Latvijas Būvinženieru savienības struktūrā darbojošās sekcijas

 

Arhitektūras un pilsētbūvniecības sekcija:

Vadītāja:  Rūta Krūskopa 29548321  ruta.kruskopa@grafx.lv

Vietnieki:

Inese Aizstrauta 29416664  inese@aizstrauta.lv

Viesturs Briedis 29453114  viesturs.briedis@arho.lv

Ija Niedole 29209105  ija.niedole@imink.lv

 

Starptautisko sakaru sekcija:

Vadītājs Jānis Igaunis 29209736  igaunis@autoosta.lv

Vietnieki:

Aivars Caune 29416045  aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv

Kaspars Kurtišs 26466662  kaspars@kforma.lv

 

ECCE  vadītāja  Vija Gēme     29230609  vija.geme@vases.lv

 

Izglītības un būvniecības zinātnes sekcija:

Vadītājs:   Mārtiņš Vilnītis (RTU) 29121187 martins.vilnitis@inbox.lv

Vietnieki:

Sandra Gusta (LLU) 29586012,  sandra.gusta@llu.lv

Andris Veinbergs  (KNAUF) 29225047  veinbergs.andris@knauf.lv

 

Būvprojektēšanas sekcija:

Vadītājs:   Aldis Grasmanis 29404391 aldis@bkb.lv

 

Būvniecības tehnoloģijas sekcija:

Gints Šķenders,  26409009, gints.skenders@gmail.com

Vietnieks:  Andris  Grebežs 29277151  andris.grebezs@bbs.lv

 

Inženierbūvju un transportbūvju sekcija:

Vadītājs:  Aivars  Brambis 29204398  abr@aqua-brambis.lv

Vietnieki:

Mārtiņš Liepiņš, martins@celuprojekts.lv

Jānis Klismets 29237597  janisk@celuinzenieri.lv

 

Likumdošanas sekcija:

Vadītājs:  Ilmārs Leikums 29520009  ilmars.leikums@gmail.com

Vietnieki:

Raitis Gultnieks (kvalitātes uzraudzība) 29116539  lbba@inbox.lv

Juris Mellēns  (iepirkumi) 26398306  juris.mellens@valmiera.lv

Vilnis Puļķis  (ugunsdrošība) 29221671  vp68@inbox.lv

Sergejs Meierovics  (restaurācija) 29228956  sergejs_meierovics@e-apollo.lv

 

Uzņēmējdarbība sekcija:

Vadītājs:   Artis Dzirkalis 29418215  dzirkalis@inbox.lv