Objekti filtrēti pēc datums: maijs 2017

Aprēķinu programma ceļu projektētājiem

Turpmāk ceļu projektētāji varēs daudz ātrāk veikt nestingo segu projektēšanu un aprēķinus, jo VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) pārraudzībā izstrādāti nestingo segu (asfalta un grants seguma segas) projektēšanas ieteikumi un speciāla programmatūra. Aprēķinu rezultāti tiek iegūti dažās minūtēs, nevis pēc vairāku stundu darba, kā tas bija iepriekš. 

Jaunā nestingo segu projektēšanas programmatūra brīvi pieejama ikvienam interesentam adresē http://lvceli.lv/segas/ un ļauj ātri veikt autoceļu segas konstrukcijas aprēķinus, ņemot vērā attiecīgo ceļa posmu raksturojošos datus. Programmatūras lietotājs, ievadot attiecīgā ceļa posma satiksmes intensitāti, tās izmaiņu koeficientu, ģeotehniskos apstākļus: zemes klātnes grunti, zemes klātnes un drenējošās kārtas filtrācijas koeficientu, sasaluma dziļumu, paredzētos zemes klātnes risinājumus un garenprofila sarkanās un melnās līnijas augstumu, bez ilgstošas papildus aprēķinu veikšanas iegūst iespējamo segas konstruktīvo risinājumu ar nepieciešamajiem kārtu biezumiem. Programmā iestrādātie algoritmi lietotājam norāda papildus veicamās izmaiņas segas risinājumos un kārtu biezumos, kā arī ļauj vienkārši un ātri dimensionēt kārtu biezumus, ņemot vērā nepieciešamo segas nestspēju un ceļu specifikācijās noteiktos attiecīgo materiālu kārtu biezumus.

Ņemot vērā krietni atviegloto segas konstrukcijas aprēķinu veikšanu un segas kārtu dimensionēšanu, lietotājam ir iespējams sadalīt projektējamo autoceļa posmu īsākos apakšposmos un piedāvāt tiem atbilstošāko un ekonomiski izdevīgāko segas konstrukciju. Programmatūra nodrošina projektēto ceļa segas konstrukciju vizualizēšanu. Kā zināms, ar nestingām segām saprot asfalta un grants seguma segas, stingas segas ir cementbetona segas.

Programmatūra balstīta uz segas konstrukcijas projektēšanas metodiku ICP Ceļa sega, ko izstrādājusi darba grupa ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesora Ata Zariņa, autoceļu būvinženieru Ilmāra Gorda (SIA Projekts 3), Jāņa Kivilanda (SIA Ceļu eksperts) un Edgara Krūmiņa (SIA Projekts EAE) līdzdalību. Programmatūru izstrādāja autoceļu būvinženieris Edgars Krūmiņš (SIA Projekts EAE) un IT speciālists Mārtiņš Linde, un tā izmaksāja 33,6 tūkstošus eiro...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" jaunākajā numurā*!

*Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Antra Veļķere

Ilustrācijas: Edgara Krūmiņa arhīvs

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei