Objekti filtrēti pēc datums: maijs 2017

Izglītība. Par labāku studiju vidi

Atsākot žurnāla Būvinženieris rubriku Izglītība, vispirms devāmies uz Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), kur mācās topošie būvniecības speciālisti. 

Ik gadu RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte uzņem vairāk nekā simt studētgribētāju būvniecības programmā un vairākus desmitus jauno studentu fakultātes citās programmās: transportbūves, ģeomātikas, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās. Statistika liecina, ka no visiem, kuri uzsāk mācības 1. kursā, bakalaura grādu iegūst aptuveni trešā daļa. Vairākums no viņiem arī strādā atbilstoši iegūtajai specialitātei, un nākamā darbavieta bieži vien tiek atrasta jau studiju gados.

Ko patlaban nozīmē studēt būvniecību RTU un kas aktuāls studentiem, par to sarunājos ar RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentiem: transportbūvju programmas 4. kursa studenti, arī fakultātes Studentu pašpārvaldes vadītāju Noru Keziku, būvniecības programmas 4. kursa studentu Raivo Kalderauski, 3. kursa studenti Evu Annu Pasovu un 2. kursa studenti Martu Amoliņu.

Kā būvniecības jomas students jūtas savā augstskolā?

Kezika: Dažādi. Ir daudz pozitīvu lietu, bet ir arī problēmas, kuru risināšana prasa laiku, un ne vienmēr tas ir studentu spēkos. Būtiskākā ir mācību kvalitāte. Mums ir vairāki patiešām lieliski pasniedzēji, kuriem rūp, ko studenti apgūst un kādā kvalitātē tas notiek. Un ir lekcijas, kuru saturs nav mainījies gadiem, bet praksē jau viss sen aizgājis uz priekšu. Ja atnāk vieslektors un vaicā, ko jūs zināt par tādu un tādu tēmu un mēs atbildam, ka nezinām neko, vieslektors ir izbrīnīts un pasaka, ka esam vismaz piecus gadus atpalikuši no visas pārējās pasaules. 

Pasova: Daudzi brīnās, ka mums ir maz lekciju. Agrāk, padomju laikos, studenti augstskolā pavadīja katru darbdienu no rīta līdz vakaram. Tagad mums ir nosacīti daudz brīva laika, jo lekciju skaits ir mazāks, ir pat dienas, kad fakultātē nekas nenotiek, taču daudz jāstrādā mājās, lai apgūtu vielu. Arī konkrētu mācību apjoms sarucis, piemēram, no tādiem lekciju kursiem kā Būvmehānika un Materiālu pretestība palikuši aptuveni 15% no tā apjoma, kas bija agrāk. Tajā pašā laikā pasniedzēji no mums prasa zināšanas, par ko lekcijās nav runāts. Jāmācās pašiem, bet ir jautājumi, ko nemaz nevar apgūt patstāvīgi. 

Kalderauskis: Attiecībā uz priekšmetu aprakstiem daudz kas atkarīgs no pasniedzēja, jo novecojušu saturu var nomainīt ar jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm atbilstošāku, bet ir pasniedzēji, kuri strikti turas pie vecā satura.

Vai tas nozīmē, ka trūkst pasniedzēju?

Kalderauskis: Principā visā Eiropā augstskolās ir samazinājies kontaktstundu skaits, un apmēram pusi nedēļas students iet uz skolu, otru pusi mācās pats. Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija no valsts budžeta apmaksā 20 kontaktstundas nedēļā.

Kezika: Nav jau tā, ka trūktu pasniedzēju, bet daudziem vienkārši nav laika darboties ar studentiem, jo viņi strādā vēl vairākās darbavietās...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" jaunākajā numurā*!

*Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Antra Veļķere

Foto: Ieva Zeltiņš

Lasīt vairāk...

Precizē inženierbūvju būvnoteikumus

2017.gada 9.maijā Ministru kabinets apstiprināja pārējo inženierbūvju būvnoteikumus, precizējot līdz šim spēkā esošos ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumus un mazinot administratīvo slogu būvdarbu pasūtītājiem.

Ar noteikumu spēkā stāšanos tiks mazināts administratīvas slogs privātpersonām un citiem pasūtītājiem pirmās grupas inženierbūvju būvdarbiem, piemēram, inženiertīklu pievadu un žogu būvdarbiem ir paredzēti gadījumi, kad nav nepieciešams būvvaldes saskaņojums. 

Tāpat, lai mazinātu izmaksas attiecībā uz atļaujām, kas nepieciešamas, lai varētu uzsākt sezonāla rakstura komercdarbību (piemēram, ielu tirdzniecība) vai saskaņotu publisku pasākumu, vairs nebūs nepieciešama atsevišķa atļauja no būvvaldes puses pirmās vai otrās grupas inženierbūves novietošanai, ja pašvaldība ir saskaņojusi ielu tirdzniecību vai publisko pasākumu.

Administratīvais slogs mazināsies arī atsevišķiem otrās grupas inženierbūvju būvdarbiem. Piemēram, otrās grupas inženierbūves atjaunošanai (neskarot inženierbūves nesošos elementus vai konstrukcijas) būs nepieciešama tikai apliecinājuma karte (agrāk bija nepieciešams būvprojekts un būvatļauja).

Noteikumos ir atvieglots regulējums inženierbūvju projektēšanai un pieņemšanai ekspluatācijā.

Noteikumu projekta izstrādē Ekonomikas ministrija cieši sadarbojās ar pašvaldībām un to būvvaldēm, Būvniecības valsts kontroles biroju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts zemes dienestu, Veselības inspekciju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Valsts vides dienestu un reģionālajām vides pārvaldēm.

Detalizētāk ar pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem “Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Lasīt vairāk...

Sākusies pretendentu pieteikšana BŪVINDUSTRIJAS LIELAJAI BALVAI 2017

Kurš no inženieriem, arhitektiem, zinātniekiem, būvmateriālu ražotājiem un citiem būvindustrijā strādājošajiem pelnījis lielo atzinību - valstī augstāko nozares apbalvojumu, Būvindustrijas lielo balvu “Pamatakmeni”?

Pretendentus balvai var izvirzīt kolēģi, uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, darba devēji, projektu pasūtītāji, pašvaldību pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kas nav pretendenta pirmās pakāpes radinieki vai pats pretendents. 

Kuriem no nozarei teju visu mūžu atdevušajiem “Pamatakmeni” pasniegs Būvindustrijas lielās balvas patrons Latvijas Valsts prezidents? Kuram arhitektam un inženierim Būvindustrijas lielo balvu pasniegs ekonomikas ministrs?

To noteiks būvindustrijas profesionāļi – 37 vērtētāji.

Vērtētāji gaida vēstules ar aprakstu par izvirzītā kandidāta projektiem un nopelniem, par viņa personīgo ieguldījumu kāda projekta vai būves tapšanā. Vērtētāji gaida pamatojumu, kāpēc tieši šis balvai pieteiktais inženieris vai arhitekts pelnījis valsti augstāko nozares apbalvojumu.

Kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2017” kopā ar motivācijas vēstuli par pretendentu obligāti jāiesniedz vismaz divi IETEIKUMI jeb ATBALSTA VĒSTULES no kolēģiem, pasūtītājiem vai sadarbības partneriem. Ieteikuma/atbalsta vēstules saturs - pamatojums, kāpēc tieši šis pretendents cienīgs saņemt “Būvindustrijas lielo balvu 2017”. Kāds ir viņa kā inženiera/arhitekta pienesums kopējā projektā?

Balvas “Pamatakmens” pasniegšanas ceremonijas ideja balstīta visu būvindustriju apvienojošā, nekomerciālā, nozares sabiedrisko organizāciju rīkotā pasākumā ar mērķi izcelt CILVĒKU: arhitektu, būvinženieri, zinātnieku, būvmateriālu ražotāju un citus nozares ļaudis, kuru līdzdalībai un prasmēm pateicoties, tapušas izcilas būves. Šogad balva tiks pasniegta piekto reizi. Lai arī būvindustrijas profesionāļi nosaka, kuri pretendenti iegūs valsts augstāko apbalvojumu nozarē, interneta vidē par pretendentiem balsot var jebkurš, tā palīdzot pretendentam iegūt simpātiju balvu. Būvindustrijas ļaudis atzīst, ka nav lielāka gandarījuma, kā būt atzītiem nozares profesionāļu vidū un tikt suminātiem savā valstī, kā arī novērtētiem starp kolēģiem.

BŪVINDUSTRIJAS LIELĀ BALVA 2017 laureātu apbalvošanas ceremonija notiks 2017. gada 4. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Izcili inženieri un arhitekti atrodami gan starp tikko strādāt sākušajiem, gan pieredzes bagātajiem. Būvindustrijas lielā balva palīdz celt gaismā un godināt abus – gan tos, kuri pārliecinoši ir spēruši pirmos soļus būvindustrijā, gan tos, kuri savu pudu sāls jau ir apēduši un iemantojuši kolēģu, darba devēju un sabiedrības atzinību.

Jau piekto gadu nevalstiskas organizācijas izdotais žurnāls “Būvinženieris” un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Būvniecības valsts kontroles biroju un būvindustrijas profesionālajām nevalstiskajām organizācijām: Latvijas Būvnieku asociāciju, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Transportbūvju inženieru asociāciju, Latvijas Arhitektu savienību, Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociāciju, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociāciju, Latvijas Logu un Durvju ražotāju asociāciju, Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Ģeotehniķu savienību, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību izsludina pieteikšanos gadskārtējam Latvijas mēroga notikumam BŪVINDUSTRIJAS LIELĀ BALVA. Balva tiek pasniegta divās kategorijās: „Mūža ieguldījums būvindustrijā” un „Gada inženieris/arhitekts”, kas iekļauj nominācijas "Gada inženieris", "Gada arhitekts", "Gada jaunais arhitekts", "Gada jaunais inženieris". Pretendenti uz šiem tituliem tiks vērtēti profesionālajā vidē. 12 laureāti (katrā kategorijā seši) saņems galveno balvu “Pamatakmeni” un citas prestižas un nozīmīgas balvas. 

BŪVINDUSTRIJAS LIELĀ BALVA 2017 notiek, pateicoties ģenerālsponsoram SIA “Bauroc”, sponsoriem: SIA “Paroc”, SIA „Sakret”, SIA „Knauf”, SIA “Peri”, AS “Būvuzņēmums Restaurators”, atbalstītājiem: SIA “Skonto būve”, TECHNONIKOL, SIA “Saint – Gobain celtniecības produkti” (“Weber”, “Gyproc”, “Isover”), SIA “CMB”,  SIA “Doka Latvia”, SIA „Strabag”, AS “RERE GRUPA”, „Ramirent Baltic“ AS Rīgas filiāle, mediju partneriem:  žurnāls “Būvinženieris”, building.lv, abc.lv, būvlaukums.lv, buvbaze.lv, nozare.lv, TVNET, radio “Skonto”, RIGATV 24.

Organizatoru grupas vārdā: Mārīte Šperberga, LBS valdes locekle, žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore

PIETEIKUMUS VARIET IESNIEGT: http://www.blbpieteikums.lv

 

Lasīt vairāk...

Šā gada 16. maijā tiek organizēts seminārs par siltumapgādi ēkā

Šā gada 16. maijā Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija “Altum” organizē semināru "Siltumapgāde daudzdzīvokļu mājā. Veidi un uzskaite".

Uz semināru aicinām daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku apsaimniekošanas uzņēmumu, kā arī dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvjus un dzīvojamo māju vecākos.

Pasākuma laikā informēsim par siltumapgādes sistēmas atjaunošanas iespējām daudzdzīvokļu ēkā, siltummezgla nozīmi, sūkņiem un kā tos regulēt. Tāpat eksperti atbildēs uz jautājumiem par termostatiem un alokatoriem, kā arī dzīvokļu maksājamās daļas noteikšanu, izmantojot individuālo siltumenerģijas uzskaiti un sadali.

Seminārs notiks Rīgas Tehniskās universitātes telpās šā gada 16. maijā plkst. 10:00 (Rīga, Ķīpsalas iela 6A (250.kab.)). Semināra dienas kārtība publicēta šeit, pieteikšanās šeit. Papildu informāciju par semināru var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013 240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Seminārs tiek organizēts informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk”  ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Lasīt vairāk...

Būvniecības diena nozares attīstībai un sabiedrībai

Pavasaris ir gada labāko būvju Latvijā meklēšanas un vērtēšanas laiks.  2016. gadā uzbūvētās laureātes zināmas,  par tām lasiet pēdējā “Būvinženiera” numurā.  Taču  pašlaik tiek būvētas tās, kuras žūrija vērtēs nākamgada pavasarī.

2016. gadā Latvijā ekspluatācijā nodotās būves ir kā dārgakmeņi, kas izceļas ar savu spēku, enerģiju un skaistumu. Tās pierāda, ka uz Latvijas būvniekiem var paļauties, jo viņi būvē droši un kvalitatīvi un arvien tiecas pēc pilnības. Sabiedrība atzinīgi uztver būvnieku rūpes par nozares attīstību, atbalsta viņu vēlmi veidot un uzturēt dialogu. Būvniecības nozares sabiedrisko organizāciju rīkotajā Būvniecības dienā ikviens interesents varēja uzklausīt citus un dalīties savā pieredzē. To ar pilnām tiesībām var saukt par ieguvumu dienu, jo dodot iegūst arī pats devējs. Šajā dienā notika profesionāļu dialogs par atbildību un kvalifikāciju, tika izzinātas jaunākās tehnoloģijas un, protams, svinēti svētki, jo nozare godināja labākos no labākajiem Latvijas būvniekiem – skates Gada labākā būve Latvijā 2016 uzvarētājus.

Būvniecības diena par brīvu pieejama ikvienam interesentam. Tas ir nozares profesionālo organizāciju, nozares ministriju, pašvaldību un ikviena skates dalībnieka ieguldījums sabiedriskās diskusijas veicināšanā par būvniecības attīstību Latvijā.

Skates Gada labākā būve Latvijā fināls

Būvniecības diena sākās ar skates Gada labākā būve Latvijā 2016 trešo kārtu – finālu. Komandas – būvju pasūtītāji, projektētāji un būvnieki – žūrijai un citiem interesentiem stāstīja par konkrētās būves tapšanas procesu un atbildēja uz jautājumiem. Tikai pēc rūpīgas izvērtēšanas un apspriedēm žūrija apkopoja rezultātus un pieņēma lēmumu, kuras būves pelnījušas godalgas...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" jaunākajā numurā*!

*Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Mārīte Šperberga, Andris Pētersons

Lasīt vairāk...

Iepirkumi. Priekšrocības. Problēmas

Jaunais Publisko iepirkumu likums stājās spēkā šā gada 1. martā, un iepirkumos iesaistītie vēl tikai sāk apzināties tā priekšrocības un arī iespējamās problēmas. Būvniecības nozare lielas cerības saista ar likumā paredzēto būvkomersantu klasifikācijas izmantošanu būvkomersantu atlasē, taču šā regulējuma īstenošanai nepieciešamos Ministru kabineta noteikumus paredzēts pieņemt līdz 2019. gada 30. aprīlim, tāpēc šajā īsajā apskatā pievērsīšu uzmanību citiem jaunumiem. 

Vispirms gribu uzsvērt, ka jaunajā likumā būtiski paplašināta informācijas pieejamība par iepirkumiem, turklāt ne tikai par iepirkuma procedūras norisi, bet arī par plānotajiem iepirkumiem un izmaiņām noslēgtajos iepirkuma līgumos. Likums uzdod pasūtītājiem mēneša laikā pēc gadskārtējā budžeta apstiprināšanas publicēt Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā e-iepirkumu sistēmā iepirkumu plānu, kurā iekļaujama informācija par paredzētajiem pakalpojumu iepirkumiem, sākot no 10 000 eiro, un būvdarbu iepirkumiem, sākot no 20 000 eiro, kā arī pēc vajadzības šo plānu aktualizēt. Tātad visu pasūtītāju iepirkumu plāni būs publicēti vienuviet un, kā sola sistēmas uzturētāji, ērti pārskatāmi, lai atrastu interesējošos iepirkumus. Šogad pirmajiem iepirkumu plāniem jābūt publicētiem 1. jūnijā. Jāpiebilst, ka pienākums e-iepirkumu sistēmā publicēt informāciju par plānotajiem iepirkumiem noteikts arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 1. aprīlī.

Komersantiem, kuri piedalījušies iepirkumos, vairs nebūs jālūdz izsniegt iepirkuma procedūras norises ziņojumu, jo pasūtītājiem noteikts pienākums to piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt savā pircēja profilā – pasūtītāja tīmekļvietnē vai e-iepirkumu sistēmā, ja iepirkums tiks veikts, izmantojot minēto sistēmu...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" jaunākajā numurā*!

*Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Dace Gaile,

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja 

 

Lasīt vairāk...

Būvniecības nedēļa – nozīmīgs diskusiju forums nozares tālākās izaugsmes sekmēšanai

Ekonomikas ministrijas (EM) un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) organizētajā ikgadējā “Būvniecības nedēļā 2017” 18.-21. aprīlī vairāk nekā 400 būvniecības un kokrūpniecības nozares eksperti, politikas veidotāji, izglītības un valsts iestāžu speciālisti diskutēja par būvniecības nozares aktualitātēm politikā, būvnormatīvos un izglītībā.

Būvniecības nedēļa, kas šogad tika organizēta jau trešo gadu pēc kārtas, kļuvusi par nozīmīgu diskusiju forumu, kurā tiekas vairāki simti būvniecības un ar to saistīto nozaru eksperti un diskutē par tālākajiem soļiem nozares izaugsmes sekmēšanā, politikas un uzraudzības pilnveidošanā.  

“Pozitīvi vērtējams, ka pērn noslēgtā būvniecības nozares un valsts sadarbības memoranda izpildē vērojams progress visos memorandā noteiktajos punktos – ne tikai uzsākts aktīvs darbs, bet redzami pirmie rezultāti. Cieši sadarbojoties ar nozari, šogad izstrādāta būvniecības nozares stratēģija, izveidots būvnormatīvu sistēmas tālākās attīstības koncepcijas pirmais variants, pieņemti grozījumi ugunsdrošības noteikumos koka ēkām,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Gandarījumu par gada laikā paveikto pēc memoranda noslēgšanas Būvniecības nedēļas laikā pauda arī BVKB direktora pienākumu izpildītājs Māris Demme, norādot, ka, iepazīstoties ar citu valstu pieredzi, rasti jauni risinājumi, kā stiprināt būvniecības kvalitātes kontroles sistēmu Latvijā.

Būvniecības nedēļa 18. aprīlī tika atklāta ar Politikas dienu, kuras fokusā bija būvniecības nozares konkurētspēja, veicamie pasākumi birokrātijas mazināšanai, kā arī Ekonomikas ministrijas un nozares izstrādātā būvniecības attīstības stratēģija. Latvijas Būvniecības padome sadarbībā ar nozari ir izstrādājusi Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģiju 2017.-2024. gadam, kas palīdzēs attīstīt Latvijas iekšējo tirgu, veicinot būtisku investīciju piesaisti. Būvniecības nedēļas laikā valdības un nozares pārstāvji vienojās, ka jāturpina būvniecības nozares normatīvā regulējuma pilnveide, t.sk. atbildības sadalījums starp būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem un elektroniskā būvprojektu iesniegšana un saskaņošana Būvniecības informācijas sistēmā. 

Būvniecības nedēļā īpaši jāizceļ starptautiskais Koka apbūves forums, kas šogad norisinājās pirmo reizi. Lai veicinātu koka daudzstāvu ēku būvniecību Latvijā, pieredzē par koka apbūves priekšrocībām, specifiku, ilgtspēju, normatīvo regulējumu, pozitīvajiem piemēriem, kā arī par Latvijas tirgus potenciālu dalījās gan pašmāju, gan arī ārvalstu eksperti. Diskusijas noslēgumā EM pauda gandarījumu par veiksmīgo sadarbību ar būvniecības nozari un plānotajām izmaiņām koka ēku būvniecībā, kā arī informēja par būvniecības apjoma pieauguma prognozēm. Koka ēku būvniecība nākošos gados varētu veidot 1-3% no būvniecības apjoma.

Būvnormatīvu un standartu dienā tika pārrunāti būvnormatīvu sistēmas turpmākās attīstības koncepcijas varianti, lai nodrošinātu būvju kvalitāti un drošību. Izskanējušie secinājumi ir būtiski koncepcijas pabeigšanai, kas plānota šā gada vasarā. 

Būvniecības nedēļa noslēdzās ar Tehniskās izglītības dienu, kurā būvniecības nozares un izglītības eksperti diskutēja par konkurētspējīgas augstākās un profesionālās izglītības pilnveidi atbilstoši nozares vajadzībām.

Ar “Būvniecības nedēļas 2017” kopsavilkumu un prezentācijām var iepazīties EM mājaslapā un BVKB mājaslapā.

Būvniecības nedēļas pasākumus organizēja EM un BVKB sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Kokrūpniecības federāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Standartu un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Lasīt vairāk...

EEE dienasgrāmata. Projektu dokumentācija un kvalitāte

Energoefektivitātes projekti un ēku atjaunošana beidzot arī Latvijā vairs nav retums. Pateicoties ES fondu atbalsta programmai, arvien vairāk daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji lemj par labu ēkas atjaunošanai un savas dzīves kvalitātes uzlabošanai, tāpēc steidz gatavot dokumentāciju un veikt nepieciešamās darbības atbalsta saņemšanai. Taču steigšanās ne vienmēr rezultējas ar ātrāku un labāku rezultātu.

Lai ēkas atjaunošanai varētu saņemt ES fondu atbalstu – grantu līdz pat 50% apmērā no kopējām atjaunošanas izmaksām –, projekta pieteicējam Attīstības finanšu institūcijā «Altum» jāiesniedz projekta iesniegums un dažādi tehniskie dokumenti: ēku energoefektivitātes sertifikāts, tehniskās apsekošanas atzinums, būvprojekts vai apliecinājuma kartes, būvapjomi u. c. Diemžēl jāsecina, ka šajos dokumentos tiek pieļautas sistemātiskas un pat projektu īstenošanai būtiskas kļūdas, līdz ar to Altum Energoefektivitātes kompetences centra ekspertiem, kuri rūpīgi izvērtē katru saņemto pieteikumu un tā tehnisko dokumentāciju, vairākkārt jālūdz labot kļūdas dokumentos, kas ievērojami pagarina projektu izskatīšanas un apstiprināšanas laiku. Līdz ar to tiek kavēta ne tikai konkrētās ēkas energoefektivitātes projekta realizācija, bet arī atbalsta programmas īstenošana kopumā. 

Lai veicinātu kvalitatīvas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un izvairītos no kļūdām tajā, sarunājāmies ar Altum Energoefektivitātes kompetences daļas vadītāju Aldi Greķi – cilvēku, kurš ikdienā caurskata un vērtē energoefektivitātes projektu tehnisko dokumentāciju. 

Neuzmanība var dārgi izmaksāt

Atšķirībā no iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā īstenotās energoefektivitātes atbalsta programmas, šajā nauda projekta īstenošanai tiek piešķirta pirms būvdarbu uzsākšanas, balstoties uz iesniegto projekta dokumentāciju un aprēķiniem. Šā iemesla dēļ jo īpaši svarīgi, lai dokumentācija būtu rūpīgi un kvalitatīvi izstrādāta...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" jaunākajā numurā*!

*Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Dace Rozenšteina

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei