Olga Geitus-Eitvina (EM) atbild uz žurnāla Būvinženieris lasītāju jautājumiem

Rezultāts sasniedzams sadarbībā.

Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta vadītāja Olga Geitus-Eitvina atbild uz žurnāla Būvinženieris lasītāju jautājumiem. Sākums 2017. gada jūnija numurā. 

No nozares speciālistiem bieži ir dzirdēts, ka profesionālo izglītības iestāžu absolventi nav pietiekami sagatavoti, tajā pašā laikā nozarē strādājošajiem netiek prasīti kvalifikācijas apliecinājumi. Vai būvniecības nozarē nodarbinātajiem Latvijā būtu jāievieš kvalifikācijas identificēšana, un kam tas būtu jādara? Vai un kā plānojat sadarboties ar augstskolām – LLU, RTU – būvinženieru sagatavošanas jomā un tās atbalstīt? Vai plānojat sadarboties ar augstskolām un koledžām būvdarbu vadītāju sagatavošanas jomā, kas realizē pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas būvniecībā?

Saistībā ar šiem jautājumiem es labprāt sagaidītu augstskolu priekšlikumus par to, kādu atbalstu ministrija var sniegt, lai uzlabotu mācību procesu un vēl vairāk pietuvinātu to nozares vajadzībām un pieprasījumam. Esam gatavi tam veltīt laiku un aktīvi iesaistīties. 

Vai Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta rūpju lokā ir būvinženieru izglītošana? Piedaloties būvinženieru izglītības starptautiskajā izvērtēšanā galvenās problēmas ir jaunu mācībspēku algas un mācību laboratoriju aprīkojums. Vai, ņemot vērā jaunu būvinženieru sagatavošanas nozīmīgumu un jaunu mācībspēku iesaistīšanu izglītošanas procesā, Ekonomijas ministrijas Būvniecības departaments ir gatavs rūpēties par jaunu mācībspēku algu samērošanu ar nozares būvinženieru atalgojumu?

Viena no ministrijas prioritātēm ir veikt novērtējumu sertificēšanas kā deleģētās funkcijas izpildes efektivitātei, tostarp sertificēto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumiem. Mācību programmām, kuras piedāvā sertificēšanas iestādes, ir ļoti liela loma, un tās būtiski ietekmē būvniecības procesa kvalitāti. Sertificēšanas institūcijas un to mācību centri var daudz elastīgāk un efektīvāk reaģēt uz tirgus pieprasījumu, piedāvājot jēgpilnus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, arī jautājumos, kuri netiek pietiekamā līmenī apskatīti mācību iestādēs. Domāju, ka šādas iespējas ļoti novērtē arī paši būvspeciālisti.

Jautājums par mācību laboratoriju aprīkojumu būtu jārisina kompleksi. Ministrija ir gatava iesaistīties un sniegt izglītības iestādēm nepieciešamo atbalstu. Ir jāvērtē iespēja piesaistīt struktūrfondu līdzekļus, tāpat arī veidot kopīgus projektus ar nozari, izmantojot mācību procesā uzņēmēju rīcībā esošos resursus. Mēs pilnigi noteikti esam ieinteresēti mācību procesa kvalitātes uzlabošana, šādi iesaistot nozarē zinošus un kvalificētus darbiniekus, ceļot nozares konkurētspēju gan vietējā, gan ārvalstu tirgos.

Nopietna problēma ir nepietiekams sertificēto ekspertu skaits. Kā tā risināma?

Ekonomikas ministrija patlaban strādā pie konceptuāliem jautājumiem attiecībā uz būvprojektu ekspertīzes regulējumu un tā mērķiem. Ar Būvniecības valsts kontroles biroja vadību esam pārrunājuši vairākas iespējas. Tuvākajā laikā mēs piedāvāsim nozarei savu redzējumu un uzsāksim saskaņošanas procesu...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" augusta numurā*.

*Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.