EM deleģē būvspeciālistu kompetences vērtēšanu vēl divām NVO

Ekonomikas ministrija (EM) noslēgusi deleģēšanas līgumus par būvspeciālistu kompetences vērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību ar vēl divām nozares nevalstiskajām organizācijām (NVO) – akreditētām kompetences pārbaudes iestādēm, informē EM Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Turpmāk Latvijas Dzelzceļnieku biedrība EM uzdevumā veiks dzelzceļa un elektronisko sakaru infrastruktūras būvspeciālistu sertificēšanu un uzraudzību kopumā 884 sertificētas darbības sfērās.

Latvijas Jūrniecības savienība EM uzdevumā turpmāk veiks ostu un hidrotehnisko būvju būvspeciālistu sertificēšanu kopumā 202 sertificētas darbības sfērās.

Līgumi par biedrībām deleģēto uzdevumu izpildi noslēgti uz 3 gadiem. Jaunie deleģēšanas līgumi ir izstrādāti ar mērķi paaugstināt gan sertificēšanas pakalpojumu, gan būvniecības kvalitāti.

Deleģēšanas līgumu būtiskākie uzlabojumi paredz:

-           īsāku praktiskās pieredzes ilgumu, kas nepieciešams būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, sniedzot iespēju jaunajiem speciālistiem ātrāk pēc izglītības iegūšanas sākt patstāvīgi strādāt;

-           paaugstinātas prasības sākotnējam kompetences novērtēšanas eksāmenam, iekļaujot tajos vairāk praktisko uzdevumu, kā arī padziļinātus jautājumus par ugunsdrošību un energoefektivitāti;

-           paaugstinātas prasības būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzībai, plānveida pārbaudēm papildus iekļaujot arī padziļinātas pārbaudes;

-           Latvijas valsts standarta tiešsaistes lasītavas abonementu, kas sniedz piekļuvi aktuālajiem būvniecības nozares standartiem;

-           informācijas par būvspeciālistu patstāvīgo praksi, kā arī citas ar sertificēšanu saistītas informācijas publicēšanu Būvniecības informācijas sistēmā, lai pasūtītāji var iepazīties ar būvspeciālistu faktisko darba pieredzi.

Detalizētāk ar Ekonomikas ministrijas noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem par būvspeciālistu novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību var iepazīties EM tīmekļa vietnē.

Ilustratīvs foto no ventspils.lv