Izveidota jauno būvspeciālistu programma

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume uzskata, ka ir pamats cerēt, ka  2017.  gads būvniecībā būs izaugsmes  sākuma gads, jo periodā no 2017. līdz 2020. gadam būvniecībā ir jāapgūst 2 998. 590  miljoni eiro Eiropas Savienības izdalītie finanšu līdzekļi t.sk. 638.79  miljoni eiro jau 2017. gadā.

Lai šo tautsaimniecības uzdevumu sekmīgi  izpildītu, būvniecībā būs papildus jāpiesaista visu līmeņu būvnieki  t.sk. sertificētie būvspeciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām.

Jauno inženieru  nodarbinātības statistikas  dati  apliecina,  ka  valstī  pēc  būvinženieru kvalifikācijas  iegūšanas bez patstāvīgās  prakses tiesībām ir vairāk kā  tūkstotis jauno speciālistu.  

Latvijas Būvinženieru savienība uzskata, ka tieši šie  jaunie nesertificētie būvinženieri ir iekļaujami 2017. gadā uzsāktajā biedrības mērķa programmā, lai radītu prioritārus priekšnosacījumus pirms sertifikācijas  nepieciešamās  būvprakses iegūšanai, tieši ar šiem būvinženieriem sertificēšanas  institūcijām un būvfirmām jāstrādā, lai nozare maksimāli īsākā laikā iegūtu jaunus zinošus un varošus būvspeciālistus.

Šā gada 6.septembrī notika pirmā jauno būvspeciālistu apmācība par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu. Seminārā piedalījās 17 jauni speciālisti, kas neskatoties uz krīzi turpina strādāt nozarē un tuvākajā laikā plāno iegūt būvspeciālistu patstāvīgas prakses sertifikātu. 

LBS speciālisti četru stundu seminārā informēja par plānotajiem jauno būvinženieru kompetences procesiem; būvniecības likumu, vispārīgiem būvnoteikumiem (MK – 500) un ēku būvnoteikumiem (MK – 529); būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses  uzraudzības noteikumiem (MK-610), kā arī informēja par datu ievadīšanu Būvniecības  informatīvajā sistēmā (BIS) Būvspeciālistu reģistrā un atbildēja uz dalībnieku individuāliem jautājumiem.

Nākamie semināri  notiks: 9. un 16.oktobrī, 6. un 13.novembrī, 11. un 18.decembrī. 

Ikviens interesents speciālists var pieteikties uz vienu no šiem semināriem pie jauno speciālistu uzraudzības programmas koordinatores: Tatjana Titareva, 29382555, tatjana.titareva@lbs.bssi.lv.