Kontaktinformācija

 

Rīga, LV-1012, Kr. Barona 99b
Tālr.67845910
e-pasts: lbs@blbs.lv
Reģ. Nr. 40008000225
PVN reģ. Nr. LV40008000225
A/S SEB Banka, Vecrīgas filiāle, kods UNLALV2X001, konts LV80 UNLA 0001 0007 0035 0

Pieņemšanas darba laiki

Ar būvspeciālistu sertificēšanu saistīto dokumentu pieņemšana un konsultācijas

- Otrdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 16.00

Būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai būvspeciālista darbības sfēru pievienošanai

iesniegumi nākamā mēneša komisijai tiek pieņemti līdz tekošā mēneša pēdējai dokumentu pieņemšanas dienai


Latvijas Būvinženieru savienības valde

Valdes priekšsēdētājs

STRAUME  MĀRTIŅŠ 

29235000   lbs@blbs.lv

Valdes priekšsēdētāja 1.vietnieks:

EIZENŠMITS  RAIMONDS

29209672   raimonds.eizensmits@gmail.com

Valdes priekšsēdētāja vietnieki:

ENDRIKSONE  HELĒNA

29297583   helena@lbskonsultants.lv

DZIRKALIS  ARTIS

29418215   artis.dzirkalis@cmb.lv

LBS valde: 

AUNIŅŠ  ROMANS

29404851   raunins@inbox.lv

DREIBLATS  IMANTS

29407492   imants.dreiblats@inbox.lv

GĒME  VIJA

29230609   vija.geme@vases.lv

GRASMANIS  ALDIS

29404391   aldis@bkb.lv

JĀKOBSONS  LEONĪDS

29298138   jakobsonsleonids@inbox.lv

KOKS  VALDIS

29293336   valdis.koks@reregrupa.lv

LEIKUMS  ILMĀRS

29520009    ilmars.leikums@gmail.com

VILNIS PUĻĶIS

29221671 vp68@inbox.lv

MELLĒNS  JURIS

26398306   juris.mellens@valmiera.lv

ŠĶENDERS  GINTS

26409009     gints.skenders@gmail.com

ŠPERBERGA  MĀRĪTE

29468382    marite.sperberga@gmail.com

UZARIŅŠ  VALDIS

292201206 valdis@restaurators.lv

VEINBERGS  ANDRIS

29225047   veinbergs.andris@knauf.lv

VILNĪTIS  MĀRTIŅŠ

29121187   martins.vilnitis@inbox.lv

 LBS administrācija

Vaira Ronimoisa – izpilddirektore,
tālruņi: 67845910, e-pasts: vaira.ronimoisa@lbs.bssi.lv
Ilze Baļčūne – grāmatvede,
tālruņi: 67211489, 26404489, e-pasts: ilze.balcune@kveps.lv

LBS Revīzijas komisija

Priekšsēdētājs: Jānis Doniņš
tālrunis:29488119, e-pasts: janis.donins@merks.lv
Locekļi:
Aigars Jekals
tālrunis:29118896, e-pasts: aigars.jekals@arcers.lv
Kārlis Skrastiņš
tālrunis:22577223, e-pasts: karlis.skrastins@apollo.lv

LBS Ētikas komisija

Priekšsēdētāja: Margarita Brikmane
tālrunis:28319799, e-pasts: margaritab@autoosta.lv
Locekļi:
Guntis Līcītis
tālrunis:29224912, e-pasts: guntis.licitis@apollo.lv
Rodrigo Pelsis
tālrunis: 29212273, e-pasts: pelsis@inbox.lv
Gunārs Siliņš
tālrunis:29428777, e-pasts:gunars@lbskonsultants.lv
Aivars Caune
tālrunis:29416045, e-pasts: aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv

Būvinženieris, žurnāls

Žurnāla redaktore Antra Ērgle, tālrunis: 29538464, e-pasts: antra.ergle@gmail.com
Mārketings, reklāmas un sadarbības projekti: Juris Kokainis, tālrunis 26431300, e-pasts juris.kokainis@inbox.lv;
Abonēšana un norēķini: Dace Čužinska, tālrunis: 28467212, e-pasts: dace.cuzinska@inbox.lv