Objekti filtrēti pēc datums: decembris 2018

Gunta Boles stipendija piešķirta siltuma, gāzes un ūdensapgādes specialitātes studentam

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātē 21.decembrī paziņots šī gada saņēmējs - labākais students - ikgadējai Gunta Boles stipendijai. Tā piešķirta siltuma, gāzes un ūdensapgādes specialitātes 4.kursa bakalauru programmas studentam Raimondam Bogdanovičam, vēsta stipendijas komisijas dalībnieks, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Eizenšmits.

Kā vēstīts RTU mājaslapā, Gunta Boles stipendiju piešķir vienreiz gadā pirms Ziemassvētkiem labākajam nozares studentam, ko nosauc komisija. Gunta Boles stipendijas komisijas vadītājs ir arhitekts Juris Skalbergs. Balvas kritēriji – augstas sekmes, profesionālā aktivitāte ārpus studijām, latviešu valodas un svešvalodu prasme, pēdējā studiju darba profesionālā kvalitāte. Stipendijas summa - 2500 ASV dolāru.

Foto - Raimonds Eizenšmits

Lasīt vairāk...

Novembrī būvniecības izmaksu kāpumu visvairāk ietekmēja asfaltbetona cena

Šogad novembrī, salīdzinot ar oktobri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 1,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 2,2%, strādnieku darba samaksa – par 0,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,2%.

Novembrī būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums asfaltbetonam, kā arī metāla konstrukcijām un sīkajiem metāla izstrādājumiem.

Salīdzinot ar 2017.gada novembri, būvniecības izmaksas palielinājās par 5,2%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 8,7%, būvmateriālu cenas – par 5,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 3,2%.

Lasīt vairāk...

Pirmā e-būvatļauja izsniegta daudzdzīvokļu mājas jaunbūvei

Būvniecības informācijas sistēmā 2018.gada 19.decembrī izsniegta pirmā e-būvatļauja, informē Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sabiedrisko attiecību speciāliste Egita Diure. Pirmā e-būvatļauja izsniegta Stopiņu novada būvvaldē uzņēmuma “Bonava Latvija” daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvei Dreiliņos.

Dreilinga māju projekta e-būvatļaujas saskaņošana ritējusi no 2018.gada 16.augusta līdz 19.decembrim. Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņošanas process ir pilnībā noticis digitālā vidē. Tāda iespēja Latvijā darbojas no šī gada vidus, tomēr, kaut arī elektroniskā vidē darbojas daudzi būvniecības procesa dalībnieki un ir iesniegti vairāki iesniegumi, šis ir pirmais gadījums, kad dokumentu aprite ir sākta un pabeigta e-vidē un būvnieks nekavējoties var sākt darbus būvlaukumā, skaidro Diure.

Tā kā saskaņošanas procesā ir bijusi termiņa iesaldēšana, jo no dokumentu iesniedzēja bija nepieciešama papildu informācija, faktiskais būvatļaujas saņemšanas laiks bija 77 dienas. Tas ir daudz augstāks rādītājs nekā līdz šim vidēji, kad dokumentu saskaņošana notika papīra formātā. Saskaņā ar Pasaules Bankas Doing Business reitingu Latvijā vidēji ir nepieciešamas 192 dienas būvprojekta saskaņošanai.

BVKB direktore Svetlana Mjakuškina pauž: “Nodrošinot būvniecības procesa dokumentu reģistrēšanu un pārvaldību e-vidē, būvniecības ierosinātājam ievērojami samazinās dokumentu saskaņošanai patērētais laiks. Līdz ar to ir svarīgi pilnībā pāriet uz elektronisku dokumentu apriti. Grozījumi Būvniecības likumā pieliks punktu duālai sistēmai papīra un elektroniskā formātā, nodrošinot sabiedrību ar caurspīdīgāku, ātrāku, un ērtāku būvniecības procesa pārvaldību.”

Uzņēmuma “Bonava Latvija” valdes priekšsēdētājs Mareks Kļaviņš saka: “Esam gandarīti būt celmlauži nozarē, un cerams, mums sekos citi attīstītāji. Pirmo digitālo būvatļauju esam saņēmuši savam vērienīgākajam dzīvojamo māju projektam ‘’Dreilinga mājas’’. Tas būs 16 daudzdzīvokļu namu kvartāls pie Rīgas robežas Stopiņu novadā, kurā investēsim 40 miljonus eiro un atjaunosim dzīvojamo fondu, radot mājvietas 2000 cilvēkiem. Būvniecības procesa digitalizācija ļauj mazināt laiku no ieceres līdz projekta nodošanai, efektivizēt cilvēkresursu un finanšu izmantojumu. Rezultātā ieguvējs ir mājokļa īpašnieks.”

“Būvniecības informācijas sistēma ir ienesusi izmaiņas būvvaldes ikdienas darbā. Kopumā sistēmu vērtējam pozitīvi, tajā ir pieejami ievērojami valsts informācijas sistēmu dati, kas atvieglo mūsu darbu. Ir nepieciešami uzlabojumi, sadarbojoties sistēmas uzturētājam, izstrādātājiem, kā arī būvvaldēm un citiem lietotājiem,“ stāsta Stopiņu novada būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa.

Lasīt vairāk...

Atjaunota LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas akreditācija

Valsts aģentūra ''Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs'' atjaunojusi un paplašinājusi Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas akreditāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Akreditācijas lēmums Nr. 262_/2018 pieņemts 2018.gada 14.decembrī pēc aģentūras uzraudzības un akreditācijas sfēras paplašināšanas novērtēšanas vizītes LBS birojā un novērtēšanas pārskata sagatavošanas.

Aģentūra apstiprina, ka LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (BSSI), adrese Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV-1012, akreditācija atbilst standartam LVS NE ISO/IEC 17024:2012 ‘’Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām’’ akreditētajā reglamentētajā sfērā. Paplašināta BSSI akreditācijas sfēra reglamentētajā jomā, iekļaujot atsauci uz MK 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr. 169 ‘’Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi'' un LBS BSSI 2018.gada 14.septembra ‘’Nolikumu par būvspeciālista sertifikāta vai būvspeciālista papildu darbības sfēras sertifikāta iegūšanu un tā piešķiršanas kārtību’’.

Izvērtējot komisijai iesniegtos dokumentus, vadošā vērtētāja ziņojumu un pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem, akreditācijas komisija secinājusi, ka LBS BSSI ir izpildījusi MK 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr. 1059 ‘’Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību’’ prasības.

LBS BSSI akreditācija nereglamentētajā sfērā:
ēku un to konstrukciju, ceļu, tiltu konstrukciju tehniskās apsekošanas, ēku un tiltu konstrukciju pārbaudes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrādes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu vadīšanas, ēku, ceļu un tiltu nojaukšanas būvspeciālistu sertificēšana;
projektu vadītāju sertificēšana; inženierakustikas ekspertu sertificēšana;
būvinženieru kompleksās kompetences sertificēšana.

LBS BSSI akreditācija reglamentētejā sfērā: ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, restaurācijas darbu vadīšanas un būvuzraudzības, inženierizpētes būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība.

LBS BSSI piešķirts akreditācijas reģistrācijas numurs LATAK-S3-176-11-2001, izsniegta akreditācijas apliecība un tās pielikums. Akreditācijas darbības laiks – līdz 2020.gada 25.februārim. Informācija par akreditāciju publicēta aģentūras tīmekļa vietnē latak.gov.lv.

Lasīt vairāk...

Seminārs ''Mūsdienīga ēku projektēšana un būvniecība 2019''

Kompānijas ''Bauroc'' un ''Ceresit'' aicina uz semināru ciklu ''Mūsdienīga ēku projektēšana un būvniecība 2019”. Semināru vada ''Bauroc SIA'' tehniskais speciālists Ainārs Kacens, ''Ceresit'' objektu biznesa vadītājs Latvijā Andis Londenbergs.Plānota objektu apskate.

Semināra norises vieta: Konferenču zāle restorānā “4 Pēdas” Līvzemes ielā 2, Salaspilī. Norises datumi 22.01.; 24.01.; 29.01.; 31.01.; 05.02.; 07.02.; 12.02.; 14.02.; 19.02.; 21.02.

Semināra tēmas: Vieglbetona AAC ilgmūžība, tehnisko parametru izmaiņas ekspluatācijas laikā, ugunsdrošība, energoefektivitāte, siltuminerce, blīvums, ekoloģija

 • Bauroc bloku veidi un to pielietojums dažādu tipu ēkās, Ceresit – energoefektīvi risinājumi mūsdienīgu fasāžu realizēšanā
 • Stiegrotie izstrādājumi – pārsedzes, pārseguma paneļi
 • Ugunsdrošo sienu paneļi –industriālo un sabiedrisko objektu projektēšana un ātra būvniecība
 • Sienu konstrukciju savienojumi – būvakustika, ugunsdrošības risinājumi
 • Būvniecības temps, ietaupījumu salīdzinājums ar citiem blokiem
 • Instrumentu pielietojums
 • Tehniskais atbalsts
 • Tumšu fasāžu realizācija ar vai bez mūra siltinājuma pielietošanas
 • Tumšu fasāžu termo dinamika
 • “Izvirzīto” logu, lielu izmēra vitrīnu instalācija Ceresit siltināšanas sistēmās
 • Silikona tipa dekoratīvā apdare Baltijas klimatiskajā joslā
 • Konstrukciju, izolācijas stiprināšana pie vieglbetona AAC mūra

Par dalību seminārā lūdzam paziņot pa e-pastu bauroc@bauroc.lv, norādot uzņēmumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Viena semināra kopējais dalībnieku skaits - līdz 20 personām.

Seminārs ir bez maksas! Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 67418412. Vairāk informācijas: https://bauroc.lv/2018/12/11/seminars-musdieniga-eku-projektesana-un-buvnieciba-2019/

Lasīt vairāk...

Ziemassvētku valdes sēdē rezumē gadā paveikto

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valde uz tradicionālo Ziemassvētku sēdi paplašinātā sastāvā sanāca otrdien, 18.decembrī. Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume rezumēja šogad paveikto, nosaucot nozares un valsts apbalvojumus saņēmušos biedrus. Straume uzsvēra, ka no šī gada kongresā izvirzītajiem uzdevumiem izpildīti visi, izņemot profesionālas kameras izveidi, kas ārēju apstākļu dēļ pagaidām iepauzēta. Nākamajā kongresā 2019.gada 29.martā rosināts izvirzīt mērķus pēc pieciem gadiem svinamajai LBS simtgadei. LBS vadītājs pavēstīja, ka strauji audzis sertificējamo būvspeciālistu skaits, kas palielina slodzi LBS administrācijai. Straume aicināja nākamgad aktivizēt visu LBS sekciju darbu, kā piemēru minot dažas aktīvākās, kā arī vairot LBS biedru skaitu reģionos.

Valdes priekšsēdētāja vietniece Helēna Endriksone informēja par Baltijas inženieru biedrību pārstāvēšanu Eiropas Civilo inženieru padomē (ECCE).

Valdes priekšsēdētāja vietnieks Artis Dzirkalis pastāstīja par Būvniecības padomē lemto, pavēstot, ka par padomes priekšsēdētāju uz trijiem gadiem ievēlēta Būvniecības partnerības vadītāja Baiba Fromane, un Dzirkalis ievēlēts par viņas vietnieci. Padome turpina šogad sākto darbu nozares normatīvās bāzes sakārtošanā.

Žurnāla ‘’Būvinženieris’’ galvenā redaktore Mārīte Šperberga pavēstīja, ka turpinās darbu kā apbalvojuma ‘’Būvindustrijas lielā balva’’ un citu sabiedrisko attiecību projektu vadītāja. Žurnāla redaktores pienākumus pārņems Antra Ērgle.

Pēc valdes sēdes lietišķās daļas sēdes dalībnieki sveica cits citu gaidāmajos Ziemassvētkos un vēlēja ražīgu Jauno gadu.

Lasīt vairāk...

Brīvības pieminekļa telpai – simboliski emocionāla noskaņa

Vēlā 12.decembra pēcpusdienā, kad satumsa apmākusies saules gaisma un mirdzēja Rīgas ugunis, Latvijas Būvinženieru savienības Arhitektūras un pilsētbūvniecības sekcijas pārstāvji pulcējās Rūtas Krūskopas organizētā Brīvības pieminekļa apmeklējumā.

Mūsu mērķis bija iepazīties ar pieminekļa pakājē esošās telpas arhitektūru, izjust tās simbolisko un emocionālo noskaņojumu, noklausīties informatīvu stāstījumu par pieminekli un apmeklēt tā vertikālajā stabveida telpā izvietoto fotoizstādi. Telpā radīts nacionālas svētnīcas iespaids ar lakoniskām, vienkāršām detaļām. Kaut arī arhitektiem un inženieriem ir dažādi viedokļi par atsevišķiem risinājumiem, kopējais iespaids bija pozitīvs. Kompaktās kāpnes ar 126 pakāpieniem ļāva izjust vertikālās telpas iespaidu.

Apmeklējuma kulminācija bija ieraksts pieminekļa Goda grāmatā un visu apmeklējuma dalībnieku parakstīšanās tajā.

Teksts un foto – arhitekts Juris Skalbergs

Lasīt vairāk...

Iznācis žurnāla ''Būvinženieris'' decembra numurs

Žurnālā Būvinženieris nr.65 2019.gada decembrī lasiet:

Ekspertu pētījums par būvniecības izaugsmi nākamo piecu gadu laikā rāda, ka nozares apjoms Latvijā katru gadu augs vidēji par desmit procentiem, savukārt izmaksas – vidēji par četriem procentiem, vēstīts publikācijā Ik gadu par desmitdaļu vairāk. To īpaši ietekmēs darbaspēka izmaksu kāpums, prognozē nozares dalībnieki.

Būvindustrijas lielās balvas pretendentu vērtētāji pērn Gada projektu vadītāja titulu piešķīra būvkompānijas Merks speciālistam Sergejam Periņecam. Intervija Komandas līdzsvara meistars atklāj – viņam ir pa spēkam panākt saliedētu un mērķtiecīgu daudzveidīgā kolektīva darbu pat Latvijas mēroga megaprojektos.

Valdis Markvarts ir ģeoloģijas maģistrs inženierģeoloģijas apakšprogrammā (M.s.c.eng.geol.), sertificēts ģeotehniķis ģeotehniskajā izpētē un ģeotehniskajā uzraudzībā, SIA MARKVARTA ģeotehniskais birojs galvenais ģeotehniķis, Atzinības krusta virsnieks un Būvindustrijas lielās balvas laureāts par mūža ieguldījumu būvindustrijā. Ar viņu saruna par būvtehniku un ne tikai.

Intervija ar jaunu, bet jau starptautiski pamanītu arhitektu. Austris Mailītis, apbalvojuma Būvindustrijas lielā balva titula Gada jaunais arhitekts 2018 ieguvējs, rada mākslinieciski elegantu un izsmalcinātu arhitektūru, apzinoties visaugstāko atbildību par cilvēkiem tīkamas un kultūras mantojumā balstītas vides veidošanu.

Apbalvojuma Būvindustrijas lielā balva laureāti ceļojumā kopā ar Knauf iepazina Hamburgas attīstības konceptu, Elbas filharmoniju, moduļu koka ēkas, mikroaļģu fasādes ēku un pabija izdevniecības Axel Springer būvlaukumā.

Pasaulslavenā Zviedrijas zīmola IKEA tirdzniecības centrs Rīgā ienesis ne tikai ērtas un pievilcīgas vides paraugu, bet arī pārdomāti un ar īpaši augstiem drošības standartiem vadītu būvniecības stilu, stāstīts rakstā Veidots racionāli un droši.

Krievu jūgendstila arhitektūras paraugam Jūras virsnieku saieta namam (Jūras virsnieku sapulču ēka) Karostā, Liepājā, celtam 1898.-1907.gadā, šobrīd tiek restaurēti logi un durvis. Skrupulozi izpildītais vēsturiskā mantojuma atjaunošanas process aprakstā un attēlos.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv vai Latvijas pasta nodaļās, savukārt žurnālu iegādāties varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris/

Lasīt vairāk...

“Merks” sāk projekta “Gaiļezera nami” otrās kārtas būvniecību

Būvkompānija “Merks” ir sākusi dzīvojamā projekta “Gaiļezera nami” otrās kārtas būvniecību, lai līdz 2020.gada sākumam Mežciemā uzbūvētu trīs jaunas deviņstāvu ēkas ar kopskaitā 96 dzīvokļiem un labiekārtotu apkārtni.

“Mūsdienīgu dzīvokļu pieprasījums Mežciemā ir izrādījies augsts, tāpēc nepilnu gadu pēc pirmās kārtas nodošanas ekspluatācijā esam pieņēmuši lēmumu sākt otrās kārtas būvniecību,” saka “Merks” valdes priekšsēdētājs Oskars Ozoliņš. “Dzīvokļu pircēji Rīgā arvien vairāk novērtē gan kvalitatīvu būvniecību, gan pilsētas infrastruktūras ērtības, vienlaikus vēloties būt tuvāk dabai. “Gaiļezera namu” projekts to nodrošina.”

“Gaiļezera namu” ēku pirmajos stāvos atradīsies slēgtas autostāvvietas, noliktavu telpas, riteņu un bērnu ratiņu glabāšanai paredzētas koplietošanas telpas. 2–4 istabu dzīvokļi būs pieejami 2.-9.stāvā platībā 63–109 m2. Ēkas projektētas ar B klases energoefektivitāti, kas nozīmē zemas apkures izmaksas.

“Ņemot vērā tirgus pieprasījumu, otrās kārtas ēkās esam vairāk ieplānojuši trīs istabu dzīvokļus,” stāsta “Merks” nekustamo īpašumu tirdzniecības vadītāja Dace Tumšā. “Mežciemu labprāt izvēlas ģimenes ar bērniem, tāpēc dzīvokļu plānojumi ir rūpīgi pārdomāti dažādām vajadzībām. Teritorijā tiks ierīkoti vairāki bērnu spēļu laukumi.”

Projekta “Gaiļezera nami” pirmajā kārtā tika izbūvētas trīs deviņu stāvu ēkas ar 96 dzīvokļiem, no kuriem lielākā daļa ir pārdoti. Līdz ar otrās kārtas būvniecību ir sākta arī dzīvokļu rezervēšana jaunajās ēkās. Būvkompānija “Merks” ir projekta attīstītājs, būvnieks un garantijas sniedzējs.

SIA “Merks” ir Igaunijas AS “Merko Ehitus” grupas uzņēmums, kas darbojas Latvijā kopš 1996.gada. 22 gadu pastāvēšanas laikā “Merks” Latvijā ir uzbūvējis vairāk nekā 120 dažādus objektus, tai skaitā sabiedriskās būves, ražošanas ēkas un inženierbūves, kā arī vairāk nekā 1000 dzīvokļu dzīvojamo māju projektos. A/S “Merko Ehitus” grupas akcijas kopš 1997.gada tiek kotētas Tallinas Nasdaq biržā.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei