Jubilāri 2016.gada decembrī

 

Andris Pilvers – 2.decembrī, Jānis Graudulis – 6.decembrī, Kristaps Peters 12.decembrī, Aivars Mauriņš – 15.decembrī, Anatolijs Gulbis un Arnis Ivuškāns – 25.decembrī, Juris Treijs – 26.decembrī, Aivars Brambis un Dainis Dzērvītis – 29.decembrī, Emma Vernere – 30.decembrī.

Gudrība, man liekas, ir lielākais, ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt.

/Zenta Mauriņa/