Jubilāri 2017.gada augustā

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA

LBS BIEDRI JUBILĀRI 2017.GADA AUGUSTĀ

Anita Ozoliņa - 1.augustā, Jānis Niedre - 4.augustā, Līga Gaile un Oļģerts Tamovičs - 5.augustā, Jānis Zīvards un Andrejs Safonovs - 7.augustā, Bruno Otersons - 17.augustā, Jānis Mazurs - 21.augustā, Aleksandrs Kovaļovs, Alfons Čupāns un Jānis Karlsbergs - 24.augustā, Romāns Auniņš - 27.augustā, Pēteris Igaunis un Taiga Dombrovska - 28.augustā

Dzīves redzējumu mums nedos ne jūsma, ne fantāzijas, ne teoretizējumi, bet gan tikai pati brišana pa šo dzīvi. Tikai tā mēs varat atrast, kā ir par daudz šai dzīvei, kā viņai trūkst, par ko šie ļaudis smej un par ko viņi raud. To saprazdami, mēs varēsim būt arī šīs dzīves cēlēji.
/Jānis Klīdzējs/