Janvāra LBS valdes sēdes darba kārtība

24.janvārī notiks Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēde, kurā LBS valde atskatīsies uz iepriekš pieņemto valdes lēmumu izpildi, kā arī iepazīsies ar būvniecības regulējuma – Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un Ministru kabineta noteikumu Nr.610 izmaiņu virzību un Būvniecības padomes 11.janvāra sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

2017.gada pirmajā LBS valdes sēdē tiks lemts arī par LBS budžetu un LBS 29.kongresa darba kārtību.

LBS valde arī iepazīsies ar plānotajām izmaiņām ārzemju būvspeciālistu kompetences izvērtēšanā un LBS BSSI sūdzību izskatīšanas komisijas izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem.