Jauno būvspeciālistu programma

14.decembrī Latvijas Būvinženieru savienība oficiāli uzsāka jaunu būvspeciālistu uzraudzības programmu, kuras ietvaros katram jaunam speciālistam tiek dota iespēja iegūt LBS speciālistu, kurš konsultē par vajadzīgo dokumentāciju, nepieciešamiem soļiem, lai iegūtu patstāvīgas prakses sertifikātu, un informācijas pareizību BIS sistēmā, kā arī regulāri informē par aktualitātēm un izmaiņām likumdošanā.

Lai jaunie specialisti, kas tuvākajos gados plāno iegūt patstāvīgas prakses tiesības, varētu iesaistīties programmā, viens no nosacījumiem bija iziet apmācības LBS par Būvniecības  likumu, būvspeciālistu   kompetences  novērtēšanas  un  patstāvīgās  prakses  uzraudzības  noteikumiem; datu  ievadīšanu Būvniecības  informatīvās  sistēmas  būvspeciālistu  reģistrā  (BIS BR), kā arī plānotajiem  jauno  būvinženieru  pilnveides  procesiem.

2017.gadā Latvijas Būvinženieru Savienība šādas bezmaksas apmācības organizēja 150 jauniem speciālististiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Vidzemes Augstskolas (VA) un Rīgas Celtniecības koledžas (RCK), kuri studijas beiguši pēdējos piecos gados.

2018.gadā programmā iesaistījās 15 jaunie speciālisti un 2018. gadā sākumā plāno iesaistīties vēl desmit. 2018. gadā tiek plānots turpināt šo programmu.

Pirmie sadarbības līgumu ar LBS parakstīja Edgars Tučs, Edgars Šulcs, Vjačeslavs Lisikovs, Ģirts Apšukrūms un Mārtiņš Gavars.

Jautājumiem: programmas koordinatore Tatjana Titareva, tālrunis: 29382555, e-pasts: tatjana.titareva@lbs.bssi.lv.