Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvji piedalās RTU maģistrantu darbu vērtēšanā

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, LBS valdes locekle un SIA L LBS-Konsultants” valdes priekšsēdētāja Helēna Endriksone, kā arī LBS valdes loceklis, Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors Leonīds Jākobsons šodien kopā ar Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētāju un SIA CDzP valdes locekli Ģirtu Beikmani, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvuzņēmējdarbības un nekustāmā īpašuma ekonomikas institūta direktori, profesori Dr. oec. Inetu Geipeli un RTU docenti RTU Raju Kočanovu piedalās RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentu maģistra darbu vērtēšanas komisijā. Savus maģistra aizstāv 17 studenti, tajā skaitā viens no Indijas un viens no Gruzijas.