Iespēja pieteikties Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta "Climate KIC" programmā "Pioneer into practice 2018" kā dalībniekam vai prakses vietas devējam

Rīgas Tehniskā universitāte ir iesaistījusies Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta  "Climate KIC" projektā "Pioneer in practice 2018", kura ietvaros līdz 15. aprīlim meklē

1)programmas dalībniekus - profesionāļus, kas vēlas iesaistīties praktiskās nodarbībās un tiešsaistes apmācībās, komandā izstrādāt risinājumu kādai problēmsituācijai un doties praksē.

Aktivitāte ilgs no maija līdz novembrim, dodot iespēju dalībniekiem, kam ir vismaz 2 gadu pieredze (arī brīvprātīgā darba) jomā, gūt plašāku skatījumu par klimata pārmaiņu ietekmi, kā arī

*piedalīties praktiskās nodarbībās par inovāciju sistemātisko domāšanu, kas paredz sākt ar problēmas nozīmības izvērtēšanu un meklēt visvērtīgāko risinājumu,

*darboties starpdisciplinārās komandās,

*piedalīties ar klimata izmaiņām saistītu projekta risinājumu izstrādē,

*saņemt 2000EUR stipendiju, lai dodos 4 līdz 6  nedēļas praktizēties kādā no programmas dalībvalstu organizācijām Eiropā.

2)institūcijas, uzņēmumus, kas vēlētos 4 līdz 6 nedēļu praksē rudenī uzņemt profesionāli no kādas Eiropas valsts.

Pieteikšanās līdz 15. aprīlim, aizpildot anketu https://pioneers.climate-kic.org/

Vairāk info: https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-mekle-klimata-parmainu-inovatorus

Plašāk par programmu šeit: https://pioneers.climate-kic.org

Detalizētāks materiāls par programmu: https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_pioneeer_in_practice_infolapa_2018.pdf