LBS institūcijas

LBS administrācija
Izpilddirektore - Vaira Ronimoisa, 67845910; 26334151; vaira.ronimoisa@lbs.bssi.lv
Galvenā grāmatvede - Ilze Baļčūne, 26404489; ilze.balcune@kveps.lv
Lietvede - Irina Kovaļevska, 67845910  irina.kovalevska@lbs.bssi.lv

LBS   REVĪZIJAS  KOMISIJA
Priekšsēdētājs - Jānis Doniņš, 29488119, janis.donins@merks.lv
Locekļi:
Aigars Jekals - 29118896, aigars.jekals@arcers.lv
Kārlis Skrastiņš - 22577223, karlis.skrastins@e-apollo.lv

LBS ĒTIKAS  KOMISIJA
Priekšsēdētāja - Margarita Brikmane, 28319799, margaritab@autoosta.lv
 Locekļi:
Guntis Līcītis, 29224912, guntis.licitis@apollo.lv
Rodrigo Pelsis, 29212273, pelsis@inbox.lv
Gunārs Siliņš, 29428777,  gunars@lbskonsultants.lv
Aivars Caune, 29416045, aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (LBS BSSI) administrācijas personāls
Mārtiņš Straume – LBS BSSI galvenais administrators
Romāns Auniņš – LBS BSSI galvenā administratora vietnieks
Vaira Ronimoisa – LBS BSSI kvalitātes vadītāja
Santa Soida – LBS BSSI galvenā speciāliste
Liene Duša – LBS BSSI  lietvede

LBS BSSI  PADOME
Vija GĒME - Priekšsēdētāja (VAS  “Elektriskie sakari” padomniece)
Leonīds JĀKOBSONS - Priekšsēdētājas vietnieks (“Būvmateriālu ražotāju asociācija” izpilddirektors)
Raimonds EIZENŠMITS - Padomes loceklis (“Latvijas Inženierkonsultantu asociācija” )
Juris SKUJĀNS - Padomes loceklis (“Latvijas Lauksaimniecības universitāte” dr. Sc. Ing)
Aldis  GULBIS - Padomes loceklis (SIA  “RE & RE” valdes loceklis)
Mārtiņš STRAUME - Padomes loceklis (LBS priekšsēdētājs, LBS BSSI galvenais administrators)
Tālis STRAUME - Padomes loceklis (A/S “CEĻUPROJEKTS” padomnieks loceklis)
Andris LAPSIŅŠ - Padomes loceklis (A/S “ACB” būvprojektu tehn. uzraugs)

LBS BSSI  SHĒMAS  KOMITEJA
 Alberts KROLS - Priekšsēdētājs (A/S  “KU LatHolding” padomnieks)
Helēna ENDRIKSONE - Shēmas komitejas locekle (SIA “LBS-Konsultants” valdes priekšsēdētāja)
Romans AUNIŅŠ - Shēmas komitejas loceklis (LBS BSSI galvenā administratora vietnieks)
Anatolijs GULBIS - Shēmas komitejas loceklis (A/S “Ceļuprojekts” )
Ilmārs LEIKUMS - Shēmas komitejas loceklis
Līga GAILE - Shēmas komitejas locekle (RTU  Katedras vadītāja)
Kaspars KURTIŠS - Shēmas komitejas loceklis (SIA “K Forma” valdes loceklis)
Jānis RĀZNA - Shēmas komitejas loceklis (SIA “Inženieru birojs Kurbada tilti” valdes loceklis)
Ingus PĒTERSONS - Shēmas komitejas loceklis (SIA “Binders” projektu vadītājs)

LBS BSSI  PRETENDENTU ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS  KOMISIJA
Raimonds Eizenšmits - Latvijas Inženierkonsultantu asociācija
Leonīds Jākobsons -  LBRA izpilddirektors
Anatolijs Gulbis - A/S „Ceļuprojekts“ konsultants
Ilmārs Leikums - Eksperts
Raitis Gultnieks - Ogres pilsētas būvinspektors
Ainārs Paeglītis - Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs, RTU profesors
Tālis Straume - A/S “Latvijas valsts ceļi” padomnieks
Andris Zabrauskis - RTU docents
Alberts Krols - A/S “Lat Ku-holding” padomnieks
Kaspars Bondars -  RTU katedras vadītājs
Artis Dzirkalis -  SIA “CMB” valdes loceklis

LBS BSSI  EKSAMINĀCIJAS  KOMISIJA
 Helēna Endriksone -  SIA “LBS-Konsultants” valdes priekšsēdētāja
Jānis Ivbulis - SIA “LBS-Konsultants” direktora vietnieks
Juris Tervits -  SIA “LBS – Konsultants” direktors
Raitis Brencis - Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzējs
Inese Tamane – Konsultante, eksperte  ceļinieku sfērā