Jubilāri 2016.gada septembrī

Vasīlijs Bundins un Guntars Stuburs – 3.septembrī, Imants Golde – 14.septembrī, Aigars Jekals un Mārtiņš Matīss – 19.septembrī, Vladimirs Dolgins – 24.septembrī, Lauris Sarkans – 30.septembrī.


Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:

Sava laime katram pašam jāatrod,

Savi draugi katram pašam jāsatiek,

Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg.

Katram pašam marta saulē jāatkūst

Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.

Katram pašam jārūgst līdzi raugam –

Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/Imants Ziedonis/


Apsveicam Vasīliju Bundinu 70.jubilejā

Vasilijs Bundins dzimis 1946. gada 3. septembrī. 1970. gadā viņš absolvēja Rīgas Politehnisko institūtu un ieguva inženiera celtnieka diplomu kā speciālists ūdensapgādē un kanalizācijā. 
Pēc institūta viņš sāka strādāt Rēzeknes Celtniecības trestā par meistaru un darbu vadītāju. 
Piecus gadus viņš Rēzeknes, Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Balvu un Ludzas rajonos būvēja inženierkomunikācijas: kanalizācijas un ūdensvadus, siltumtrases un gāzes vadus, arī ceļus un laukumus.
1975. gadā viņš pārgāja darbā uz projektēšanas institūtu ´Komunālprojekts”, kur līdz 2001. gadam jau AS „Komunālprojekts” strādāja par inženieru grupas vadītāju, projektu galveno inženieri un vadošo inženieri. 
Šajā laikā viņš projektēja inženierkomunikācijas turpat vai visā Latvijā. Bieži vien viņš bija kārtējā projekta grupas autoruzraugs, kā, piemēram, Viļānu, Smiltenes un Valkas attīrīšanas būvēm. Viņš projektēja arī sūkņu stacijas, ūdens ieguves un attīrīšanas iekārtas Strenčos, Ludzā un Viļakā. 
1990. gadā Vasilijs Bundins iestājās Latvijas Būvinženieru savienībā.
Vēlāk Vasilijs Bundins kļuva par SIA "ITBB" valdes priekšsēdētāju, kas nodarbojās ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšanu.
Vasilijam Bundinam labākā atpūta ir pavadītais laiks pie ezera un ezerā ar makšķeri. „Tikai žēl kā priekš tā man ir maz brīvā laika,” piebilst Vasilijs Bundins.

Apsveicam Guntaru Stuburu 40.jubilejā!
Guntars Stuburs 1994.gadā absolvējis Rīgas VEF tehnisko skolu, iegūstot elektromontiera specialitāti, bet par būvniecības speciālistu kļuvis 2000.gadā, kad pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāti.
Sākotnēji Guntars Stuburs kā inženieris tehniķis strādājis arhitektu birojā SIA "5.iela", bet pēc LLU diploma iegūšanas sācis strādāt projektēšanas birojā SIA "Būvinženieru konsultāciju birojs" par būvinženieri.
2004.gadā viņš kļuvis par Jelgavas pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieku, bet vēlāk sācis strādāt SIA "Jurēvičs un partneri", kas nodarbojas ar būvuzraudzību, projektu vadību un konsultāciju sniegšanu.
Guntars Stuburs ir Latvijas Būvinženieru savienības biedrs kopš 2005.gada.

Apsveicam Imantu Goldi  75.jubilejā!
„Būvniecībā nokļuvu pateicoties saviem kaimiņiem celtniekiem Voldemāram Lazdupam, Gunāram Frēliham, savam brālim Gundaram un viņa kolēģim Oliveram Kamerovskim. 1958. gadā sāku strādāt par 3. kategorijas palīgstrādnieku Liepājas teritoriālajā vispārējā celtniecības trestā Liepājas ūdensapgādes rezervuāru būvniecībā,” stāsta Imants Golde. 1977. gadā Imants Golde absolvēja Rīgas Politehnisko institūtu. Viņš Liepājas TVCT struktūrvienībās dažādos objektos un amatos strādāja līdz 1980. gadam un bija gan brigadieris, gan meistars, gan RTD inženieris. 1977. gadā Imants Golde kļuva par Liepājas TVCT Liepājas PMK galveno inženieri.
„Man paveicās. Uz darbu devos ar prieku, jo strādāju ar cilvēkiem, kas mīlēja, zināja un zina savu darbu. Viņi prata pamācīt, atbalstīt un arī prasīt. Paldies Arvīdam Rozem, Tālivaldim Vēsmiņam, Mārai un Jurim Vētrām, Visvaldim Krūmiņam un Imantam Treimanim!” saka Imants Golde.
1980. gadā viņš pārcēlās uz Siguldu, un sāka strādāt par Siguldas SCO galveno inženieri. Un atkal Imants Golde satika labus cilvēkus, sava darba speciālistus: Kārli Grāmatniekus, Edgaru Grūbi un Ilgvaru Niedolu, kuri jebkurā brīdī bija gatavi atbalstīt, neliedza padomu, bija un ir zinoši sava darba fanātiķi.
Tomēr Imantu Goldi „vilka” atpakaļ uz Celtniecības ministrijas sistēmu, un viņš piekrita strādāt par Ražošanas pārvaldes priekšnieka vietnieku lauku objektu celtniecībā.
„Un atkal veiksme! Tādus skolotājus un cilvēkus kā Valdis Bundulis, Rodrigo Pelsis un Nikolajs Kaftailovs ne katram ir lemts satikt... Domājot par to, kas bijis, šos cilvēkus nevaru nepieminēt, nevaru aizmirst. Paldies viņiem par labo skolu,” saka Imants Golde.
Celtniecības ministrijā viņš nostrādāju no 1984. gada līdz pat 1997. gadam.
Sākoties 90-tajiem gadiem, nosaukumi mainījās pārsteidzoši ātri... Ministrija pārvērtās par komiteju, komiteja par asociāciju, asociācija par akciju sabiedrību...
„Un tad es atcerējos Nikolaja Kaftailova vārdus, ka zem guloša akmens pat ūdens netekot, un kādēļ gan nekustēt? Sāku,” atceras Imants Golde.
1998. gadā Imants Golde pievienojās Latvijas Būvinženieru savienības saimei. Tieši tā paša gada novembrī viņš piedalījās konkursā un kļuva par Carnikava pagasta būvinspektoru, nostrādādams šajā amatā līdz 2005. gada novembrim. Un atkal viņam blakus bija izcili cilvēki: Egils Raņķis – pagasta galvenais arhitekts, Elfa Sloceniece – pagasta padomes priekšsēdētāja, Jānis Ivbulis, Helēna Endriksone, Leonīds Jākobsons no Valsts būvinspekcijas. Atsaucīgi, gudri, krietni un izpalīdzīgi.
2006.gadā Imants Golde sāka nodarboties ar būvuzraudzību. Viņu „velk” uz būvēm. Prieku Imantam Goldem sagādāja un joprojām sagādā cilvēku labi padarīts darbs, saista būvniecības procesa dinamika.
Viņu sarūgtina tas, ka šodien maza ir rūpe par vadītāju – meistaru sagatavošanu. Ir menedžeris, kas nezina kā nagla sienā „jāiemenedžē”... un nevar būvstrādniekam (kas tas ir?) parādīt, kā līmjava uz akmens vates klājama... Menedžē, bet nevada būvdarbus. Nevada, jo nezina...!
Imanta Goldes vaļasprieks ir laiku pa laikam aizbraukt līdz kādai lauku būvei, kuras dēļ kādreiz mainījās matu krāsa (nosirmoja :)), un apskatīt „seno kauju vietas”. Paliek skumji, redzot „mamutu ribas”, caur kurām aug bērzi, „laimētavas” lauku bērnudārzu vietā un trīs stāvu dzīvojamās mājas ar „Godmaņa papirosiem” (individuālo apkures krāšņu dūmvadus)  logos kādreizējo kolhozu un saimniecību centros, katlu mājas...

Apsveicam Aigaru Jekalu 60.jubilejā!
Aigars Jekals 1979.gadā absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti Rūpniecības un civilās celtniecības specialitātē. Strādājis Limbažu rajona TDP izpildkomitejā, bijis Limbažu rajona arhitektūras un celtniecības kontroles inspektors.
Piedalījies vairāku dzīvojamo māju, kinoteātra, skolu, tirdzniecības centru, sporta halles un bērnudārzu celtniecībā Limbažu rajonā un Salacgrīvas novadā.
Aigars Jekals ir Latvijas Būvinženieru savienības biedrs jau kopš 1990.gada.

Apsveicam Mārtiņu Matīsu 40.jubilejā!
Pēc Jāņmuižas arodģimnāzijas beigšanas 1995.gadā Mārtiņš Matīss iestājās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Lauku inženieru fakultātē, specialitātē "Hidrobūves". 1998.gadā pēc LLU absolvēšanas viņš devās uz Vāciju Georgia Augusta Universitāt Göttingen Lauksaimniecības fakultāti, kā pats saka, vācu valodas apguvei. 1999.gadā viņš iestājās Berlīnes Tehniskajā universitātē, kur sākotnēji apguva būvzinības Būvzinātņu fakultātē, bet pēc tās beigšanas arī datorzinības Informātikas fakultātē. 2009.gadā Mārtiņš Matīss iestājās LLU.
Pēc būvinženiera kvalifikācijas iegūšanas 2012.gadā Mārtiņš Matīss iestājās LLU maģistrantūrā, un 2013.gadā ieguva profesionālo maģistra grādu būvniecībā.
Darba pieredzi Mārtiņš Matīss ieguvis visplašāko, sākotnēji strādājis par jumtu segumu tehniķi AS "Libanons", tad, iegūstot Carl Duisberg stipendiju, devies uz Vāciju kā NRW valdības praktikants. Bijis AS "Cēsu būvnieks" galvenais loģistikas speciālists, Ekonomikas jautājumu vēstnieka padomnieks LR Ārlietu ministrijas paspārnē, Militārā atašeja biroja vadītājs LR Aizsardzības ministrijas pakļautībā un lietvedis vēstniecībā Berlīnē. 
2003.gadā Mārtiņš Matīss kļuvis par SIA "Friedrich haase" un SIA "Agrikula" valdes locekli, vēlāk - par prokūristu. 2006.gadā viņš uzsāk strādāt SIA "LIDL Latvija" kā būvniecības projektu vadītājs, kļūstot arī par nekustamo īpašumu un būvniecības nodaļas vadītāju.
Mārtiņš Matīss bijis SIA "Willenbrock Baltic" prokūrists un valdes loceklis un OU "Willenbrock Baltic" prokūrists. 2008.gadā viņš uzsācis darbu SIA "Mundus" kā konsultants, valdes loceklis, 2011.gadā - SIA "TK Agrar" un SIA "Nehls & Sievert" kā prokūrists. Kopš 2014.gada Mārtiņš Matīss strādā par būvinženieri SIA "CMB" būvinženiera Arta Dzirkaļa vadībā, un, kā pats saka "Varu tikai pateikties liktenim, ka esmu šīs lieliskās komandas dalībnieks!"
Jautāts par to, kas viņam šķiet interesantākais izvēlētajā profesijā, Mārtiņš Matīss atbild: "Nepārtraukta nepieciešamība pilnveidoties un attīstīties, tas neļauj "iemigt" - būvinženiera diploms, lai cik sarežģīti salīdzinot ar citām specialitātēm iegūstams, ir tikai niecīgs sākums būvinženiera dzīves ceļā."
"Viens no LBS galvenajiem uzdevumiem, manuprāt, ir aktīvāk iesaistīties ar būvniecību saistītu profesionālo skolu, arodģimnāziju attīstībā, to prestiža celšanā sabiedrībā un to atdzimšanā. Mums akūti trūkst speciālisti ražošanas procesā! Pirms studijām Latvijā un Vācijā esmu absolvējis Jāņmuižas LS būvmeistara specialitātē, un uzskatu, ka tā ir lieliskākā manas dzīves izvēle!  Ir jāpanāk tas, ka pamatskolas programmu beigušie jaunieši nopietni apsver/izvēlas tālāku izglītību arodģimnāzijās/tehnikumos, pirms nonāk universitātēs (LLU, RTU vai citur plašajā Eiropā)."
Brīvajā laikā Mārtiņš Matīss atpūšas laukos, Vecpiebalgas pusē. Ziemā slēpo, vasarās riteņo. Un daudz lasa.
Mārtiņš Matīss ir Latvijas Būvinženieru savienības biedrs kopš 2013.gada.

Apsveicam Vladimiru Dolginu 65.jubilejā!
Vladimirs Dolgins dzimis 1951. gada 24. septembrī Balvu rajona Rugāju novadā. 1968. gadā viņš absolvēja Balvu 2. vidusskolu un iestājās Rīgas Politehniskajā institūtā. Pēc tā absolvēšanas 1973. gadā Vladimirs Dolgins dienēja armijā. Pēc diviem gadiem atgriezies no dienesta, viņš sāka strādāt trestā „Rigapromstroj”. Tresta CP – 55 Vladimirs Dolgins bija būvdarbu vadītājs un vadīja dažādu objektu būvniecību, tajā skaitā arī čuguna liešanas ceha rekonstrukciju Biķernieku ielā Rīgā.  Tresta CP – 7 Vladimirs Dolgins bija iecirkņa priekšnieks, galvenais inženieris un būvniecības pārvaldes priekšnieks. Viņš vadīja ap 300 cilvēku lielu kolektīvu, kā arī būvdarbos piesaistītos apakšuzņēmējus. Svarīgākie realizētie objekti, strādājot CP - 7, bija ražotne „Lignums” (AS „Latvijas Finieris”), PSRS Minaviaprom „Rīgas Robotu rūpnīca”, vairākas dzīvojamās mājas.
1991.gadā Vladimirs Dolgins sāka strādāt SIA „Laterna”. Sākotnēji ģenerālais direktors, prezidents, vēlāk - valdes loceklis.
SIA „Laterna” piedalījās svarīgu vides objektu būvniecībā, kas saistīti ar ūdens saimniecības un infrastruktūras uzlabošanu Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Visi šie projekti ir virzīti uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un līdzfinansējas no Eiropas Savienības fondiem. Lielākais no tiem un arī viens no svarīgākajiem Rīgas pilsētas attīstībai ir komunikāciju tunelis zem Daugavas, kurš savieno Bolderāju un Vecmīlgrāvi.  
„Visi objekti sagādā prieku un gandarījumu, pēc to pabeigšanas, bet ātri aizmirstas, jo katrs jauns objekts, ir jauns izaicinājums. Un ja darbs kļūst par vienu no dzīvespriekiem, ir interesanti strādāt,” saka Vladimirs Dolgins.
Kā vadītājs viņš ir spējīgs uzņemties atbildību par dažādiem biznesa izaicinājumiem, pieņemt atbildīgus lēmumus, ievērot stingru darba ētiku. Vladimirs Dolgins ir pieradis analizēt savas stratēģiskās un taktiskās vīzijas. Viņš augstākajā līmenī pārvalda finanšu vadības procesus. Respektējot cilvēcisko faktoru, motivējot un dodot izaugsmes iespējas saviem darbiniekiem, Vladimirs Doldins panācis, ka cilvēki ir lojāli pret darbu un firmu. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Vladimirs Dolgins ieguva plašas zināšanas un pieredzi Eiropas Savienības finansēto infrastruktūras projektu realizēšanā. Viņš apguva jaunas tehnoloģijas un darbu vadīšanas metodes.
Kopš 2000. gada viņš ir LBS biedrs.
Viņa vaļasprieki gadiem ir nemainīgi: objekti, darbs, vasarnīca, ceļojumi un kalnu slēpošana.

Apsveicam Lauri Sarkanu 30.jubilejā!
Lauris Sarkans būvdarbu vadītāja kvalifikāciju ieguvis 2011.gadā, absolvējot Rīgas Celtniecības koledžu. Sākotnēji strādājis kā SPPA laborants - darbojies ar datu bāzēm, vasarās studiju laikā darījis vispārējos celtniecības darbus, un bijis mākleris SIA "UL nami". Pēc izglītības iegūšanas 2011.gadā uzsācis darbu SIA "Metops" par projektu vadītāja asistentu, nodarbojoties ar celtniecības izstrādājumu izcenojumu aprēķiniem.
Lauris Sarkans ir Latvijas Būvinženieru savienības biedrs kopš 2011.gada.