LBS kongress: Prasības būvspeciālistiem nesamazināt!

LBS XXIX kongresa diskusijās Ekonomikas ministrijas pārstāvis Edmunds Valantis informēja, ka Būvlikums tiek atvērts nepieciešamo labojumu veikšanai, lai novērstu nepilnības, kas traucē būvindustrijas darbību un attīstību. Taču ar nožēlu nācās dzirdēt, ka tiks virzītas izmaiņas arī būvspeciālistu sertificēšanas prasību samazinājuma virzienā. 

Vai tiešām atkal atgriežamies atpakaļ pie absurdās domas, ka būvniecības efektivitāti, kvalitāti, atbildību un drošību paaugstināt traucē speciālistu sertificēšanas prasības. Reiz jau tāds virziens tika uzņemts, kur EM nevēlējās ieklausīties būvindustrijas vadošo speciālistu vairākuma brīdinājumos, ka tāda pieeja var novest pie bēdīgām sekām un, diemžēl, to arī pierādīja traģiskākais notikums Latvijas vēsturē. 


Created with flickr slideshow.

 

Mums būvindustrijā strādājošajiem paškritiski jāatzīst, ka mūsu vidū ir pietiekami daudzi, kas "plēš kreklu uz krūtīm" apgalvojot, ka viņu pieredze ir tik liela, ka nekādas papildus zināšanas un izglītība nav nepieciešama, vienlaikus demonstrējot zemu izpratni par to, kas tiešām nodrošina būvju kvalitāti un drošību, vai pat demonstrējot savam intelekta līmenim raksturīgu klaju bezatbildību.

Atbilstoši būvlikuma prasībām RTU, LLU, RCK ir uzņemti vairāki kursi būvspeciālitu 1.augstākā izglītības līmeņa iegūšanai, kas ļauj speciālistiem sertificēties būvdarbu vadīšanai. Universitātē, strādājot ar šiem praktiķiem, ir skaidri redzams viņu sagatavotības līmenis un tas, kā vairojās viņu  zināšanas, iemaņas, kompetence un spēja saprast būvniecības kvalitātes nodrošināšanas pamatnosacījumus.

Izglītības un zināšanu līmeņa nozīmi būvniecības nozarē var noliegt tikai tie, kas nekad paši nav studējuši šo pietiekami sarežģīto un daudzpusīgo nozari. Nevajag sevi maldināt, ka zinām jau daudz, ja mūsu zināšanu apjoms attiecīgajā nozarē ir tik niecīgs, ka "saskares virsma" ar nozarē nepieciešamām zināšanām ir par mazu, lai apzinātos cik daudz būtu vēl jāapgūst un jāsaprot.

Aicinu visus, kuri var ietekmēt izmaiņas Būvlikumā, darīt visu iespējamo, lai sertificēšanas prasības netiek mazinātas un kārtība vienkāršota. Pretējā gadījumā, tiecoties apgūt naudiņu miljardus un alkstot ātri nopelnīt, varam atkal iebraukt mantkārīgu, neizglītotu un bezatbildīgu cilvēku radītā haosā un traģēdijās.

Arturs Lešinskis

Dr.sc.ing., RTU, LLU profesors