta). Ēka saņēma arī apdrošināšanas sabiedrības ERGO īpašo balvu kā “Sabiedrības ieguvums 2016”, kā arī „Knauf” balvu. 

Otrā vieta. NBS kājnieku skolas kazarmas Alūksnē.

Trešā vieta. Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā.

Atzinība. Viesnīca „Kuršu krogs” Lībagu pagastā, Talsu novadā.

Atzinība. Līvbērzes vidusskolas mājturības mācību ēka.

Atzinība. Olaines 1. vidusskolas bibliotēka.

Nominācija „Inženierbūve”

Pirmā vieta. Valsts galvenā autoceļa A 9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 24,40 – 38,18 segas rekonstrukcija, ieskaitot Kalnciema tilta pārbūvi. 

Otrā vieta. Biķernieku kompleksās sporta bāzes sacīkšu trases posms Rīgā. Šīs būves pasūtītājs CSDD saņēma „Kärcher” īpašo balvu.

Trešā vieta. Menčupītes tilts Kocēnu novadā.

Nominācija „Ainava”

Pirmā vieta. Lielā laukuma Ventspilī pārbūve un strūklakas „Fregate Valzivs” jaunbūve.

Atzinība. Bērnu rotaļu laukuma pārbūve Centrālajā parkā, Daugavpilī. 

Skates „Gada labākā būve Latvijā” fināls un labāko Latvijas būvju un to veidotāju – pasūtītāju, arhitektu, projektētāju, konstruktoru, būvnieku, būvuzraugu – godināšana bija „Būvniecības dienas” kulminācija. Visu dienu Latvijas nacionālajā bibliotēkā nozares praktiķi, mācībspēki, valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji dalījās zināšanās, pieredzē un diskutēja par atbildību, kvalifikāciju un kvalitāti būvniecībā.

Latvijas labākās būves, skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” organizatori arī šogad ir izdevuši prestižo gadagrāmatu „Gada labākā būve Latvijā 2016”, kuru par brīvu saņēma ikviens „Būvniecības dienas” apmeklētājs, un rīkoja visas Latvijas bērnu zīmējumu konkursu „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”. Zīmējumiem konkursa lapā Facebook bija vairāk nekā desmit tūkstoši skatītāju un balsojumā par tiem tika saņemts pusotrs tūkstotis balsu. Pirmajā vietā Facebook balsojumā ir Paula Daņiļčenko (4-6. klašu grupa, skolotāja Dita Veģe) no Jelgavas novada mākslas skolas Līvbērzes mācību punkta, kura zīmēja Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēku. Laureāts 1. līdz 3. klašu grupā ir Kristofers Rižovs, Jelgavas novada mākslas skola, Līvbērzes mācību punkts, skolotāja Vita Veģe. Laureāte 4. līdz 6. klašu grupā ir Eva Vucenlazdāne, Jaunsilavas pamatskola, skolotāja Līga Slica. Laureāte 7. līdz 9. klašu grupā ir Karīna Berņa – Staša, Kuldīgas mākslas humanitāro zinību vidusskola, skolotāja Nelda Kārkliņa.

 


Created with flickr slideshow.

 

Lai uzsvērtu Latvijas jauno būvju unikalitāti, organizatori ikvienu no skates septiņām nominācijām ir pielīdzinājuši kādam no dārgakmeņiem:

- Sabiedriskā jaunbūve. Akmens – sarkanais rubīns. Dod enerģiju un ir optimisma avots. 

- Pārbūve. Akmens – dzeltenais cirkons Ļauj atgūt spēku un pārtapt.

- Restaurācija. Akmens – brūnsarkanais granāts. Saudzē skaisto un unikālo. 

- Inženierbūve. Akmens – zilais safīrs. Palīdz sadarboties.

- Ainava. Akmens – zaļais smaragds. Veicina mieru un harmoniju. 

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” mērķis ir noteikt un popularizēt labi projektētās un uzbūvētās būves Latvijā 2016. gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem.

Skati „Gada labākā būve Latvijā 2016” un “Būvniecības dienu” organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība ar apdrošināšanas sabiedrības “ERGO” atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienību, Latvijas Ainavu arhitektu biedrību, biedrību "Latvijas Ceļu būvētājs", Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociāciju, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju, Latvijas Ģeotehniķu savienību, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Transportbūvju inženieru asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, Būvniecības valsts kontroles biroju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas fakultāti, kā arī Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, nozares žurnālu „Būvinženieris”, ziņu aģentūru LETA, portāliem abc.lv, building.lv, buvbaze.lv, būvlaukums.lv, nozare.lv, tvnet.lv un laikrakstiem „Dienas Bizness” un „Latvijas Avīze”.

Skate „Gada labākā būve Latvijā” notiek jau deviņpadsmito reizi, bet „Būvniecības diena” – trešo. Abi šie būvniecības nozarē un visā sabiedrībā nozīmīgie notikumi var notikt tikai pateicoties visu skates dalībnieku ieinteresētībai, žūrijas nesavtīgajam darbam, skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” ģenerālsponsoram apdrošināšanas sabiedrībai “ERGO” un atbalstītājiem “HILTI”, “KÄRCHER”, “MAPEI”, “RAMIRENT”, “FORUM AUTO”, ”CMB”, “GRANDEG”, “CEMEX” un “LAFIVENTS”, kā arī skates fināla norises vietai – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

„Būvniecības diena” par brīvu ir pieejama ikvienam interesentam. Tas ir nozares profesionālo organizāciju, nozares ministriju, pašvaldību un ikviena skates dalībnieka ieguldījums sabiedriskās diskusijas veicināšanā par būvniecību un Latvijas būvniecības attīstībā.

 

Sagatavoja: Aija Zūle, Latvijas Būvnieku asociācija

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei