Jubilāri 2017.gada martā

Edvīns Zirnītis - 3.martā, Jāzeps Olševskis - 4.martā, Vilhelms Pužulis - 6.martā, Uldis Paeglītis - 8.martā, Dmitrijs Geilašs - 12.martā

 

Laimīgs ir tas, kurš dzīvo savam temperamentam atbilstošos apstākļos. Taču pilnvērtīgāks ir tāds cilvēks, kas prot savu temperamentu piemērot jebkuriem apstākļiem. 

/Deivids Hjūms/