Graustam Kalnciema ielā 2B konservācija jāpaveic četros mēnešos

Uzklausot pieaicināto ekspertu ziņojumus un īpašnieka paskaidrojumus, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē 14.janvārī nolemts, ka grausta Kalnciema ielā 2B konservācija jāpaveic četru mēnešu laikā, vēsta Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļa. Pašvaldības Īpašuma departamenta sagatavotajā lēmumprojektā, ko Rīgas domes sēdē apstiprināja 23.janvārī, noteikts ne vēlāk kā četru mēnešu laikā noslēgt nama atjaunošanas būvprojekta izstrādes līgumu, kas paredz būves ielas fasāžu atjaunošanu iepriekšējā izskatā, atbilstoši 3D uzmērījumiem. Lēmums paredz nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas sākt būves konservāciju un pilnībā to pabeigt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

Līdzīgs termiņš noteikts, lai noslēgtu līgumu par ēkas pārbūves vai atjaunošanas būvprojekta izstrādi, sešu mēnešu laikā to minimālā sastāvā saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē un 14 mēnešu laikā sākt būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpildi. 18-24 mēnešu laikā pilnībā jāizprojektē un jāsāk nama atjaunošana. Būves pilnīga sakārtošana pabeidzama ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, kurā ir atzīmes par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu sākšanas nosacījumu izpildi, bet ne vēlāk kā 46 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Kopš pagājušā gada beigām pēc ēkas vienā daļā notikušā ugunsgrēka ekspertu uzraudzībā turpinās ēkas Kalnciema iela 2B sakārtošana, šī gada sākumā atjaunota satiksme gar objektu. 4.janvārī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Burovs pie ēkas sasauca operatīvo sanāksmi, kurā piedalījās Rīgas domes Īpašuma departamenta, būvvaldes, Satiksmes departamenta pārstāvji, uzņēmuma “CMB” būvinženieri, ēkas īpašnieku pārstāvji no uzņēmuma “Novira Capital” un viņu nolīgtie būvnieki.

Lai novērstu pērn 25.novembrī notikušā ugunsgrēka seku radīto bīstamību un apdraudējumu pilsētvidei, līdz 4.janvārim bija demontēta Kalnciema ielas 2B ēkas fasādes daļa līdz pirmā stāva līmenim. Būveksperti vērtēja, vai ir nepieciešams demontēt atsevišķas detaļas ēkai Raņķa dambja pusē. Demontāža notiek saskaņā ar izstrādāto projektu, darbu izmaksas sedz ēkas īpašnieks “Novira Capital”.

Foto no Rīgas domes albuma.