Izbraukuma seminārā 16. februārī būs iespēja iepazīt energofektīvas savrupmājas jaunbūvi un zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamo ēku

16. februārī Latvijas Būvinženieru savienība organizē izbraukuma semināru KPFI finansēta projekta „Energoefektīva un vidi saudzējoša būvniecība – no plānošanas līdz realizācijai” ietvaros. Seminārā būs iespēja redzēt divus objektus: energoefektīvas savrupmājas jaunbūvi „Zemdimdi” Ādažu novadā, Baltezera ciemā un zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamās ēkas „Daugaviņās” būvniecību.

Seminārā par Pasīvās mājām stāstīs Latvijas Būvinženieru savienības eksperts energoefektivitātes jautājumos Dilp.ing. Artis Dzirkalis; par Energoefektīvas savrupmājas jaunbūvi „Zemdimdi” Ādažu novada Baltezera ciemā runās projekta arhitektu biroja SIA „ARHIS” arhitekts Arnis Kleinbergs; par Zema enerģijas patēriņa vienģimenes dzīvojamās ēkas „Daugaviņas” būvniecību informēs arhitektu biroja SIA „Krauklis &Grende” arhitekts Ervīns Krauklis.
Latvijas Būvinženieru savienība nokļūšanu objektos organizē ar autobusu. Uz bezmaksas semināru aicināti arhitekti, namu apsaimniekotāji, mācībspēki, būvinženieri (projektētāji, būvdarbu vadītāji, būvuzraugi utt.), būvtehniķi, nozares eksperti u.c. būvniecības nozares pārstāvji.

Lai izglītotu būvniecības nozares speciālistus, Latvijas Būvinženieru savienība ar Klimata pārmaiņu finansu instrumenta līdzfinansējumu 2012. gada aprīlī uzsāka projekta 24 semināru cikla organizēšanu, iekļaujot informāciju par līdzšinējo pieredzi, jaunākajiem pētījumiem, tehnoloģijām un metodēm par tādām tēmām kā: energoefektivitāte, ilgtspējīga būvniecība, ilgtspējīgu materiālu izmantošana. Plānots, ka gada laikā semināros mācīsies 720 profesionāļi. Viņi iegūs pieredzi par CO2 izmešu samazināšanas iespējām un tehnoloģisko risinājumu izvēli. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu risinājumu izvēli, kļūdu nepieļaušanu, zemas siltumenerģijas būvniecību.  
Semināru cikls tiek īstenots no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 31. martam. 20 no semināru lektoriem ir Latvijas speciālisti, bet 4 semināru lektori piesaistīti no ārvalstīm.

Dalību seminārā var pieteikt:
Dace Minikoviča, tālr.:29486798
e-pasts: dace@lotesprojekti.lv