EM Būvniecības politikas departamenta direktora amatā iecelta Olga Geitus-Eitvina

Šā gada 4. aprīlī Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktores pienākumus sāks pildīt Olga Geitus-Eitvina.

Konkursa komisija atzinīgi novērtēja O.Geitus-Eitvinas pēdējo gadu darba pieredzi, kas bijusi cieši saistīta ar būvniecības un nekustamo īpašumu nozari. Darbs dažādos vadošos amatos valsts pārvaldē vairāk kā 10 gadu garumā ļāvis gūt profesionālas zināšanas un pieredzi būvniecības jomā, kā arī pieredzi dažāda izmēra kolektīva vadīšanā.

Kopš 2016. gada janvāra viņa pildījusi biedrības "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība" juristes pienākumus, cieši sadarbojoties ar Ekonomikas ministriju, sniegusi priekšlikumus būvniecības nozares stratēģiskai attīstībai, tai skaitā regulējuma pilnveidošanai, būvniecības procesa uzlabojumiem un informācijas sistēmu attīstībai. Pēdējā gada laikā sniegusi arī juridiskās konsultācijas būvniecības un nekustamā īpašuma attīstības un pārvaldīšanas jautājumos.

Laika posmā no 2005.-2016. gadam viņa pildījusi Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietnieces un juristes pienākumus, iesaistoties iestādes darbības juridisko un stratēģiskās plānošanas jautājum risināšanā, kā arī normatīvo aktu projektu izstrādē unizvērtēšanā, kā arī atzinumu sniegšanā.

Iepriekšējos gados O.Geitus-Eitvina strādājusi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekles amatā, Ekonomikas ministrijas Struktūrfondu ieviešanas departamentā un ES integrācijas departamentā, Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko attiecību departamentā, kā arī bijusi VAS “Latvenergo” padomes locekle un padomes sekretāre.

O.Geitus-Eitvina ieguvusi jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē, kā arī studējusi angļu filoloģiju Latvijas Universitātē.