LBS organizē seminārus jaunajiem būvspeciālistiem par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu

Š.g. 21.septembrī Latvijas Būvinženieru savienībā notika otrais seminārs jaunajiem būvspeciālistiem par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu. Seminārā piedalījās 23 jauni speciālisti, kuri aktīvi darbojas nozarē un tuvākajā laikā plāno iegūt būvspeciālistu patstāvīgas prakses sertifikātu. 

LBS speciālisti četru stundu semināra laikā sniedza informāciju par: 

  • plānotajiem  jauno  būvinženieru  pilnveides  procesiem; 
  • būvspeciālistu   kompetences  novērtēšanas  un  patstāvīgās  prakses  uzraudzības  noteikumiem.
  • datu  ievadīšanu Būvniecības  informatīvās  sistēmas  būvspeciālistu  reģistrā  (BIS BR).
  • Būvniecības  likumu, Vispārīgiem  būvnoteikumiem (MK – 500) un Ēku  būvnoteikumiem ( MK – 529), 

kā arī un atbildēja uz dalībnieku individuāliem jautājumiem.

ŠEIT ir jaunās LBS uzraudzības programmas Nolikums.

Nākamo semināru datumi 2017.gadā:

Oktobrī: 9.10 (pirmdiena) & 16.10 (pirmdiena) 

Novembrī: 6.11 (pirmdiena) & 13.11 (pirmdiena)

Decembrī: 11.12 (pirmdiena) & 18.12 (pirmdiena)

Plānotais semināra laiks: 10:00-12:30.

Ikviens interesents speciālists var pieteikties uz vienu no šiem semināriem pie jauno speciālistu uzraudzības programmas koordinatores: Tatjana Titareva, 29382555, tatjana.titareva@lbs.bssi.lv