Objekti filtrēti pēc datums: augusts 2019

Eiropas civilo inženieru e-žurnālā – par Latviju, Lietuvu un Igauniju

Eiropas Civilo inženieru padomes (European Council of Civil Engineers – ECCE) e-žurnāla 18.numurā ievietoti apraksti par organizācijas kopējiem notikumiem, kā arī ziņas no dalīborganizācijām, tai skaitā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Lasāms apraksts par 13. Starptautisko zinātnisko konferenci ‘’Mūsdienu celtniecības materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas, kas šogad maijā notika Viļņā. Konference tiek rīkota kopš 1991.gada. Tajā piedalījās Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētāja vietniece Helēna Endriksone, kura kā Baltijas valstu pārstāve ECCE uzrunāja konferences auditoriju.

Latvijas tēma ir Energoefektīvāko ēku konkursa kārtējās sezonas noslēgums, kam LBS un žurnāls ‘’Būvinženieris’’ ir rīkotāji kopā ar Ekonomikas ministriju. Uzsvērts, ka daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmai, kas izpelnījusies ievērību arī Eiropas mērogā, šogad apritēja desmit gadi.

E-žurnālā ievietots apraksts par Igaunijas jaunās Dziesmu svētku estrādes celtniecību ar attēliem un rasējumu shēmām.

ECCE e-žurnālā aprakstīta iniciatīva ‘Būvniecība 2050 – būvējot rītdienas Eiropu kopā’’. To rosinājuši nozares dalībnieki, aicinot atbalstīt būvniecības sektora virzību uz ilgtspējīgu darbības modeli.

ECCE 2019.gada jūlija e-žurnāls pieejams organizācijas interneta vietnē http://www.ecceengineers.eu/newsletter/Files/ECCE-E-journal-18.pdf?m=1564512765& .

Attēls no ECCE e-žurnāla 18.numura.

Lasīt vairāk...

Svarīgi sertificētajiem būvspeciālistiem: dokumenti un prakses uzraudzība

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības sertifikācijas institūcija (LBS BSSI) atgādina, ka no 2018.gada 20.marta ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”. (https://likumi.lv/ta/id/298177-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi) Savukārt no šī gada marta spēkā ir jauns LBS BSSI ‘’Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību’’. (http://buvinzenierusavieniba.lv/images/stories/Nolikums_patstavigas_prakses_uzraudzibai.pdf)

Pievērsiet uzmanību izmaiņām nolikumā par dokumentiem, kas apliecina sertificēta būvspeciālista patstāvīgo būvpraksi, kuri jāievada Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Katras sfēras sertificētajiem būvspeciālistiem ir noteikti konkrēti patstāvīgo būvpraksi apliecinoši dokumenti.

Pievērsiet uzmanību izmaiņām nolikumā par profesionālās pilnveides piecu gadu perioda uzraudzības vērtēšanas kritērijiem. Katras sfēras sertificētajiem būvspeciālistiem ir noteiktas tēmas un punktu skaits. Punktu skaits par būvniecības regulējumu un procedūru var atšķirties atkarībā no tā, kurā gadā notiek pārbaude.

Pievērsiet uzmanību, ka punkti par pilnveidi tiek ieskaitīti tikai par tiem kursiem un semināriem, ko LBS BSSI ir akceptējusi un iekļāvusi Būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas organizatoru sarakstā. (http://buvinzenierusavieniba.lv/images/stories/kursu_saraksts_majas_lapai.pdf)

Visa nepieciešamā informācija ir pieejama Latvijas Būvinženieru savienības mājas lapā: http://buvinzenierusavieniba.lv/sertifikacijas-procedura

Konsultācijas klātienē var saņemt Latvijas Būvinženieru savienības birojā Rīgā, Kr. Barona ielā 99B, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00.

Kontaktinformācija: tālr. 67845910 vai 20283839, e-pasts: lbs@blbs vai liene.dusa@lbs.bssi.lv

Lasīt vairāk...

Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija - viedokļu kopsavilkums

Apkopojam daudzos viedokļus, kas publicēti dažādos interneta avotos pēc valsts akciju sabiedrības ''Valsts nekustamie īpašumi'' (VNĪ) paziņojuma par Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas līguma laušanu ar kompāniju ''RERE Būve 1''. Viedokļus pauduši VNĪ pārstāvji, viņu vidū valdes locekle Kitija Gruškevica, arhitekte Zaiga Gaile, kontruktoru grupas ''Kurbads'' pārstāvis būvinženieris Normunds Tirāns, ''RERE grupas'' pārstāvji Guntis Āboltiņš-Āboliņš, Valdis Koks, kā arī citi nozares dalībnieki.

VNĪ pārstāvji: https://ir.lv/2019/07/26/jauna-rigas-teatra-parbuves-ideja-ir-svarigaka-par-buvnieka-biznesa-interesem/
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/vni-aicina-izvertet-par-jrt-rekonstrukciju-atbildiga-buvdarbu-vaditaja-darbibu-14223656

Zaiga Gaile ir.lv: https://ir.lv/2019/08/01/zaiga-gaile-tracis-ir-par-kludu-slepsanu-un-nozares-degradaciju/

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/gaile-jrt-rekonstrukcijas-liguma-lausana-ir-kara-pieteikums-lielo-buvfirmu-mafijai-14223686

Konstruktori: https://ir.lv/2019/07/30/jauna-rigas-teatra-rekonstrukcija-maldinasanas-ena/

http://lbpa.lv/2019/07/inzenieru-grupa-kurbads-par-jauno-rigas-teatri/

RERE grupa: https://www.tvnet.lv/6741365/rere-buve-jauna-iepirkuma-izsludinasana-par-jrt-buvniecibu-tiesi-pasaka-ka-gailes-projekts-nav-labs-un-jalabo

Citi viedokļi: https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/hermanis-jau-sakotneji-iebildis-pret-jrt-buvnieka-_rere-buve-1_-izveli-14223734

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/soli-pa-solim-drama-daudzu-gadu-garuma-jrt-rekonstrukcijas-gaita.d?id=51321313

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība par Jauno Rīgas teātri: http://www.latvijasbuvnieki.lv/baiba-blodniece-secinajumi-no-jauna-rigas-teatra-rekonstrukcijas-sagas/

Galvenos aspektus no iesaistīto personu publiski paustā par JRT rekonstrukcijas norisi un situācijas risinājumu lasiet žurnāla ''Būvinženieris'' augusta numurā. Abonē https://abone.pasts.lv/, www.buvinzenieriem.lv, pērc http://www3.presesserviss.lv/ tirdzniecības vietās.

Foto no VNĪ albuma

Lasīt vairāk...

Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas diskusija Delfi TV – pilns ieraksts

Portāla Delfi TV sadaļā 1.augustā notika žurnālista Jāņa Dombura vadīta saruna par Jaunā Rīgas teātra (JRT) rekonstrukcijas norisi, ilgstošo dīkstāvi un domstarpībām ar projekta autoriem, būvniekiem un pasūtītāju.

Pagājušās nedēļas sākumā "Valsts nekustamo īpašumu" (VNĪ) valde nolēma lauzt līgumu ar JRT rekonstrukcijai nolīgto būvkompāniju "ReRe Būve 1". Iemesls – būvdarbu gaitā pieļautie pārkāpumi un līgumā noteikto termiņu neievērošana. Saskaņā ar publiski izskanējušo informāciju, līdz šim paveikti aptuveni 3% no plānotajiem darbiem. VNĪ plāno būvdarbu turpināšanai rīkot jaunu konkursu.

Diskusijā piedalījās JRT rekonstrukcijas projekta autore arhitekte Zaiga Gaile, projekta būvkonstrukciju sadaļas autors būvinženieris Normunds Tirāns no inženieru grupas "Kurbads", VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica, kā arī "RERE Grupa" valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš un "RERE Būve" valdes priekšsēdētājs Valdis Koks.

Pilns diskusijas ieraksts pieejams vietnē https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu-atbild-jrt-rekonstrukcijas-projekta-autori-un-buvnieki-pilns-ieraksts?id=51326723

Foto no VNĪ albuma

Lasīt vairāk...

BVKB pusgadā kāpināti apjomi visās darbības jomās

Šī gada pirmajos sešos mēnešos Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) kāpinājis apjomus visās darbības jomās – audzis gan kontrolēto objektu, gan Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietotāju skaits, pārsniegti plānotie rezultāti būvekspertu kompetences novērtēšanā, vēsta sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Balgalve.

No klientu un sadarbības partneru puses biroja darbs ir labi novērtēts – gada sākumā rīkotajā aptaujā 78% norādījuši, ka būvdarbu kontroli vērtē kā labu vai ļoti labu. Sadarbībā ar augstskolu studentiem rīkotais pētījums par būvekspertu sertificēšanu īpaši izceļ biroja darbinieku atsaucību – to kā augstu ir norādījuši 54 % aptaujāto būvspeciālistu.

Viena no galvenajām BVKB prioritātēm ir Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšana. Biroja apkopotie dati liecina, ka šī gada pirmajos sešos mēnešos sistēmas lietotāju skaits ir palielinājies par 19%, pārsniedzot 20 000. Tikpat strauji pieaudzis kopējais izveidoto būvniecības lietu skaits BIS – pirmajā pusgadā sistēmā iesniegti 86,2 tūkstoši būvniecības lietu. BIS atbalsta dienests ir atbildējis uz pieprasījumiem vai par 23% vairāk nekā gada sākumā. Puse konsultāciju sniegta e-pastā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros tika izstrādāta jauna funkcionalitāte, kas aptver visu būvniecības procesu – no darbu uzsākšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Šī darba veikšanai kopumā notika 45 darba grupas, kurās tika iesaistīti 488 dalībnieki, pārstāvot 43 iestādes. Papildus tam projekta ieviešanas un uzraudzības īstenošanai tika organizētas konsultatīvās padomes sēdes, projekta valdes sēdes, darba grupas un komandas sanāksmes, kā arī cita veida tikšanās, iesaistot esošos un potenciālos sistēmas lietotājus. Paralēli sistēmas izstrādes darbiem notika lietotāju apmācības – kopumā 75 nodarbības 821 sistēmas lietotājam. Ņemot vērā, ka uzlabojumu praktiskai ieviešanai nepieciešami normatīvo aktu grozījumi, izstrādātā funkcionalitāte būs pieejama 2019.gada rudenī.

Būtiska BVKB pamatfunkcija ir būvdarbu kontrole. Pirmajā pusgadā birojs to ir nodrošinājis 404 objektos, ekspluatācijā pieņemot 91 objektu, bet pārējos kontrole turpinās. Arī šogad, tāpat kā pērn, ir saglabājusies kontrolē esošo būvniecības objektu skaita pieauguma tendence, un pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir par 36%. Ir novērota pozitīva tendence attiecībā uz būvniecības procesa kvalitāti, tomēr joprojām vienas no biežāk fiksētajām neatbilstībām ir saistītas ar būvprojekta izmaiņām, kuras ietekmē būves nesošo konstrukciju mehānisko stiprību un stabilitāti. Viena no problēmām, kas izkristalizējusies pārbūves projektos, ir nepietiekama izpēte un tehniskā apsekošana pirms projektēšanas, kas mēdz negatīvi ietekmēt projektu īstenošanu. Kontroles ietvaros 47 gadījumos veikti mērījumi, lai pārliecinātos par konstrukciju kvalitāti, un 6 gadījumos konstatētas neatbilstības.

Nozīmīga BVKB atbildībā esoša joma ir publisko ēku ekspluatācijas uzraudzība. Pārskata periodā tās ietvaros ir veikta 331 pārbaude, no tām 114 bijušas pirmreizējās fiziskās pārbaudes, bet 145 dokumentālās pārbaudes, veicot būvspeciālistu iesniegto tehniskās apsekošanas atzinumu (TAA) izvērtēšanu. Ir iezīmējusies tendence, ka ēku īpašnieki Ēku būvnoteikumos noteikto pienākumu veikt publisko ēku periodisko apsekošanu pilda kūtri, lai arī lielākajai daļai šāda tipa ēku tas ir jāizdara līdz šī gada 1.oktobrim.

Birojs, pildot būvvaldes funkciju Aizsardzības ministrijas būvju būvniecībai un ekspluatācijas uzraudzībai, kā arī elektropārvades līnijām, kurām ir nacionālo interešu objekta statuss, ir pieņēmis 120 lēmumus. Trešdaļa lēmumu paredz būvniecības ieceres akceptēšanu.

Viena no biroja pamatfunkcijām ir būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība būvekspertīzes specialitātē. Šī gada pirmajos sešos mēnešos BVKB saņēma 22 pieteikumus sertifikāta iegūšanai būvekspertīzes specialitātē, no kuriem sertifikātus izsniedza 19 gadījumos: 14 būvprojektu un 5 būvju ekspertīzē. Kopumā birojs kopš savas darbības sākšanas būvekspertīzes specialitātē ir piešķīris 148 sertifikātus.

Patstāvīgās prakses pirmreizējā pārbaude šogad notikusi 139 sertificētajiem būvspeciālistiem. Konstatēts, ka 25 būvspeciālisti nav aktualizējuši informāciju par kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, bet 19 nav ziņojuši par kalendārajā gadā notikušu patstāvīgo praksi. Patstāvīgās prakses uzraudzības gaitā pieņemti 2 lēmumi par brīdinājumu izteikšanu.

Lai informētu un izglītotu sadarbības partnerus un būvniecības nozares speciālistus, birojs šā gada pirmajos sešos mēnešos kopā ar Ekonomikas ministriju un kampaņas “Dzīvo siltāk” organizatoriem rīkojis astoņus informatīvus seminārus būvniecības nozares komersantiem par praktisko būvdarbu kontroli. Noticis seminārs “Ēku būvniecības process” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbiniekiem, kā arī lekcijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem un mācībspēkiem. Par tradīciju jau kļuvušas biroja rīkotās ceturkšņa sanāksmes Latvijas būvvalžu pārstāvjiem.

Apliecinot klientam draudzīgu pieeju ikdienas darbā, BVKB ir iesaistījies Ekonomikas ministrijas iniciatīvā “Konsultē vispirms”. To, ka ir uzņemts īstais kurss izcilas uzņēmējdarbības vides radīšanai Latvijā, apliecina gūtie panākumi – birojs ir atzīts par ceturto labāko iniciatīvas “Konsultē vispirms” īstenotāju – 22 valsts iestāžu vidū.

Turpinot virzību uz godīgumu, caurspīdīgumu un atklātību, kā arī ar mērķi sadarboties sabiedrības informēšanas jomā, birojs 2019. gada martā pievienojās kustībai “#Atkrāpies!”. Kustības pamatvērtības ir atbildība, uzdrīkstēšanās, vienotība un atvērta komunikācija, un tajā ir iesaistījušās vairāk nekā 30 iestādes, kā arī daudzi komersanti.

“Esam padarījuši daudz, bet apzināmies, ka tas nav biroja darbinieku nopelns vien – rezultātu nosaka visu iesaistīto pušu sadarbība. Strādājot viena mērķa labā – panākt, ka būves Latvijā ir drošas un sabiedrība ir pārliecināta par visu būvniecības procesa dalībnieku profesionalitāti un godaprātu, mums – publiskā sektora pārstāvjiem – ar savu darbu ir jārāda piemērs. Domāju, ka gūtie rezultāti to apliecina un arī turpmāk darbosimies ne mazāk aktīvi,” norāda BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Lasīt vairāk...

Aicina pieteikties iniciatīvai “Ierēdnis ēno uzņēmēju”

Ekonomikas ministrija (EM) aicina uzņēmējus pieteikties iniciatīvai “Ierēdnis ēno uzņēmēju”, kas pirmo reizi Latvijā notiks šī gada 16.septembrī. Kā vēsta EM Sabiedrisko attiecību nodaļa, tās laikā uzņēmēji varēs saņemt valsts iestādes pārstāvja bezmaksas konsultāciju un ieteikumus par problēmas risinājumu.

Uzņēmēji, kuri pieteiksies dalībai iniciatīvā, aicināti norādīt, kādas valsts iestādes pārstāvi vēlas aicināt uz uzņēmumu, minot – kāda problēma risināma uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, kā arī pastāstot par savā uzņēmumā īstenotu labo praksi, ko ieteiktu valsts pārvaldes procesu uzlabošanai. Pieteikties iniciatīvai var līdz 16. augustam, aizpildot anketu tiešsaistē vietnē https://ierednieno.org/ .

Uzņēmējs varēs rosināt uzlabojumus regulējumā, Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē un pilnveidošanā. Savukārt ierēdņiem būs iespēja novērtēt radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja, apmainīties ar pieredzi un paplašināt redzes loku.

“Publiskajā telpā mēs ne reti redzam uzņēmēju stāstus par dažādu pieeju tiesību normu interpretācijā un uzraugošo iestāžu attieksmē. Iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” ļaus ierēdnim gūt jaunu pieredzi, paplašināt savu redzes loku, “iekāpt uzņēmēja kurpēs” un novērtēt, kā attiecīgais regulējums tiek piemērots praksē un ko nepieciešams pilnveidot turpmākajā darbā. Tā arvien vairāk nostiprinās “Konsultē vispirms” principu uzraudzībā, uzlabos dialogu starp valsti un uzņēmēju un samazinās administratīvo slogu,” pauž ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Iniciatīvu “Ierēdnis ēno uzņēmēju” organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Junior Achievement Latvia. Iniciatīvas prototips izstrādāts Valsts kancelejas valsts pārvaldes administratīvā sloga mazināšanas inovācijas laboratorijā, līdzdarbojoties iesaistīto pušu ekspertiem. Iniciatīvas mērķis ir tiesību aktu izstrādātājam, kā arī īstenotājam novērtēt sevis un savas iestādes radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei