Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvji piedalās RTU maģistrantu darbu vērtēšanā

RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā 18.decembrī notika 19 maģistra darbu un 7 bakalaura darbu aizstāvēšana. 18. decembrī savus darbus aizstāvēja arī 4 maģistranti no ārzemēm.

Žūrijas komisijas sastāvā bez RTU docentes Rajas Kocanovas, Rīgas Namu pārvaldnieka valdes priekšsēdētāja Ivo Leča un Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktores, profesores, Dr.oec. Ineta Geipeles ir arī Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, LBS valdes locekle un SIA “LBS-Konsultants” valdes priekšsēdētāja Helēna Endriksone, LBS valdes loceklis un Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors Leonīds Jākobsons.