Latvijas elektrotīklu sinhronizācija ar Eiropas sistēmu plānota 2025.gadā

Ilustratīvs foto no Augstsprieguma tīkla arhīva

Ministru kabinets 21.maija sēdē izskatīja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem, apstiprinot virzību uz Latvijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropas elektroenerģijas sistēmu 2025.gadā, informē EM Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Valdība atbalstīja ierosinājumu AS “Augstsprieguma tīkls” parakstīt Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu pievienošanas līgumu kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmai un pēc šī līguma prasību izpildes Kontinentālās Eiropas reģionālās grupas sinhronās zonas līgumu.

Elektroenerģijas sistēmu sinhronizācija ar Eiropas sistēmām palielinās Baltijas valstu enerģētisko drošību, stiprinās dalību Eiropas Savienības (ES) enerģijas tirgū, kā arī samazinās atkarību enerģētikā no kaimiņvalstīm Krievijas un Baltkrievijas. Gan no tirgus attīstības, gan ES energoapgādes drošības prioritāšu viedokļa Baltijas valstu ciešāka integrācija ES energosistēmās ir loģisks nākotnes attīstības solis.

Vairāku valstu energosistēmu darbība sinhronā režīmā ievērojami samazina energosistēmas ekspluatācijas izmaksas un uzlabo drošību, jo samazina lokālu avāriju iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz energosistēmas stabilitāti un vienkāršo energosistēmas darbības parametru, piemēram, frekvences, uzturēšanu. Pēdējo gadu laikā Baltijas valstu energoapgādē aizvien būtiskāku lomu ieņem elektroenerģijas un citu energoresursu piegāde no ES valstīm, attīstās ES valstu sadarbība energoapgādes drošības un solidaritātes politikā.

Baltijas valstu gatavošanās integrācijai ES valstu energosistēmā turpinās vairākus gadus, pētot paredzamo elektropārvades sistēmas darbības režīmu un izmaksas, kā arī ekonomiski un tehniski pamatotākos risinājumus energosistēmu integrācijai. Kā ziņots, Baltijas valstis ir pieņēmušas politisku lēmumu atslēgties no tā dēvētā BRELL enerģētiskā loka, kas Latviju, Lietuvu un Igauniju savieno ar Baltkrieviju un Krieviju. Vēsturiski Baltijas valstu energosistēmas ir projektētas kā daļa no bijušās PSRS vienotās energosistēmas, tādēļ pēc neatkarības atjaunošanas 1991.gadā Baltijas valstis saglabāja vēsturisko elektropārvades infrastruktūru un joprojām turpina sadarbību sinhronā režīmā ar Krieviju un Baltkrieviju.