Objekti filtrēti pēc datums: septembris 2017

Četros mēnešos paveikti 40% no Mežaparka Lielās estrādes pārbūves darbiem

Šodien, 28. septembrī, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, kultūras ministre Dace Melbārde kopā ar  Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāju Oļegu Burovu klātienē pārliecinājās, ka četros mēnešos ir paveikti 40% Mežaparka Lielās estrādes pārbūves darbi. 

“Tā kā Dziesmu un deju svētkus pārcelt nav iespējams, tad ir ļoti svarīgi darbus Mežaparka Lielajā estrādē pabeigt laikā. Šodien klātienē bija prieks redzēt, ka darbi virzās pēc plāna un pat nedaudz apsteidz iecerēto,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks: “Mežaparka Lielās estrādes pārbūves darbi norit pēc plāna. Uz vietas objektā ir vērojams, ka darbi sekmējas, pateicoties labai sadarbībai starp pašvaldību, būvkompānijām un Kultūras ministriju.  Visas puses izprot, ka svarīgi ir ne tikai termiņu ievērošana, bet arī kvalitāte, jo nākamgad šajā vietā ir jānotiek Latvijas simtgades kulminācijas svētkiem - Dziesmu un deju svētkiem.”

“Šobrīd skatītāju zonā ir iedzīti visi 2196 pāļi. No kopējā zemes apjoma, kas ir 55 kubikmetri, ir izraksti 52 000 kubikmetru zemes. Ir iebetonēti visi pamatu režģogi. Demontēti estrādes ēkas abi spārni un iebetonētas visas kolonnas, kapiteļi, sienas ēkas pirmajā un otrajā stāvā. Pilnībā ir pabeigti esošā ūdensvada demontāžas darbi  gan parka teritorijā, gan ārpus tās. Notiek ceļu izbūves darbi un esošās estrādes pakāpienu restaurācijas darbi. Šodien ir arī aprēķināts, ka estrādes solos būs vietas 30 516 skatītājiem. Neskatoties uz to, ka būvniecības nozare šogad saskaras ar dažādām grūtībām attiecībā uz darba spēku, tad šajā objektā šādas problēmas nav. Nepieciešamības gadījumā darbs tiek darīts pagarinātos darba laikos,” informēja Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Ar pārbūves darbiem klātienē iepazīstināja arī pilnsabiedrības “LNK, RERE”  projekta direktors Valdis Koks: “Lai arī pēdējo četru mēnešu laikā mums, būvniekiem, ir bijis saspringts, intensīva un atbildīga darba posms, līdz aukstās sezonas sākumam mums vēl ir jāpaveic apjomīgi darbi. Saskaņā ar plānu, tuvākie darbi paredz estrādes pergolas nesošo konstrukciju montāžu, skatītāju lauka ar zaļo jumtu izbūves darbus, kā arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbus.”  

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves darbus, kas paredz skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, klātienē apsekoja arī Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, SIA „Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš, arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis, Dziesmu un deju svētku padome, Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskā grupa un projektā iesaistīto institūciju pārstāvji. 

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts ir izstrādāts, ievērojot 2013.gadā Rīgas pašvaldībā apstiprināto kultūras un atpūtas parka Mežaparks lokālplānojumu. Ja šobrīd esošā svētku estrādes teritorijas platība ir 91 997 kvadrātmetri, tad 2018.gadā pēc pārbūves tā tiks palielināta līdz 146 430 kvadrātmetriem. 

Paralēli estrādes izbūves darbiem, tiks izbūvēta svētku nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra  – elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus novadīšanas tīkli Ostas prospektā un Atpūtas alejā; Jančevska prospektā līdz zaļajam teātrim; helikoptera nosēšanās laukums ārkārtas gadījumiem; jauns piebraucamais ceļš no Viestura prospekta līdz esošiem dalībnieku autobusu stāvlaukumiem. 

Tiks ierīkotas jaunas dalībnieku pulcēšanās vietas, ūdens pieslēguma vietas, papildus mobilo tualešu un izbraukumu tirdzniecības vietas gar Ostas prospektu un Atpūtas aleju. Tāpat paredzēts ar elektrību nodrošināt Ostas prospekta malu.

Ja šobrīd tribīnēs satilpst 7510 koristi, tad 2018.gadā svētkos būs 9802 koristus vietas, no kuriem  2292 tiks izvietoti pagaidu koka tribīnes. Savukārt skatītāju lauka jaunā platība būs 22 197 kvadrātmetri, kuros būs nodrošinātas sēdvietas 30 516 skatītājiem pašreizējo 23 000 sēdvietu vietā.

Tāpat projektā plānots izveidot četrus torņus, kas nodrošinās apgaismojumu estrādē, turklāt tajos būs radio un televīzijas pieslēguma akas. Turklāt zem jaunā skatītāju laukuma plānots izbūvēt divu līmeņu telpas, kurās būs ierīkotas gan tualešu telpas, kas nodrošina 30 000 apmeklētāju vajadzības, gan platības dažādām tirdzniecības vietām, lai to radītā skaņas netraucētu koncerta akustikai. Šajā vietā būs izvietoti arī medpunkti un informācijas centrs.

Pirmās kārtas izmaksas kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 32 miljoni eiro. No tiem 43% finansējuma paredzēti skatītāju laukam, 22% skatītāju lauka aprīkojumam, 25% piebraucamajiem ceļiem un 10% ārējiem inženiertīkliem.

Estrādes pārbūves pirmās kārtas būvniecību veic PS "LNK, RERE". Plānots, ka pirmā posma rekonstrukcijas darbi tiks nodoti ekspluatācijā 2018. gada 18. jūnijā.

 

Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr. 67037357, mob.tālr.26555927, e-pasts: baiba.gailite@riga.lv

Foto: Nora Krevņeva

 

Lasīt vairāk...

Pēc ģenerālvienošanās parakstīšanas būvniekiem uz pusi tiks samazināta ikgadējā nodeva

Šā gada 26.septembra sēdē Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas  sagatavotos grozījumus būvkomersantu reģistrācijas noteikumos.

Grozījumi noteikumos ir sagatavoti ņemot vērā sekojošus principus:

 • būvkomersantu nodeva tiek aprēķināta no pārbaudāma gada pārskata rādītāja;
 • tiek vienādota nodevas piemērošana attiecībā uz visiem būvkomersantiem;
 • veicināta nozares ģenerālvienošanās noslēgšana;
 • veicināta konkurence, atsakoties no būvspeciālistu nodarbinātības ierobežojumiem.

Ar grozījumiem noteikumos paredzēts, ka turpmāk būvkomersantu ikgadējo valsts nodevu maksās bez izņēmuma visi būvkomersantu reģistrā reģistrētie būvkomersanti. Pašlaik nodevu maksā būvdarbu veicēji un būvuzraugi, savukārt arhitektūras, projektēšanas un inženierizpētes pakalpojuma sniedzēji nodevu nemaksā.  Nav pamata šo slogu uzlikt tikai daļai no reģistrā reģistrētajiem būvkomersantiem, šāds izņēmums arī nenodrošina vienlīdzīgus nosacījumus starp visiem būvkomersantiem. Grozījumi arī paredz, ka turpmāk reģistrā iekļaus visus komersantus, kuri norādīja būvniecību kā savu galveno darbības veidu. 

Grozījumi paredz, ka turpmāk valsts nodevu par ikgadējās informācijas iekļaušanu būvkomersantu reģistrā būvkomersants maksās no attiecīgā gada neto apgrozījuma.

Savukārt tie būvkomersanti, kuri būs parakstījuši nozares darba koplīgumu Darba likuma izpratnē (ģenerālvienošanos), pēc tā stāšanās spēkā, ikgadējo valsts nodevu maksās tikai 50% apmērā no noteiktā. Šāda atbrīvojuma ieviešana sekmēs būvkomersantu aktīvāku iesaistīšanos nozares pilnveidošanas procesā, vienojoties par būvniecības uzņēmējdarbības vides sakārtošanas jautājumiem.

Tāpat grozījumi paredz atcelt pašlaik noteikto ierobežojumu reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā, ja būvkomersanta nodarbinātais būvspeciālists ir nodarbināts pie vairāk nekā diviem citiem būvkomersantiem. Ierobežojumi tiks atcelti, ņemot vērā, ka darba tiesisko attiecību pastāvēšana neliecina par patieso būvspeciālista noslodzi.

Cita starpā grozījumi paredz, ka visus nodevas ieņēmumus varēs izlietot tikai būvniecības politikas izstrādei un ieviešanai, izdevumu segšana būvniecības valsts kontroles sistēmas uzturēšanai un nodrošināšanai, būvniecības politikas izstrādes nodrošināšanai, nozares izpētes pasākumiem, nozares reputācijas un konkurētspējas celšanas pasākumiem. Minēto mērķu īstenošana kopumā sekmēs drošu un kvalitatīvu būvniecību, kā arī administratīvā sloga mazināšanu un būvniecības nozares produktivitātes celšanu. Vienlaikus normatīvo aktu pilnveidošana ietekmēs visus būvniecības dalībniekus, nodrošinot kvalitatīvu būvniecības pakalpojumu saņemšanu.

Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Vairāk ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos  Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē

Lasīt vairāk...

LBS organizē seminārus jaunajiem būvspeciālistiem par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu

Š.g. 21.septembrī Latvijas Būvinženieru savienībā notika otrais seminārs jaunajiem būvspeciālistiem par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu. Seminārā piedalījās 23 jauni speciālisti, kuri aktīvi darbojas nozarē un tuvākajā laikā plāno iegūt būvspeciālistu patstāvīgas prakses sertifikātu. 

LBS speciālisti četru stundu semināra laikā sniedza informāciju par: 

 • plānotajiem  jauno  būvinženieru  pilnveides  procesiem; 
 • būvspeciālistu   kompetences  novērtēšanas  un  patstāvīgās  prakses  uzraudzības  noteikumiem.
 • datu  ievadīšanu Būvniecības  informatīvās  sistēmas  būvspeciālistu  reģistrā  (BIS BR).
 • Būvniecības  likumu, Vispārīgiem  būvnoteikumiem (MK – 500) un Ēku  būvnoteikumiem ( MK – 529), 

kā arī un atbildēja uz dalībnieku individuāliem jautājumiem.

ŠEIT ir jaunās LBS uzraudzības programmas Nolikums.

Nākamo semināru datumi 2017.gadā:

Oktobrī: 9.10 (pirmdiena) & 16.10 (pirmdiena) 

Novembrī: 6.11 (pirmdiena) & 13.11 (pirmdiena)

Decembrī: 11.12 (pirmdiena) & 18.12 (pirmdiena)

Plānotais semināra laiks: 10:00-12:30.

Ikviens interesents speciālists var pieteikties uz vienu no šiem semināriem pie jauno speciālistu uzraudzības programmas koordinatores: Tatjana Titareva, 29382555, tatjana.titareva@lbs.bssi.lv

 

  

Lasīt vairāk...

Notikusi LBS valdes sēde

Latvijas Būvinženieru savienības valdes sēdē piedalījās Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina. TIka pārrunāts par LBS un BVKB sadarbību un nozares aktualitātēm. Vēl sēdē tika runāts par Būvindustrijas lielo balvu, par jauno studentu uzņemšanu LLU, RTU un RCK, par ieceri Latvijā izveidot profesionālu inženieru kameru un EM iecerēm būvniecības normatīvās bāzes pilnveidošanā.

Lasīt vairāk...

Paroc laiž klajā jaunu izstrādājumu, lai mazinātu trokšņa piesārņojumu ēkās

Lai risinātu pieaugošā trokšņa piesārņojuma riskus ēkās, Paroc ir izstrādājis speciālus materiālus efektīvai starpsienu un grīdu izolācijai. Ir zināms, ka pēdējo 15-20 gadu laikā trokšņa līmenis telpās, ko rada satiksme un mājsaimniecības ierīces, stereo un video aprīkojums, ir pieaudzis apmēram par 10 decibeliem (dB). Cilvēka auss šīs izmaiņas uztver kā 100 % pieaugumu trokšņa līmenim. 

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem pārmērīgs trokšņa līmenis traucē cilvēku atpūtu un miegu, rada koncentrēšanās grūtības mācību vai strādāšanas laikā. Tāpat cilvēki, kas ir pakļauti trokšņainai videi, kļūst satrauktāki, pasliktinās to garīgā veselība, kā arī šādi cilvēki ir vairāk pakļauti hipertensijas un sirds išēmisko slimību attīstībai. 

Lai nodrošinātu ēku atbilstību pieļaujamām trokšņa izplatības normām, arī Latvijas būvnormatīvos ir atrunātas skaņas izolācijas prasības ēku iekšējām norobežojošajām konstrukcijām (3. pielikums, Latvijas būvnormatīvam LBN 016-15, "Būvakustika").

Paroc izstrādātās jaunās skaņas izolācijas plāksnes PAROC Sonus var tikt pielietotas atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu LBN 016-15 prasībām iekštelpu sienu un pārsegumu konstrukcijās, tās ir izgatavotas no akmens vates, ir nedegošas un ērtas lietošanai. Tās izceļas ar īpašu elastību, kas būtiski atvieglo produkta lietošanu. PAROC Sonus ir paredzētas skaņas izolācijas aizpildījumam iekštelpu vertikālās un horizontālās konstrukcijās. Samazinātais izstrādājuma svars padara to efektīvu un ekonomisku alternatīvu skaņas izolācijas risinājumiem koka un metāla karkasu sistēmās. Plāksne Sonus nemaina savu formu un īpašības paredzētajā ekspluatācijas laikā, tā ir viegla, viengabalaina un ar to ir ērti strādāt.

Jāņem vērā, ka ēkās dominē divu veidu trokšņi: gaisa skaņas un trieciena trokšņi, tāpēc ir būtiski skaņas izolāciju nodrošināt ne tikai starpsienu, bet arī grīdu konstrukcijās. PAROC Sonus ir piemērotas tieši gaisa skaņas trokšņu izolācijai. Gaisa skaņas trokšņi rodas tieši gaisā, piemēram, kad cilvēki sarunājas vai strīdas, tā ir TV vai radio skaņa vai dūkoņa no mājsaimniecības ierīcēm, un tos ierobežot iespējams ar starpsienu izolāciju. Trieciena troksnis rodas, kad pret virsmu tiek sists ar kādu objektu un skaņa tiek pārraidīta starp ēkas stāviem. To ierobežot palīdz grīdu skaņas izolācija. 

Paroc ir vadošais energoefektīvu siltumizolācijas risinājumu ražotājs Baltijas jūras reģionā ar ražotnēm piecās valstīs un pārstāvniecībām 14 valstīs. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 375,5 miljonus EUR, un vidēji kompānija nodrošināja darbu 1835 cilvēkiem. Paroc galvenais birojs atrodas Somijā.

Lasīt vairāk...

Konkurss par koka paneļu risinājumiem

Šobrīd nav pietiekami daudz zināšanu par koka konstrukciju moduļiem un ēkām, tāpēc ir ierobežota to izmantošana būvniecībā. Ir daudz inovāciju, bet tās nav tik viegli atrast, jo bieži tās atrodas inženieru un arhitektu datoros. “Atklājot mūsu vislabākās idejas un risinājumus, mēs nodrošināsim ievērojami lielāku izaugsmi”, aicina konkursa organizatori. 

Tāpec uzņēmums Metsä Wood izsludina konkursu un vēlas veidot atklātu datu bāzi jeb Open Source Wood initiative, lai veicinātu inovatīvo risinājumu izplatīšanu. Visi iesūtītie elementi tiks licencēti atbilstoši CC BY 4.0.

KRITĒRIJI - ĀTRS, VIEGLS, ZAĻŠ
Celtniecības elements vai modulis, izmantojot Kerto® LVL (laminēts finiera zāģmateriāls) izstrādājumus kā galveno sastāvdaļu.
Ātrs: dizains padara būvniecības procesu ātru
Viegls: elements vai modulis ir viegls
Zaļš: dizains uzlabo ēkas CO2 bilanci

Iesniegšanas termiņš  1.10.2017
Metsä Wood Awards 2017, atbalstot iniciatīvu, piedāvā sekojošas balvas:
Pirmā vieta 10 000 €
Otrā vieta 5 000 €
Trešā vieta 2 000 €

Vairāk informācijas: http://www.metsawood.com/global/Campaigns/planb/open-source-wood/Pages/default.aspx

 

 

Lasīt vairāk...

Līdz 2018. gada aprīlim lielajiem elektroenerģijas patērētājiem jāievieš energopārvaldība vai jāveic energoaudits

Ekonomikas ministrija izsūtījusi vēstules vairāk kā 1000 komersantiem – lieliem elektroenerģijas patērētājiem, aicinot savlaicīgi veikt energoauditu un nākamajos četros gados īstenot savām vajadzībām atbilstošākos energoefektivitātes pasākumus, lai samazinātu uzņēmuma kopējās izmaksas par enerģiju un līdz ar to kāpinātu to konkurētspēju.

Atgādinājums katram komersantam, kurš atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam, nosūtīts pusgadu pirms likumā noteiktā ieviešanas termiņa!

Kā zināms, 2016. gada sākumā Saeima pieņēma Energoefektivitātes likumu, kas uzņēmumiem ar gada elektroenerģijas patēriņu virs 500 MWh noteica pienākumu līdz 2018. gada 1. aprīlim ieviest energopārvaldības sistēmu, veikt energoauditu vai papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu ar energoefektivitātes pasākumiem, lai sekmētu energoefektivitātes pieaugumu un kāpinātu to konkurētspēju. Tāpat līdz noteiktajam termiņam uzņēmumiem jānosūta informācija Ekonomikas ministrijai par paveikto.

Pēc Ekonomikas ministrijas rīcībā esošās informācijas Latvijā ir 1010 uzņēmumi, kuru ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 MWh (saskaņā ar sadales operatoru sniegtajiem datiem par uzņēmumu elektroenerģijas patēriņu 2016. gadā) un kuri atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam. Lielo elektroenerģijas patērētāju saraksts publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. (Informējam, ka saraksts var tikt papildināts, balstoties uz uzņēmumu sniegto informāciju par citiem apakšlietotājiem nodoto elektroenerģiju.)

Vienlaikus ministrija atgādina, ka uzņēmumiem, kas nebūs līdz 2018. gada aprīlim veikuši attiecīgos energoefektivitātes pasākumus, tiks piemērota energoefektivitātes nodeva, kas tiks ieskaitīta energoefektivitātes fondā, no kura Altum turpmākajos gados sniegs atbalstu dažādu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Nodeva nebūs jāmaksā tiem komersantiem, kas līdz 2018. gada aprīlim būs veikuši likumā noteikto.

Energoefektivitātes nodevas apmērs tiks noteikts, reizinot uzņēmuma 2016. gada elektroenerģijas patēriņu megavatstundās ar nodevas likmi 7% apmērā no Eurostat publicētās Latvijas vidējās elektroenerģijas cenas rūpniecībā 2016. gadā, kas ir 6,28 euro par megavatstundu. Papildu informācija pieejama Ministru kabineta 2017. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību”.

Lasīt vairāk...

Aicinājums apmeklēt konferenci - Inovatīvi Materiāli, Konstrukcijas un Tehnoloģijas

Šā gada 27.-29. septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgā notiks trešā starptautiskā konference “Inovatīvi Materiāli, Konstrukcijas un Tehnoloģijas”. Pēc RTU Būvaniecības inženierzinātnes fakultātes iniciatīvas un ar Būvniecības sektora atbalstu tiks dota iespēja zinātniekiem un inženieriem  dalīties pieredzē un veicināt zinātnisko pētījumu rezultātu pārnesi praksē.  Konferencē piedalīsies 200 zinātnieki un praktizējoši inženieri no 24 pasaules valstīm. Tiks prezentēti vairak nekā 140 zinātniskie pētījumi inovatīvu būvmateriālu, konstrukciju, tehnoloģiju un citās ar būvniecības nozari saistītās jomās.  

Konference “Inovatīvi Materiāli, Konstrukcijas un Tehnoloģijas” tiek pozicionēta kā unikāla, starptautiskās sadarbības būvniecības industrijas platforma, kuras ietvaros tiks nodrošināta jauno, inovatīvo materiālu un tehnoloģiju demonstrācija, kā arī veicināta to ieviešana būvniecībā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un dalībnieku aktīvo interesi par videi draudzīgu un ilgtspējīgu būvniecību, šogad konferences dalībniekiem papildus tiks organizēti specializēti semināri par nozares aktuālajām tēmām (http://imst.rtu.lv/node/44):

 1. “Ilgtspējīga būvniecība” / “Sustainable civil engineering”
 2. “Gandrīz nulles enerģijas risinājumi neklasificētām ēkām” / “Nearly Zero Energy Solutions for Unclassified Buildings”
 3. “Energoefektīvas ēkas” / “Energoefficient buildings”
 4. “Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam” (IMATEH)  /  “Innovative materials and smart technologies for environmental safety” (IMATEH).

Konferences oficialā valoda – angļu valoda, semināri konferences ietvaros notiks latviešu un angļu valodā. Konferences programma ir pievienota pielikumā. 

Dalības maksa industrijas pārstāvjiem dod iespēju konferences laikā izvietot saliekamo reklāmas stendu (roll-up) un pie reģistrācijas galdiem izvietot reklāmas materiālus (vietu skaits ir ierobežots). 

Visi konferences dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību konferencē, kas paliecinās kvalifikācijas paaugstināšanu.

Dalības maksa 300 EUR. 

Vairāk informācijas konferences mājas lapā: http://imst.rtu.lv/

e-pasts: conference@imst-rtu.com

Lasīt vairāk...

Izveidota jauno būvspeciālistu programma

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume uzskata, ka ir pamats cerēt, ka  2017.  gads būvniecībā būs izaugsmes  sākuma gads, jo periodā no 2017. līdz 2020. gadam būvniecībā ir jāapgūst 2 998. 590  miljoni eiro Eiropas Savienības izdalītie finanšu līdzekļi t.sk. 638.79  miljoni eiro jau 2017. gadā.

Lai šo tautsaimniecības uzdevumu sekmīgi  izpildītu, būvniecībā būs papildus jāpiesaista visu līmeņu būvnieki  t.sk. sertificētie būvspeciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām.

Jauno inženieru  nodarbinātības statistikas  dati  apliecina,  ka  valstī  pēc  būvinženieru kvalifikācijas  iegūšanas bez patstāvīgās  prakses tiesībām ir vairāk kā  tūkstotis jauno speciālistu.  

Latvijas Būvinženieru savienība uzskata, ka tieši šie  jaunie nesertificētie būvinženieri ir iekļaujami 2017. gadā uzsāktajā biedrības mērķa programmā, lai radītu prioritārus priekšnosacījumus pirms sertifikācijas  nepieciešamās  būvprakses iegūšanai, tieši ar šiem būvinženieriem sertificēšanas  institūcijām un būvfirmām jāstrādā, lai nozare maksimāli īsākā laikā iegūtu jaunus zinošus un varošus būvspeciālistus.

Šā gada 6.septembrī notika pirmā jauno būvspeciālistu apmācība par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu. Seminārā piedalījās 17 jauni speciālisti, kas neskatoties uz krīzi turpina strādāt nozarē un tuvākajā laikā plāno iegūt būvspeciālistu patstāvīgas prakses sertifikātu. 

LBS speciālisti četru stundu seminārā informēja par plānotajiem jauno būvinženieru kompetences procesiem; būvniecības likumu, vispārīgiem būvnoteikumiem (MK – 500) un ēku būvnoteikumiem (MK – 529); būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses  uzraudzības noteikumiem (MK-610), kā arī informēja par datu ievadīšanu Būvniecības  informatīvajā sistēmā (BIS) Būvspeciālistu reģistrā un atbildēja uz dalībnieku individuāliem jautājumiem.

Nākamie semināri  notiks: 9. un 16.oktobrī, 6. un 13.novembrī, 11. un 18.decembrī. 

Ikviens interesents speciālists var pieteikties uz vienu no šiem semināriem pie jauno speciālistu uzraudzības programmas koordinatores: Tatjana Titareva, 29382555, tatjana.titareva@lbs.bssi.lv.

Lasīt vairāk...

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome aicina apmeklēt mācību kursu GREEN BUILDING ENVELOPES

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) aicina Jūs būvniecības nozares profesionāļus pieteikties 1 dienas mācību kursam par šobrīd būvniecības jomā aktuālu tēmu - GREEN BUILDING ENVELOPES. Apmācības vadīs pieredzējis lektors no Kanādas un būs iespēja klātienē viņam uzdod interesējošus jautājumus, kā arī apgūt šādas tēmas: 

  - ievads pasīvajā un bioklimatiskajā dizainā,

  - pasīvais dizains, izmantojot saules paneļus,

  - dabiskā ventilācija,

  - daudzfunkcionālas norobežojošās konstrukcijas.

Apmācības notiks š.g. 26. oktobrī plkst. 9:30 – 17:30 biroju kompleksa “Baltais vējš” 4.st. konf.zālē, K.Ulmaņa gatvē 119, Mārupē. 

Pieteikšanās līdz 9.oktobrim šeit: https://goo.gl/forms/MP6iRpgns77DLtSr2

Papildus informācija ŠEIT. Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz: info@ibp.lv.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei