Dāvinājums Būvinženieru savienības senioriem

Par tradīciju Latvijas Būvinženieru savienībā (LBS) kļuvušas tikšanās, kad Jānis Lancers dāvina savas grāmatas. Šoreiz izdevumu “Latvijas būvniecība 1918 - 2018” trijos sējumos saņēma LBS biedri, kuri dažādos laika posmos apbalvoti ar LBS atzinības rakstu, medaļu un zelta nozīmīti par mūža ieguldījumu būvniecībā – Andris Šteinerts, Kārlis Skrastiņš, Mirdza Treija, Jānis Niedre, Jurijs Aganovs, Imants Golde, Margarita Brikmane, Ilmārs Drēziņš. Grāmatas ar Jāņa Lancera ierakstu saņems arī Artūrs Siliņš un Valters Celmiņš, kuri nevarēja ierasties uz tikšanos.

Sanākušos sveica LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume. Diskusijās iesaistījās LBS izpilddirektore Vaira Ronimoisa un valdes loceklis Aivars Caune. Pēcpusdiena senioriem aizritēja ar tikšanās prieku, sarunām par pagātni, tagadni un nākotni. Pārrunātas atmiņas par to, ar kādu prieku savulaik iets uz darbu, kas piedzīvots, kādu gandarījumu dod savulaik būvētās ēkas, kas joprojām kalpo. Pārrunāta nozares izglītība un būvniecības process.

Jānis Lancers savu grāmatu kā dāvinājumu sagādājis arī to kolēģu ģimenēm, kuru vairs nav mūsu vidū. Izdevumu saņems Valda Bunduļa, Visvalža Kraukļa, Edgara Pučiņa, Leonīda Jesperiņa, Valentīnas Šeškenas, Bruno Otersona, Ulda Helmuta Putniņa, Kārļa Siļķes un Valda Krastiņa ģimenes.

Mārīte Šperberga