Latvijas Būvniecības padomē ievēlēti 15 biedrību un nodibinājumu pārstāvji

2018.gada 22.novembrī notika Latvijas Būvniecības padomes vēlēšanas, kurās tika ievēlēti 15 būvniecības nozares nevalstisko un profesionālo pakalpojumu attīstības vai labas pārvaldības organizāciju pārstāvji, kas turpmākos trīs gadus pārstāvēs nozari Latvijas Būvniecības padomē.

Latvijas Būvniecības padomes sastāvā ievēlēti:

Andris Bērziņš – Biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs;

Kaspars Bondars - Biedrības “Latvijas Ģeotehniķu savienība” valdes loceklis;

Artis Dzirkalis - Biedrības “Latvijas Būvinženieru savienība” priekšsēdētāja vietnieks;

Pēteris Dzirkals – Biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” valdes loceklis;

Baiba Fromane - Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” vadītāja;

Normunds Grinbergs - Biedrības “Latvijas Būvnieku asociācija” prezidents;

Raitis Gultnieks - Biedrības “Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija”  valdes priekšsēdētājs – prezidents;

Leonīds Jākobsons - Biedrības “Būvmateriālu ražotāju asociācija” izpilddirektors;

Ināra Laube - Biedrības “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru  savienība” valdes priekšsēdētāja vietniece;

Gints Miķelsons – Biedrības “Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības padome” valdes priekšsēdētājs;

Jānis Rāzna - Biedrības “Transportbūvju inženieru asociācija”, valdes priekšsēdētājs;

Ervīns Timofējevs – Biedrības “Latvijas Arhitektu savienība” biedrs;

Normunds Tirāns - Biedrības  “Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs;

Gunārs Valinks - Biedrības “Latvijas Inženierkonsultantu asociācija” valdes loceklis;

Roberts Vecums-Veco – “Latvijas Amatniecības kamera” un “Latvijas Restauratoru biedrība” biedrs.

Ekonomikas ministrija sasauks jauno Latvijas Būvniecības padomi uz pirmo sēdi šā gada 5.decembrī, kad tiks ievēlēti padomes priekšsēdētājs un tā vietnieks. Tāpat Padome atskatīsies uz iepriekšējā gada laikā paveikto un vienosies par turpmākajiem plāniem.

Kā ziņots iepriekš, Ekonomikas ministrija aicināja būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas līdz šā gada 1.novembrim deleģēt pārstāvi darbam Latvijas Būvniecības padomē. Kopumā tika saņemti 22 biedrību un nodibinājumu pārstāvju pieteikumi un izvirzīts 21 kandidāts.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē ik pēc trim gadiem, līdz attiecīgā gada 1. novembrim.