Jubilāri 2017.gada jūnijā

Latvijas Būvinženieru savienība

Jubilāri 2017.gada jūnijā

Kārlis Kadiķis - 6.jūnijā, Andrejs Āboliņš - 1.jūnijā, Lidija Pabērza - 12.jūnijā, Uldis Teivāns - 12.jūnijā, Igors Birins - 13.jūnijā, Leonīds Jesperiņš- 21.jūnijā, Ivars Karnītis - 19.jūnijā, Pēteris Poikāns - 29.jūnijā, Jānis Ozols - 30.jūnijā.

Dzīves redzējumu mums nedos ne jūsma, ne fantāzijas, ne teoretizējumi, bet gan tikai pati brišana pa šo dzīvi. Tikai tā mēs varat atrast, kā ir par daudz šai dzīvei, kā viņai trūkst, par ko šie ļaudis smej un par ko viņi raud. To saprazdami, mēs varēsim būt arī šīs dzīves cēlēji.

/Jānis Klīdzējs/